Met Logia op vorming over de Islam – Paul Quirynen
Met Logia op vorming over de Islam – Paul Quirynen

Het was als vroeger vertrekken naar een scoutskamp … Met een 25-tal mensen hadden wij afgesproken om  vooral eens te luisteren naar moslims om hun denkwereld te leren kennen. Met als idee “spreken is zilver, zwijgen is goud”  trokken wij het voorbije weekend ons terug op een afgelegen boerderij. Onze groep was verscheiden (diverse leeftijden en beroepen , mannen en vrouwen) en had geen echte doelstelling buiten het aanvoelen dat de groeiende polarisatie binnen onze samenleving kwaadaardig is en het idee dat drie dagen “cultuur delen” wellicht zinvoller is dan enkele oppervlakkige twitterberichten of one-liners met vaak uitdagende boodschappen.

Moslimjongeren bang gemaakt: ‘We moeten niet denken dat zich dit tot één gewest of onderwijsnet beperkt’
Moslimjongeren bang gemaakt: ‘We moeten niet denken dat zich dit tot één gewest of onderwijsnet beperkt’

Wat hoort het onderwijs op elk niveau en in elke richting te doen? Kennis doorgeven, dat is duidelijk. En kennis heeft als intrinsiek kenmerk dat het waar is. Daarnaast (niet op de tweede en derde plaats, maar gelijktijdig) leren kinderen vaardigheden en attitudes.

Willem Lemmens (over euthanasie): “Ene tragedie niet vervangen door andere”
Willem Lemmens (over euthanasie): “Ene tragedie niet vervangen door andere”

Bekijk hier de aflevering van De Afspraak met filosoof en Logia-lid Willem Lemmens op 10 mei 2017

Logia op Twitter

Interessante mijmeringen over de gezinstafel @Katrien Verhegge expoo.be/katrien-verheg…

Recente onderwerpen

mei 18, 2017 0

Met Logia op vorming over de Islam – Paul Quirynen

mosaikmoskee
Het was als vroeger vertrekken naar een scoutskamp … Met een 25-tal mensen hadden wij afgesproken om  vooral eens te luisteren naar moslims om hun denkwereld te leren kennen. Met als idee “spreken is zilver, zwijgen is goud”  trokken wij het voorbije weekend ons terug op een afgelegen boerderij. Onze groep was verscheiden (diverse leeftijden en beroepen , mannen en vrouwen) en had geen echte doelstelling buiten het aanvoelen dat de groeiende polarisatie binnen onze samenleving kwaadaardig is en het idee dat drie dagen “cultuur delen” wellicht zinvoller is dan enkele oppervlakkige twitterberichten of one-liners met vaak uitdagende boodschappen.
mei 08, 2017 0

Macron wint omdat hij “koninklijker” is dan Le Pen

macron
Over de Franse presidentsverkiezingen van 2017 deden twee mythes de ronde. De eerste dat het een keuze was tussen de pest en de cholera. De tweede dat Macron wint met stemmen tegen Le Pen en niet voor hem; dat bijgevolg Le Pen, hoewel verslagen, met meer stemmen dan haar vader de echte winnaar zou zijn. De werkelijkheid is: de Fransen hebben getoond dat de kracht van het centrum sterker is dan het geweld van de radicale uithoeken van het politieke spectrum. En dat is een opsteker voor de democratie in Europa.
mei 07, 2017 0

Er is helemaal niks pedagogisch aan een tik

knuffel
Ik merk dat het debat over de pedagogische tik nog volop leeft in mijn directe omgeving. Mensen van wie ik 100% zeker was dat ze mijn standpunt tegen de pedagogische tik zouden delen, doen dit niet. De reacties zijn fel en steunen zoals zo vaak gebeurt op een té simplistische voorstelling van waar het echt om gaat.
mei 10, 2017 0

Willem Lemmens (over euthanasie): “Ene tragedie niet vervangen door andere”

wim lemmens
Bekijk hier de aflevering van De Afspraak met filosoof en Logia-lid Willem Lemmens op 10 mei 2017
mei 07, 2017 0

