RSS Feed Edeps
sep 11, 2015
Gepost door Marc Desmet

Euthanasie: is er ruimte voor nuance en niet-weten?

In september 2015 verschijnt het boek Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten van Marc Desmet. Daarmee anticipeert hij op het volgende euthanasiedebat dat de link zal leggen met dementie. We laten hem zelf aan het woord.

sep 11, 2015
Gepost door Hans Geybels

Geen plaats in de herberg?

Bron: De Redactie – 11 september 2015

Om een of andere onverklaarbare reden herinner ik me glashelder één uitspraak uit mijn carrière op de banken van de lagere school. Ze kwam van de godsdienstleraar. Mijn lagere school heette in die tijd nog een “staatsschool” en er was een aparte leraar voor het vak godsdienst. Begin december haalde hij een stel aftandse prenten uit de kast en vertelde hij het verhaal van Kerstmis. En toen zei hij plots: “Er was voor hem (= Jezus) geen plaats in de herberg. Dat is een van de triestigste zinnetjes uit de hele geschiedenis.”

    Lees verder    

jul 14, 2015
Gepost door Steven Van Hecke

Duitsland is niet de boosdoener

Bron: De Redactie – 14 juli 2015

Drama, catastrofe en coup zijn van oorsprong Grieks en de voorbije dagen waren deze begrippen niet uit de lucht. Voor Griekenland was het inderdaad erop of eronder afgelopen weekend en ook de volgende dagen blijven – nu volgt de absolute klassieker in de eurocrisis – ‘cruciaal’. Maar stond de Europese constructie zelf ook op springen zoals talrijke politici en commentatoren veelvuldig beweren? Er zijn redenen om daaraan te twijfelen. Het is niet omdat één huis in brand staat en men de vlammen niet tijdig onder controle krijgt dat daarmee de hele straat ten dode is opgeschreven.

    Lees verder    

jul 3, 2015
Gepost door Jan Goossens

Wie durft de Afrikaanse leiders aanspreken?

Bron: De Standaard – 3 juli 2015

‘Als dit jullie idee is van Europa, mogen jullie het houden.’ ‘Een bedroevend spektakel.’ Aan het woord zijn Italiaans premier Matteo Renzi en zijn Belgische collega Charles Michel (MR), en ze hebben het over de Europese top over de vluchtelingencrisis van vorig weekend. Meer dan een rondje zwartepieten werd het niet. Vaagheid was troef, vrijblijvendheid de joker.

De discussie leek zich meer toe te spitsen op de tegenstellingen tussen de lidstaten onderling (in het bijzonder in Oost- en West-Europa) dan op het lot van de vluchtelingen. Daarmee werd eens te meer pijnlijk duidelijk hoe onmachtig en onbeholpen de Europese leiders met het vluchtelingenprobleem omgaan. Samen een vuist maken tegen Griekenland gaat blijkbaar makkelijker.

De maatschappelijke discussie over het lot van de vluchtelingen dreigt daardoor te verzanden in onverschilligheid ‘omdat we er toch niets aan kunnen doen’. Het lijkt wel een discussie onder amateuristische brandweermannen. Ze blussen in het wilde weg, zonder na te denken over wat ze met de brandhaarden moeten doen.

Als het over vluchtelingen gaat, wordt alles al snel op één hoop gegooid. Er is nochtans een groot verschil tussen een economische en een politieke vluchteling. Een Syriër heeft andere redenen dan een Nigeriaan. Onlangs zei een Gambiaanse vluchteling op de VRT dat hij naar Europa wilde ‘to take good care of my family’. Niemand met enig gevoel voor rechtschapenheid kan dat onredelijk vinden. Maar waarom lukt hem dat niet in Gambia?

