RSS Feed Edeps
apr 14, 2014
Gepost door Mark Van de Voorde

De schaduw van Dalrymple

Bron: De Redactie – 14 april 2014

Menig commentator merkte na de bekendmaking van het becijferd N-VA-programma op dat het Bart De Wever te doen is om alle stemmen rechts van het midden binnen te rijven. Die analyse kan de indruk wekken dat het (op sociaal vlak snoeiharde) programma van de Vlaams-nationalisten louter strategisch bedoeld is. Inspelend op bepaalde sentimenten zou de partij een voldoende brede achterban willen creëren voor haar separatistisch verhaal dat ze nu noodgedwongen moet inslikken. Dat is slechts gedeeltelijk waar.

    Lees verder    

apr 13, 2014
Gepost door Paul Quirynen

Toch wel een straffe paus…

Bron: De Redactie – 13 april 2014

Je moet het toch maar doen om vandaag als paus openlijk, eerlijk en zonder meer vergiffenis te vragen voor het vroegere kindermisbruik met priesters als daders. Dergelijke duidelijke erkenning door deze kerkleider van morele fout en schade staat in schril contrast met het vroegere angstvallig spreken of zwijgen met vrees voor eigen imagoschade of financiële risico’s.

    Lees verder    

apr 10, 2014
Gepost door Kolet Janssen

Een doekje tegen het bloeden

Bron: De Redactie – 10 april 2014

Mijn postbode draagt een oorbel. Mijn kapper komt rondborstig uit voor zijn zeer rechtse opvattingen. Mijn krantenman onderhoudt de ramadan en drinkt geen alcohol. Mijn poetsvrouw zet elke week stiekem een lelijk mariabeeldje – een erfstuk dat wij zoveel mogelijk uit het zicht plaatsen – opnieuw prominent centraal op de kast. Sommige van onze vrienden zijn toegewijde vegetariërs. Met mijn ene vriendin kan ik niet afspreken op 1 mei, want dat is voor haar als overtuigde linkse een feestdag. Met mijn andere vriendin is Paaszaterdag taboe, want dan gaat ze naar de Paaswake. Neutraal zijn we geen van allen. Ik kijk dus niet op een doekje meer of minder.

    Lees verder    

apr 7, 2014
Gepost door Elisabeth Simoen

Het dilemma van De Gucht: burger of politicus?

Bron: De Redactie – 7 april 2014

Karel De Gucht ligt onder vuur. De brieven die hij stuurde naar het hoofd van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) om zijn beklag te doen over Karel Anthonissen, de BBI-ambtenaar die een onderzoek voerde naar mogelijke belastingontduiking door De Gucht, zouden een poging tot intimidatie zijn. Volgens De Gucht zelf is er geen vuiltje aan de lucht. Hij heeft immers het recht zich te verdedigen. Dat argument houdt steek. Ook Karel De Gucht is een mens. Als dusdanig komen de rechten van de mens ook hem toe. De vraag is of dat daarmee alles gezegd is.

    Lees verder    

apr 1, 2014
Gepost door Kolet Janssen

Flitsen is een zaak van de politie

Bron: De Redactie – 1 april 2014

De politie vraagt of we met zijn allen willen meeflitsen. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar ik heb de handen vol aan mijn eigen leven. Het vergt al acrobatie genoeg om werk en gezin op elkaar af te stemmen en nog wat tijd over te houden voor allerlei leuks en cultureels. Laat staan dat ik me ook nog eens met het werk van andere mensen zou moeten bemoeien. Ik bedank dus voor de eer.

    Lees verder    

mrt 31, 2014
Gepost door Dries Deweer

Falende justitie is bom voor democratie

Bron: De Redactie – 31 maart 2014

Het falen van justitie vormt voor de Vlamingen een van de grootste pijnpunten, zo blijkt uit “De foto van Vlaanderen”, het maatschappelijke onderzoek van de VRT. En als daar niks aan gebeurt, heeft dat belangrijke gevolgen voor onze democratie.

Vier op vijf Vlamingen heeft schoon genoeg van de vrijspraken door procedurefouten of de mogelijkheid voor fraudeurs om een strafvordering af te kopen. Daarmee samenhangend zijn ze ervan overtuigd dat wie rijk en machtig is aan justitie weet te ontsnappen. Dit vormt een ernstig rechtvaardigheidsprobleem, maar het is ook een potentiële bom onder de democratie.