Er is helemaal niks pedagogisch aan een tik

knuffel
Ik merk dat het debat over de pedagogische tik nog volop leeft in mijn directe omgeving. Mensen van wie ik 100% zeker was dat ze mijn standpunt tegen de pedagogische tik zouden delen, doen dit niet. De reacties zijn fel en steunen zoals zo vaak gebeurt op een té simplistische voorstelling van waar het echt om gaat.
mrt 15, 2017 0

Koesteren katholieke zorginstellingen in Vlaanderen hun identiteit nog?

care
Niet enkel het onderwijs, maar ook de zorg werd in Vlaanderen goeddeels uitgebouwd door religieuze congregaties. Nu het gros van die religieuzen zelf zorgbehoevend is, stelt zich de vraag of de katholieke identiteit van de instellingen die ze oprichtten overeind blijft.
apr 30, 2017 0

10 regels om je voetbalkind een trauma te besparen

foto voetbal
Sport is belangrijk, zeker bij kinderen en jongeren is sport het middel bij uitstek om iets te betekenen in eigen ogen en om gewaardeerd te worden. Veel kinderen dromen er van topsporter te worden en hebben er veel voor over. Het zou verkeerd zijn om jongeren de mogelijkheid te ontnemen hun specifieke sportieve talenten te ontwikkelen op het moment dat die tot volle bloei kunnen komen.
mrt 31, 2017 0

Kan sport polarisatie tussen culturen en geloofsgemeenschappen verminderen?

sportclub
Door de oorlogen in het Midden-Oosten en de daarmee verbonden vluchtelingenstroom naar Europa en door de radicalisering van sommigen binnen de Islam en de terroristische aanslagen dreigt een escalerende confrontatie tussen het christelijke en het Europese seculiere denken enerzijds en de radicale Islam anderzijds. Met de hakken in het zand worden lijnen getrokken. Tot hier en niet verder, wij geven niet toe op onze basiswaarden. Symbolen van de ander worden in vraag gesteld, verschillen worden uitvergroot waardoor argwaan en verharding binnensijpelen in het maatschappelijk discours.
jan 29, 2017 0

‘WK met 46 in plaats va 32 ploegen: FIFA slaat de bal mis’

Yves
De beslissing van de FIFA om 46 in plaats van 32 ploegen toe te laten op het WK van 2026 staat haaks op zowel de analyses en voorstellen van experten als op het groeiend maatschappelijk ongenoegen tegenover een ongecontroleerde globalisering die enkel de grote internationale ondernemingen ten goede komt.
mrt 01, 2017 0

Het is in de mode: geen alcohol, geen vlees. Maar wat is het échte Vasten?

aswoensdag
Bij het begin van de vastenperiode, veertig weekdagen en zes zondagen voor Pasen, worden christenen eraan herinnerd dat het menselijk bestaan niet meer is dan stof en as. Aswoensdag is na het lange carnavalsweekend geen vrolijke dag, maar een moment om te beseffen hoe vergankelijk alles is. We weten allemaal dat er binnen ‘afzienbare tijd’ (en die periode mag iedereen zelf invullen) van ons geen sprake meer is. We zullen opgaan in de mist van de tijd, zoals de vele generaties voor ons. Vergetelheid is ons lot. As is wat er rest.
feb 12, 2017 0

Darwindag: ‘De biologie schijnt voorlopig te ontsnappen aan de ‘grondwet’ van de sterrenkunde’

a937cb80f7a3eb5b6d42ff67e64d337e
Op 12 februari is het elk jaar Darwindag om de geboortedatum van de vader van de evolutietheorie te herdenken. Zijn Origins of Species (1859) betekenden een belangrijke verschuiving in de theorievorming van de biologie, maar ook in ons denken over de wereld en onze plaats erin in het algemeen. De wereld is compleet anders sinds Darwin.
jan 23, 2017 0

Het nieuwste boek van Logia wordt graag gelezen!

