RSS Feed Edeps
mrt 26, 2014
Gepost door Wim Vandewiele

Beter laat dan nooit investeert de KULeuven in een opleiding islam

Bron: Knack – 26 maart 2014

Pas lanceerde de KULeuven haar nieuwe eenjarige opleiding ‘Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen’. De bedoeling van de opleiding bestaat erin de studenten te leren nadenken over de bronnen, denkwijzen en praktijken van de islam in relatie tot onze hedendaagse context. Het vertrekpunt daarbij is de wetenschappelijke studie van diezelfde bronnen, denkwijzen en praktijken in dialoog met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Een hele mond vol.

Decaan Lieven Boeve zegt het korter in een blogartikel op de website van de KU Leuven (24 maart 2014): de doelstelling van de master is een niet geringe opdracht waar de maatschappij vandaag nood aan heeft. Dat hij gelijk heeft, weten we. De start van de opleiding had zelfs vroeger gemogen.

    Lees verder    

mrt 25, 2014
Gepost door Paul Quirynen

Wilders en Martin Luther King

Bron: De Redactie – 25 maart 2014

Het recht op vrije meningsuiting is één van de pijlers van een moderne rechtsstaat… en toch…

Artikel 19 van onze Grondwet waarborgt de vrijheid voor ieder burger om op elk gebied zijn mening te uiten. Artikel 10 EVRM klinkt gelijkaardig. En ook in het eindarrest dd. 21.04.2004 van het Hof van Beroep van Gent in de strafprocedure die werd behandeld lastens een aantal vzw’s van het Vlaams Blok staan boeiende overwegingen:

Het pluralisme, de verdraagzaamheid en de geest van openheid – zonder dewelke een vrije en democratische samenleving niet bestaat – willen dat door een groep of vereniging schokkende, verontrustende of zelfs kwetsende ideeën worden geuit. Ieder denken en spreken is vrij en niemand heeft het recht om zijn zienswijze op één of andere wijze op te dringen en/of af te dwingen. Kritiek, zelfs hevige kritiek door eender welke groep of vereniging en nog meer door een politieke partij is en blijft mogelijk. Het publiek debat is een noodzakelijke en wezenlijke waarborg voor het correct functioneren van de democratische instellingen. Kritiek geuit ten aanzien van de allochtone bevolking van het land is door de wet als zodanig niet verboden. De eventuele problemen veroorzaakt door hetzelfde deel van de bevolking mogen en moeten worden aangekaart. Ook objectief en redelijk te verantwoorden voorstellen teneinde te verhelpen aan deze eventuele problemen mogen ongetwijfeld nog steeds worden geformuleerd.

Op radio en tv is dit arrest voornamelijk ter sprake gekomen om en rond de praktische consequenties en de invloed van de uitspraak op het politiek landschap. Helaas was er veel minder aandacht voor de echte inhoud van het arrest dat 60 blz. dik is en ontegensprekelijk belangrijke krijtlijnen uittekent voor het functioneren van een samenleving.

    Lees verder    

mrt 25, 2014
Gepost door Michael Merrigan

Oekraïne, spiegel van het Europees cynisme: wie mensenrechten ondergeschikt maakt aan economie verkoopt zijn ziel

Bron: Knack – 25 maart 2014

Sluipschutters schieten op demonstranten. Een gebied niet veel kleiner dan België wordt door een buurland snel en efficiënt geannexeerd.

Nochtans zijn deze landen – Oekraïne, Rusland – lid van de Raad van Europa, de Europese instelling die 47 landen telt die zich gebonden weten door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (en diens minder bekende broertje, het Europees Sociaal Handvest). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat toezicht houdt op de naleving van de rechten vervat in dat verdrag, weet straks alvast wat doen. Maar maakt diens interventie, au fond, iets uit?

    Lees verder    

mrt 21, 2014
Gepost door Yves VanDen Auweele

Rode kaart voor racisme in sport

Bron: De Redactie – 21 maart 2014

Bij deze Dag tegen Racisme geloof ik sterk in het idee van maatschappelijke integratie, het idee dat mensen uit verschillende culturen elkaar onwaarschijnlijk veel kunnen inspireren. Mijn engagement als sportpsycholoog in door België en Vlaanderen gesubsidieerde projecten in Afrika, bestaat er bijvoorbeeld in sport als middel in te zetten om te helpen de wereld te verbeteren.