Museveni, Nkurunziza, Compaoré

Het Afrikaanse continent zit met een huizenhoog probleem. Hoeveel Afrikaanse machthebbers hebben de wet niet naar hun hand gezet om hun mandaat te verlengen? Denk aan Museveni, Nkurunziza, Kabila, Compaoré. Wie begrijpt dat een bejaard dictator als Mugabe erin slaagt om aan de macht blijven en zijn land dag na dag te verarmen? Hoe kan het dat een psychopaat als Joseph Kony met zijn Lord’s Resistance Army nog steeds rondwaart in het vierlandenpunt Oeganda, Soedan, Congo en Centraal Afrikaanse Republiek en terreur blijft zaaien? Waarom reageert Paul Kagame steeds als door een wesp gestoken als de mensenrechten in Rwanda in vraag worden gesteld? Hoe is het mogelijk dat Zuid-Afrikaans president Jacob Zuma de Soedanese leider Omar el-Bashir ‘en stoemelings’ terug naar Soedan liet vertrekken, terwijl hij zich moet verantwoorden voor het internationale strafhof?

Autocratie en cleptocratie, cliëntelisme en tribalisme, vriendjespolitiek en ondoorzichtige financiële stromen, ze blijven een plaag in het bestuur in vele Afrikaanse landen. De Mo Ibrahim Foundation reikt sinds 2007 jaarlijks een prijs uit voor een Afrikaanse leider die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van goed bestuur. De helft van de jaren werd de prijs niet uitgereikt bij gebrek aan geschikte kandidaten.

Al te vaak ontbreekt het aan moed om dat luidop te zeggen én Afrikaanse leiders aan te spreken op hun verpletterende verantwoordelijkheid. Een mix van angst voor een sneer over neokoloniale bemoeizucht en economische belangen verlamt de westerse wereld.

Het besluit van Daniël, de Eritreeër die in deze krant aan het woord kwam, was even helder als pessimistisch: ontwikkelingsgeld komt te vaak in verkeerde handen terecht, de bevolking voor wie het bedoeld is blijft achter (DS 25 juni) .

Toen bekend werd dat het Belgische marineschip Godetia 645 vluchtelingen uit zee haalde op een dag, onderstreepte minister van Defensie Steven Vandeput dan toch voorzichtig het belang van aanpak van de problemen in de landen van herkomst zelf. Zulke stemmen horen we te weinig.

Zolang er internationaal niet met daadkracht ingezet wordt op lotsverbetering van mensen in hun land van herkomst, blijft het brandweerman spelen en zullen de beelden met bootjes van vluchtelingen die de Middellandse Zee oversteken ons blijven overspoelen.


jun 17, 2015
Gepost door Mark Van de Voorde

De encycliek van Franciscus zou wel eens de Rerum Novarum van de ecologie kunnen worden

Bron: De Morgen – 17 juni 2015

De Amerikaanse populaire krant USA Today plaatste het nieuws van de uitgelekte milieu-encycliek op de voorpagina en kopte erboven dat “met één pennentrek de paus het klimaatdebat zou kunnen veranderen”. De katholieke conservatieve presidentskandidaat Rick Santorum zal het niet graag hebben gelezen. Hij had onlangs Franciscus nog aangeraden om zich niet over klimaat en milieu uit te spreken, maar zich te beperken tot geloof en zeden.

Voor paus Franciscus behoort evenwel de zorg voor de schepping tot de zeden. Zoals in 1891 voor paus Leo XIII het sociale vraagstuk ook tot de zeden behoorde en hij daarom met de encycliek Rerum Novarum de basis legde van de sociale leer van de kerk. Ook toen wilden conservatieve katholieken de paus bewegen om zich enkel met ‘geloof en zeden’ bezig te houden, wat begrepen moest worden als: blijf met je tengels van de sociale verhoudingen af.

    Lees verder    

jun 9, 2015
Gepost door Ides Nicaise

Drop-outs en wachtuitkeringen

Het debat over de wachtuitkeringen woedt hevig. De regering maakte bekend dat enkel drop-outs geen wachtuitkering krijgen. Wat vindt Ides Nicaise van die maatregel?

“De regering doet alsof ze haar eigen uitsluitingsbeleid zo mild en sociaal mogelijk heeft verpakt, maar het blijft één van de meest asociale maatregelen ooit in de sociale zekerheid. De jongeren die zonder kwalificatie de school verlaten zijn de meest kwetsbaren, die vaak reeds in conflict geraakt zijn met hun omgeving en met de school. Het is naïef te veronderstellen dat het ontzeggen van wachtuitkeringen hen meteen zal doen doorzetten slagen in hun studies. Door deze uitsluiting dreigen ze integendeel nog meer in de marginaliteit terecht te komen.