Het boek ELKE DAG GEÏNSPIREERD ligt al een aantal maanden in de boekhandel en wordt graag gelezen. Het is een boek waarin gelovigen durven spreken over hun inspiratie. Meer dan twintig mensen, onder wie enkele BV’s, vertellen over wat hen drijft en hoe ze geraakt worden door de verhalen in het evangelie. Luc Bertrand, Wouter De Geest, Paul Quirynen, Heidi Lenaerts, Christoffel Waelkens en vele anderen komen aan het woord. Het boek kan nog gekocht worden in je vertrouwde boekhandel of online via deze link.
mei 14, 2017 0

Moslimjongeren bang gemaakt: ‘We moeten niet denken dat zich dit tot één gewest of onderwijsnet beperkt’

islam onderwijs
Wat hoort het onderwijs op elk niveau en in elke richting te doen? Kennis doorgeven, dat is duidelijk. En kennis heeft als intrinsiek kenmerk dat het waar is. Daarnaast (niet op de tweede en derde plaats, maar gelijktijdig) leren kinderen vaardigheden en attitudes.
apr 23, 2017 0

‘Waarom rust er een taboe op vruchtbaarheidsbehandelingen in derdewereldlanden’

zwanger afrika
Normen en waarden zijn volop in het nieuws. Vluchtelingen die naar Europa komen, moeten er zich naar schikken. Ze moeten er kennis van nemen. “Zo doen wij dat hier”, lijkt wel het mantra van de Westerse samenleving. Maar wat als we onze hulp buiten de eigen grenzen gaan aanbieden, in ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld?
apr 15, 2017 0

Recht en vrijheid – ook voor moskeeën?

vrijheidgodsdienst
Patrick Dewael pleitte er onlangs in “Terzake” voor dat we tot een situatie moeten komen “waarbij er meer moskeeën worden erkend, omdat ze op die manier ook het voorwerp kunnen uitmaken van controle, waardoor de andere moskeeën zich eigenlijk automatisch een beetje buiten het grondwettelijk en wettelijk kader plaatsen.”
mei 14, 2017 0

Moslimjongeren bang gemaakt: ‘We moeten niet denken dat zich dit tot één gewest of onderwijsnet beperkt’

islam onderwijs
Wat hoort het onderwijs op elk niveau en in elke richting te doen? Kennis doorgeven, dat is duidelijk. En kennis heeft als intrinsiek kenmerk dat het waar is. Daarnaast (niet op de tweede en derde plaats, maar gelijktijdig) leren kinderen vaardigheden en attitudes.
mei 07, 2017 0

Er is helemaal niks pedagogisch aan een tik

knuffel
Ik merk dat het debat over de pedagogische tik nog volop leeft in mijn directe omgeving. Mensen van wie ik 100% zeker was dat ze mijn standpunt tegen de pedagogische tik zouden delen, doen dit niet. De reacties zijn fel en steunen zoals zo vaak gebeurt op een té simplistische voorstelling van waar het echt om gaat.
apr 15, 2017 0

Met m’n klas naar de begraafplaats: ‘Ik mis je, liefste opa’

verdrietbegrafenis
Op een school in het bosrijke Kasterlee stap ik de klas binnen en schrijf in grote letters ‘Stille Zaterdag’ op het bord. Ik draai me om, met mijn aangezicht naar de jongelui, en probeer hun laaiend enthousiasme te bedaren met mijn brede en welgemeende glimlach.
apr 07, 2017 0

Gezondheid is meer dan som van symptomen, ziekten en behandelingen onder dak van een ziekenhuis

armoede
“… en een goede gezondheid!” is het eerste wat we elkaar bij aanvang van het nieuwe jaar wensen. Het is haast vanzelfsprekend dat gezondheid ons zeer nauw aan het hart ligt en we bereid zijn om daar de nodige financiële middelen aan te besteden.
mrt 24, 2017 0

Te ziek om te werken, te werkloos voor een uitkering

Een kwetsbare groep werkzoekenden dreigt tussen wal en schip te vallen, besluit een nieuwe studie. Vijfduizend mensen dreigen nergens meer terecht te kunnen.
mrt 21, 2017 0