    Lees verder    

mrt 28, 2014
Gepost door Kolet Janssen

Vlucht in de oneindigheid

Bron: De Redactie -28 maart 2014

Als mensen het hebben over hoe ze –ooit, in een verre toekomst – graag willen doodgaan, hoor je vaak uitspraken als: ‘In mijn slaap’ of ‘Heel snel, alsof het licht opeens uitgaat’ of ‘In mijn zetel, na een goed glas wijn, op mijn oude dag’. Maar nu er in één klap 239 mensen van de radar en uit het leven verdwenen zijn, spreekt er niemand over ‘een mooie dood’.

    Lees verder    

mrt 26, 2014
Gepost door Wim Vandewiele

Beter laat dan nooit investeert de KULeuven in een opleiding islam

Bron: Knack – 26 maart 2014

Pas lanceerde de KULeuven haar nieuwe eenjarige opleiding ‘Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen’. De bedoeling van de opleiding bestaat erin de studenten te leren nadenken over de bronnen, denkwijzen en praktijken van de islam in relatie tot onze hedendaagse context. Het vertrekpunt daarbij is de wetenschappelijke studie van diezelfde bronnen, denkwijzen en praktijken in dialoog met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Een hele mond vol.

Decaan Lieven Boeve zegt het korter in een blogartikel op de website van de KU Leuven (24 maart 2014): de doelstelling van de master is een niet geringe opdracht waar de maatschappij vandaag nood aan heeft. Dat hij gelijk heeft, weten we. De start van de opleiding had zelfs vroeger gemogen.

    Lees verder    

mrt 25, 2014
Gepost door Paul Quirynen

Wilders en Martin Luther King

Bron: De Redactie – 25 maart 2014

Het recht op vrije meningsuiting is één van de pijlers van een moderne rechtsstaat… en toch…

Artikel 19 van onze Grondwet waarborgt de vrijheid voor ieder burger om op elk gebied zijn mening te uiten. Artikel 10 EVRM klinkt gelijkaardig. En ook in het eindarrest dd. 21.04.2004 van het Hof van Beroep van Gent in de strafprocedure die werd behandeld lastens een aantal vzw’s van het Vlaams Blok staan boeiende overwegingen:

Het pluralisme, de verdraagzaamheid en de geest van openheid – zonder dewelke een vrije en democratische samenleving niet bestaat – willen dat door een groep of vereniging schokkende, verontrustende of zelfs kwetsende ideeën worden geuit. Ieder denken en spreken is vrij en niemand heeft het recht om zijn zienswijze op één of andere wijze op te dringen en/of af te dwingen. Kritiek, zelfs hevige kritiek door eender welke groep of vereniging en nog meer door een politieke partij is en blijft mogelijk. Het publiek debat is een noodzakelijke en wezenlijke waarborg voor het correct functioneren van de democratische instellingen. Kritiek geuit ten aanzien van de allochtone bevolking van het land is door de wet als zodanig niet verboden. De eventuele problemen veroorzaakt door hetzelfde deel van de bevolking mogen en moeten worden aangekaart. Ook objectief en redelijk te verantwoorden voorstellen teneinde te verhelpen aan deze eventuele problemen mogen ongetwijfeld nog steeds worden geformuleerd.

Op radio en tv is dit arrest voornamelijk ter sprake gekomen om en rond de praktische consequenties en de invloed van de uitspraak op het politiek landschap. Helaas was er veel minder aandacht voor de echte inhoud van het arrest dat 60 blz. dik is en ontegensprekelijk belangrijke krijtlijnen uittekent voor het functioneren van een samenleving.

    Lees verder    

mrt 25, 2014
Gepost door Michael Merrigan

Oekraïne, spiegel van het Europees cynisme: wie mensenrechten ondergeschikt maakt aan economie verkoopt zijn ziel

Bron: Knack – 25 maart 2014

Sluipschutters schieten op demonstranten. Een gebied niet veel kleiner dan België wordt door een buurland snel en efficiënt geannexeerd.

Nochtans zijn deze landen – Oekraïne, Rusland – lid van de Raad van Europa, de Europese instelling die 47 landen telt die zich gebonden weten door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (en diens minder bekende broertje, het Europees Sociaal Handvest). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat toezicht houdt op de naleving van de rechten vervat in dat verdrag, weet straks alvast wat doen. Maar maakt diens interventie, au fond, iets uit?

    Lees verder    

Pagina's:1234567...24Volgende »