En wat erger is: binnen enkele jaren krijgen zij kinderen, die in armoede geboren worden en wiens leven voor de komende generatie gehypothekeerd is. Hoe zit dat dan me de strijd tegen kinderarmoede, die zo hoog op de politieke agenda staat?
Armenverenigingen en vakbonden dringen er reeds jarenlang op aan dat de regering dergelijke maatregelen vooraf aan een armoedetoets onderwerpt. De regering heeft ofwel een olifantenhuid, ofwel heeft ze blijkbaar niet de politieke moed om een beetje zelfkritisch te zijn.”

mei 29, 2015
Gepost door Dries Deweer

Zwakke staat, sterke burgers

Bron:De Redactie – 29 mei 2015

Wie tegenwoordig hoge verwachtingen heeft van de politiek, die komt bedrogen uit. Deze week kregen we met z’n allen weer een koude douche te verwerken. Na de financiële crisis was het zonneklaar dat we de banken strenger moesten gaan reguleren. Vorige dinsdag kregen we nul op het rekest.

De met veel bombarie aangekondigde bankenwet sneuvelde in de commissie voor economische en monetaire zaken van het Europees Parlement. De bankenlobby bleek veel sterker dan het collectief gezond verstand én ronkende verkiezingsbeloftes. Dat er veel ontgoocheling en zelfs verbitterding leeft ten aanzien van de politiek is dan ook niet verwonderlijk. Dat daagt ons allen uit om een stap verder te gaan en ontgoocheling over klassieke vormen van politieke participatie om te zetten in nieuwe vormen van burgerengagement.

    Lees verder    

mei 29, 2015
Gepost door Yves VanDen Auweele

Geef de sport terug aan de supporter

Bron: De Redactie – 29 mei 2015

De FIFA als meest typisch voorbeeld, maar ook andere grote Internationale Sportorganisaties zijn in enkele decennia veranderd van louter op de sport gerichte verenigingen tot agressief op commercie georiënteerde ondernemingen met een klein aantal zogenaamde bobo’s aan de leiding. Wanneer de Australische politieke economen Foster & Pope het hebben over deze grote internationale sportorganisaties, spreken ze zelfs zonder meer over “zichzelf in stand houdende autocratische oligarchieën” die om populistische motieven door staten en regeringsleiders met eerbied en respect worden benaderd.

    Lees verder    

mei 23, 2015
Gepost door Kolet Janssen

De parabel van de Europese Unie

Bron: De Redactie – 23 mei 2015

Er waren eens mensen die een toren tot in de hemel wilden bouwen. Maar ze spraken allemaal verschillende talen en daardoor ontstonden er misverstanden en verwarring. De toren raakte nooit af. De mensen verloren de moed en het geloof dat ze bij elkaar hoorden. Dit oude Bijbelverhaal past soms naadloos bij de Babelse spraakverwarring die in de Europese Unie heerst. Iedereen verdedigt in zijn eigen taal zijn eigen belangen. De laatste tijd houdt de Unie zich ook bezig met boten en met redding uit het water, een ander zeer Bijbels thema.

    Lees verder    

mei 20, 2015
Gepost door Mark Van de Voorde

Zigeuners: geen gêne meer voor racisme

Bron: De Redactie – 20 mei 2015

Bijna een jaar geleden wilde de burgemeester van Landen de woonwagenbewoners wegjagen met een wall of sound: een dj werd ingehuurd om met beats en drums de ‘kampeerders’ horendol te maken.

Vandaag wil de burgemeester van Moeskroen woonwagenbewoners weghouden met een muur van steen: een betonnen schutting op Franse grond moet de kampeerwagens onzichtbaar maken. In nog geen jaar tijd zijn woonwagenbewoners tweemaal het politieke doelwit van de afkeer voor vreemdelingen met een sterke identiteit. Die afkeer is in wezen angst voor eigen identiteitsverlies.

    Lees verder    

Pagina's:1234567...31Volgende »