Een stad die duurzaam wil zijn, heeft nood aan een goed draaiende industrie’

slider3
Welke stad wil nu niet duurzaam zijn? Maar wat maakt of een stad nu duurzaam is of blijft. Goede mobiliteit, nabijheid van winkels, ziekenhuizen en onderwijs zijn alvast een must om duurzaamheid te blijven garanderen. Maar er is meer nodig. Zoiets als een goed draaiende industrie in de stad. En hierbij hoeven we niet zozeer te denken aan rokende schouwen in de binnenstad. Waar we het vooral over hebben is een goed draaiende productieve lokale economie waarbij er bovendien extra lokale werkgelegenheid ontstaat.
mei 18, 2017 0

Met Logia op vorming over de Islam – Paul Quirynen

mosaikmoskee
Het was als vroeger vertrekken naar een scoutskamp … Met een 25-tal mensen hadden wij afgesproken om  vooral eens te luisteren naar moslims om hun denkwereld te leren kennen. Met als idee “spreken is zilver, zwijgen is goud”  trokken wij het voorbije weekend ons terug op een afgelegen boerderij. Onze groep was verscheiden (diverse leeftijden en beroepen , mannen en vrouwen) en had geen echte doelstelling buiten het aanvoelen dat de groeiende polarisatie binnen onze samenleving kwaadaardig is en het idee dat drie dagen “cultuur delen” wellicht zinvoller is dan enkele oppervlakkige twitterberichten of one-liners met vaak uitdagende boodschappen.
mei 10, 2017 0

Willem Lemmens (over euthanasie): “Ene tragedie niet vervangen door andere”

wim lemmens
Bekijk hier de aflevering van De Afspraak met filosoof en Logia-lid Willem Lemmens op 10 mei 2017
mei 08, 2017 0

Macron wint omdat hij “koninklijker” is dan Le Pen

macron
Over de Franse presidentsverkiezingen van 2017 deden twee mythes de ronde. De eerste dat het een keuze was tussen de pest en de cholera. De tweede dat Macron wint met stemmen tegen Le Pen en niet voor hem; dat bijgevolg Le Pen, hoewel verslagen, met meer stemmen dan haar vader de echte winnaar zou zijn. De werkelijkheid is: de Fransen hebben getoond dat de kracht van het centrum sterker is dan het geweld van de radicale uithoeken van het politieke spectrum. En dat is een opsteker voor de democratie in Europa.
mrt 05, 2017 0

Jurian Van Parys op de Brusselse Radio Spes

jurian
Op 3 en 5 maart waren Jurian Van Parys van Logia-Brussel en Benoit Samyn te horen op de Brusselse Radio Spes in de rubriek ‘de Katholieke ket’. Beiden getuigen over wat hun eigen Brusselse geloofsgemeenschap voor hen betekent in hun dagelijks leven. Jurian vertelt vooral hoe hij als christen houdt van het goed gesproken woord en van rituelen en hoe dit laatste element ook terugkomt in zijn voetballiefde. Klik op deze link om te herbeluisteren.
nov 30, 2016 0

Dear future mom in Frankrijk

Enige verbazing is bij mij ontstaan toen ik las dat de Franse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, de CSA, de hoogste autoriteit op het gebied van de publieke omroep in Frankrijk, van mening is dat de video “Dear Future Mom”, waarin het leven van jongeren met een beperking positief wordt getoond, sommige vrouwen die kozen voor een zwangerschapsafbreking zou kunnen “storen”. Na een beroep bij de Raad van State werd de CSA in het gelijk gesteld. De video “Dear Future Mom”, met jonge mensen met Downsyndroom, past niet in de reclameblokken op televisie, aldus de rechter. “Dit is duidelijk censuur en een ontkenning van het recht op burgerschap van mensen met het Downsyndroom” stelt de Fondation Jérôme Lejeune in Frankrijk. Zij gaat nu in beroep bij het Europese hof voor de mensenrechten.
jan 04, 2016 0

Behoren de uitzendingen door derden niet tot de kernopdracht van de openbare omroep?

Bron: Knack.be – 3 januari 2016 ‘Het afschaffen van de gastprogramma’s op de VRT is een ideologische keuze’, vindt professor Hans Geybels (K.U.Leuven). ‘Door te zeggen dat er geen ruimte meer is voor de levensbeschouwingen geef je het impliciete of expliciete signaal dat ze dus niet bestaan.’ Uitzendingen door derden. Dat is de ietwat dulle benaming die de gastprogramma’s van levensbeschouwelijke organisaties op radio en televisie jarenlang droegen. De bekendste verenigingen van die aard zijn ‘de katholieken’ (met Braambos) en ‘de vrijzinnigen’ (met Lichtpunt). Andere spelers waren de protestanten, de orthodoxen, de moslims en de joden. Minder gekend is dat ook de Gezinsbond wat uitzendtijd op de radio kreeg. Wat hen allemaal verbond, was het niet-commerciële aspect en het feit dat ze aan opiniëring vanuit hun levensbeschouwelijke opvatting deden. De VRT moest enkel uitzendkanalen ter beschikking stellen. Voor de inhoud van de programma’s waren de levensbeschouwingen zelf verantwoordelijk.
feb 22, 2017 0

De periode dUTROUX heeft – ondanks alle leed – slachtoffers geholpen

Paul Quirynen
dUTROUX … De voorbije jaren weigerde Paul Marchal steevast om de familienaam van de moordenaar van zijn dochter An met een hoofdletter te schrijven. Het was en is een blijvend teken van zijn misprijzen voor die duivelse figuur die zoveel slechtheid en kwaadheid berokkende bij weerloze jonge kinderen en hun nabestaanden.
jan 17, 2017 0

‘Ik ben Alissar uit Damascus’

babs mertens
Auteur: Babs Mertens Door contacten met vluchtelingen besef ik des te meer hoe elk positief gebaar van medemenselijkheid en solidariteit, hoe klein ook, telt. Het kan voor hen een wereld van verschil maken.
aug 28, 2016 0

Een land dat kinderen uitzet, zet zijn hart uit…

paul quirynen
Bron: De Redactie – 28 augustus 2016 Een land dat kinderen uitzet, zet zijn hart uit… Deze slogan werd in Nederland gebruikt door de steungroep voor Glaucio, een jongen uit Angola, die bij onze noorderburen in aanmerking kwam om te genieten van het “kinderpardon”. Mauro Manuel was een andere jongere wiens dossier rechtstreeks aanleiding was voor de Nederlandse Kinderasielwet uit 2012, in de volksmond ook “wortelingswet” genoemd,die het verblijfsrecht regelt voor jonge asielzoekers.
mei 08, 2017 0

Macron wint omdat hij “koninklijker” is dan Le Pen

macron
Over de Franse presidentsverkiezingen van 2017 deden twee mythes de ronde. De eerste dat het een keuze was tussen de pest en de cholera. De tweede dat Macron wint met stemmen tegen Le Pen en niet voor hem; dat bijgevolg Le Pen, hoewel verslagen, met meer stemmen dan haar vader de echte winnaar zou zijn. De werkelijkheid is: de Fransen hebben getoond dat de kracht van het centrum sterker is dan het geweld van de radicale uithoeken van het politieke spectrum. En dat is een opsteker voor de democratie in Europa.
apr 12, 2017 0

‘Als houden van in deze wereld als homo niet kan, dan weet ik het niet meer’

liefde
‘It’s not legal here.’ Dit kreeg ik een tijd geleden te horen in het autoverhuurbureau van Hertz bij de luchthaven Roma Campino, waar we onze wagen gingen afhalen voor een autovakantie in Umbrië.
feb 09, 2017 0

Willen vrijzinnigen via de islam eigenlijk christenen of joden treffen?

Paul Quirynen
In tijden van twitter en flitsberichten is het soms goed om grondig een boek te lezen. Ik was de voorbije dagen overdonderd na lezing van “Het huis der moskee” van Kader Abdolah waarin de geschiedenis van Iran wordt verteld vanuit het spanningsveld tussen religie en maatschappij. Op een prachtige wijze wordt beschreven hoe in het vroegere Perzië de islam het fundament was van een ganse cultuur en haar samenleving later verwesterd werd in de richting van een modern Teheran en Iran. In latere jaren werd de Iraanse maatschappij andermaal fundamenteel gewijzigd met dramatisch geweld, uitgaande van nieuwe religieuze en radicale leiders.
jun 17, 2015 0

De encycliek van Franciscus zou wel eens de Rerum Novarum van de ecologie kunnen worden

Bron: De Morgen – 17 juni 2015 De Amerikaanse populaire krant USA Today plaatste het nieuws van de uitgelekte milieu-encycliek op de voorpagina en kopte erboven dat “met één pennentrek de paus het klimaatdebat zou kunnen veranderen”. De katholieke conservatieve presidentskandidaat Rick Santorum zal het niet graag hebben gelezen. Hij had onlangs Franciscus nog aangeraden om zich niet over klimaat en milieu uit te spreken, maar zich te beperken tot geloof en zeden. Voor paus Franciscus behoort evenwel de zorg voor de schepping tot de zeden. Zoals in 1891 voor paus Leo XIII het sociale vraagstuk ook tot de zeden behoorde en hij daarom met de encycliek Rerum Novarum de basis legde van de sociale leer van de kerk. Ook toen wilden conservatieve katholieken de paus bewegen om zich enkel met ‘geloof en zeden’ bezig te houden, wat begrepen moest worden als: blijf met je tengels van de sociale verhoudingen af.
mei 08, 2017 0

Macron wint omdat hij “koninklijker” is dan Le Pen

macron
Over de Franse presidentsverkiezingen van 2017 deden twee mythes de ronde. De eerste dat het een keuze was tussen de pest en de cholera. De tweede dat Macron wint met stemmen tegen Le Pen en niet voor hem; dat bijgevolg Le Pen, hoewel verslagen, met meer stemmen dan haar vader de echte winnaar zou zijn. De werkelijkheid is: de Fransen hebben getoond dat de kracht van het centrum sterker is dan het geweld van de radicale uithoeken van het politieke spectrum. En dat is een opsteker voor de democratie in Europa.
apr 26, 2017 0

‘Sorry Rutten, zo werkt het niet in een samenleving’

vrijheid
Auteur: Kristof Decoorne, theoloog en ziekenhuispastor bij de Gasthuiszusters in Antwerpen Laat mij duidelijk zijn: ik ben absoluut pro een samenleving waar we elkaars vrijheid in denken, levensbeschouwing en handelen respecteren. Hierin draag ik heel veel sympathie weg voor het liberale verhaal. Ik heb het als katholiek moeilijk met euthanasie, vind het erg dat dit moet gebeuren, maar ik respecteer de keuze van de ander en kan het vaak zelfs begrijpen vanuit het verhaal van die andere. Diens keuze doet niets af aan mijn diepste waardering en genegenheid voor die andere mens. Doe de ander niet aan, wat je niet wil dat ze jou aandoen. 
apr 15, 2017 0

Recht en vrijheid – ook voor moskeeën?

vrijheidgodsdienst
Patrick Dewael pleitte er onlangs in “Terzake” voor dat we tot een situatie moeten komen “waarbij er meer moskeeën worden erkend, omdat ze op die manier ook het voorwerp kunnen uitmaken van controle, waardoor de andere moskeeën zich eigenlijk automatisch een beetje buiten het grondwettelijk en wettelijk kader plaatsen.”
apr 23, 2017 0

‘Waarom rust er een taboe op vruchtbaarheidsbehandelingen in derdewereldlanden’

zwanger afrika
Normen en waarden zijn volop in het nieuws. Vluchtelingen die naar Europa komen, moeten er zich naar schikken. Ze moeten er kennis van nemen. “Zo doen wij dat hier”, lijkt wel het mantra van de Westerse samenleving. Maar wat als we onze hulp buiten de eigen grenzen gaan aanbieden, in ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld?
apr 12, 2017 0

‘Als houden van in deze wereld als homo niet kan, dan weet ik het niet meer’

liefde
‘It’s not legal here.’ Dit kreeg ik een tijd geleden te horen in het autoverhuurbureau van Hertz bij de luchthaven Roma Campino, waar we onze wagen gingen afhalen voor een autovakantie in Umbrië.
apr 05, 2017 0

Je zou mogen verwachten dat godsdiensten voorop lopen om wereld meer te laten lijken op paradijs

paradijs
De grote godsdiensten in ons land delen een oud verhaal: over de paradijselijke toestand bij het begin van de schepping. God is klaar met scheppen en alles is zoals het zou moeten zijn: de natuur in al zijn pracht, vrede en harmonie tussen dieren en mensen. Zoals zo vaak is zo’n verhaal geen verslag van een oude toestand die later verloren is gegaan. Het is een gemeenschappelijke droom van mensen die aanvoelen waar het met onze wereld naartoe zou moeten.
mrt 08, 2017 0

Wauw..Syrische vrouwen kunnen toch niet mooi zijn!

babs mertens
Bijbabbelend per Skype luister ik verbijsterd naar haar ochtendverhaal. “Ik neem het niet persoonlijk, maar het doet me pijn dat mensen zo over Syriërs denken”, zegt ze zichtbaar geraakt. “Het is aan ons om hen een ander beeld te laten zien.” Het is vroeg in de ochtend. Slaperig zit ze op de metro op weg naar het werk. Twee te duchten tienerjongens kijken haar schalks aan. “Vanwaar ben je, schoonheid?”, vraagt één van hen. De schalksheid verstart als ze zegt dat ze uit Syrië komt. “Dat kan niet, Syrische vrouwen zijn niet mooi…”, klinkt het duidelijk ontgoocheld. Ze kijkt hen beiden recht in de ogen en draait dan zwijgzaam het hoofd weg.
jan 17, 2017 0

‘Ik ben Alissar uit Damascus’

babs mertens
Auteur: Babs Mertens Door contacten met vluchtelingen besef ik des te meer hoe elk positief gebaar van medemenselijkheid en solidariteit, hoe klein ook, telt. Het kan voor hen een wereld van verschil maken.
sep 22, 2016 0

Geen integratie, maar participatie – Marie-Jeanne Sente

Vandaag heeft iedereen wel een idee wat de best mogelijke manier is om onze multiculturele samenleving vorm te geven. Totale zelfbeschikking voor iedereen of net godsdienstvrijheid aan banden leggen? Marie-Jeanne Sente werkt als directeur van Tabora dagelijks samen voor en met mensen van alle culturele achtergronden. Geen integratie en verwachten dat anderen zich aanpassen aan jou. Maar participatie en in twee richtingen werken. Geen theorie voor haar, maar samen leven en niet bang zijn om duidelijke taal te spreken.
apr 07, 2017 0

Gezondheid is meer dan som van symptomen, ziekten en behandelingen onder dak van een ziekenhuis

armoede
“… en een goede gezondheid!” is het eerste wat we elkaar bij aanvang van het nieuwe jaar wensen. Het is haast vanzelfsprekend dat gezondheid ons zeer nauw aan het hart ligt en we bereid zijn om daar de nodige financiële middelen aan te besteden.
feb 29, 2016 0

Een kinderwens, ook voor Afrika?

Normen en waarden zijn volop in het nieuws. Vluchtelingen die naar Europa komen, moeten er zich naar schikken. Ze moeten er kennis van nemen. “Zo doen wij dat hier” lijkt wel het mantra van de Westerse samenleving. Maar wat als we onze hulp buiten de eigen grenzen gaan aanbieden, in ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld? Dan gelden er soms plots andere regels dan in het thuisland!

 

 

Compleet archief >>

 

Aanstaande bijeenkomsten

MEI, 2017
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

24 mei 2017
Er is geen bijeenkomst gepland voor vandaag

 

Neem contact op

  • Dijkstraat 44, 3150 Wespelaar
  • T 016 61 80 62 of T 016 36 01 31

Over ons

Logia is een christelijk impulsforum. Het brengt professionals uit het maatschappelijk werkveld bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Samen zoeken zij naar antwoorden op actuele en maatschappelijke vragen. Logia wil de rijkdom van de christelijke sociale ethiek bekendheid geven in de regionale en landelijke media.