    Lees verder    

mrt 20, 2014
Gepost door Wim Vandewiele, Sarah Claerhout

De zoektocht naar geluk staat onder druk

Bron: Knack – 20 maart 2014

Wat willen ouders voor hun kind? Wat willen grootouders voor hun kleinkind? Wat willen vrienden en geliefden voor elkaar? Eenvoudig: gelukkig zijn. Fundamenteel is dat waar alles om draait en wat we elkaar toewensen. Is dat ook niet wat we willen voor onszelf? Hoewel we als mens soms erg ingenieus te werk gaan om onszelf ongelukkig te maken, streven we allemaal naar een gelukkig leven.

    Lees verder    

mrt 15, 2014
Gepost door Ides Nicaise

Europa is sociaal ernstig ontspoord

Bron: De Tijd – 15 maart 2014

Voor de Europese verkiezingen in mei riep voorzitter Herman Van Rompuy op tot een ‘positief’ discours, om geen koren op de molen te gooien van de anti-Europese partijen. Een pro-Europees discours hoeft echter geen lofzang van het gevoerde beleid te worden. Europa’s mobilisatiekracht hangt af van een eerlijke beleidsanalyse en programma’s waar de burger kan in geloven. De Europese Commissie geeft in haar tussentijdse balans toe dat ze op sociaal vlak zwaar uit koers is geraakt.

    Lees verder    

mrt 13, 2014
Gepost door Wivina Demeester

Laat duizend kunsten bloeien

Bron: De Standaard – 13 maart 2014

Noem het geïntegreerde kunst, kunst in gebouwen, kunst in opdracht, voor mij om het even (‘Moet er nog kunst zijn?’, DS 12 maart). Wat hier belangrijk is, is dat kunstenaars, opdrachtgevers en gebruikers met elkaar geconfronteerd worden en dialogeren. Ja, ze hebben elk een eigen uitgangspunt. Een goede opdrachtgever gaat soms uit van een kunst die ‘nuttig’ is voor haar voorziening of haar bewoners en gebruikers, terwijl een kunstenaar wil creëren en de kans krijgen om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. De gebruiker wil genieten en beleven. Dit zijn drie verschillende doelstellingen die, in confrontatie met elkaar, boeiende projecten kunnen opleveren. Zo zijn er veel gecreëerd de voorbije 16 jaar: minder goede, goede en uitstekende.

    Lees verder    

mrt 10, 2014
Gepost door Mark Van de Voorde

De evolutie van de selfie: van ik als individu tot persoon in verbondenheid

Bron: Knack – 10 maart 2014

Het plaatje wordt de “selfie der selfies” genoemd, omdat het voor één aspect van dat type fotografie alle vorige heeft geklopt: de selfie die Oscarpresentatrice Ellen DeGeneres maakte, werd 3 miljoen keer geretweet (waarvan 1 miljoen keer binnen drie kwartier).

    Lees verder    

mrt 10, 2014
Gepost door Jan Maes

Gezocht:leergierige leerlingen met passie!

Bron: Doorbraak – 10 maart 2014

Uit onderzoek van de Universiteit van Hasselt blijkt dat eerstejaarstudenten drie keer minder kans op slagen hebben als ze slechts drie uur wiskunde hebben gehad in de derde graad ASO zoals in de richtingen Humane Wetenschappen, Economie-Moderne Talen, Latijn-Moderne Talen en Grieks-Latijn. Rector De Schepper zegt het duidelijk: ‘Bij Latijn-Wiskunde slaagt 69% van de studenten in het eerste jaar van de universiteit, en in humane wetenschappen is dat helaas maar 21 procent.’ Hij relativeert tegelijk door toe te geven dat de Universiteit Hasselt nagenoeg geen humane richtingen telt. Voor de richtingen die zijn universiteit aanbiedt, is dat extra uur wiskunde in het middelbaar echt wel noodzakelijk. Maar er is meer aan de hand dan enkel dat extra uur wiskunde. Ik spreek uit ervaring.

    Lees verder    

mrt 8, 2014
Gepost door Dries Deweer

Vasten en verkiezingen

Bron: De Redactie – 8 maart 2014

Voor katholieke gelovigen is de jaarlijkse vastenperiode begonnen. Veertig dagen lang bereiden ze zich voor op Pasen. Ondertussen is ook de verkiezingscampagne begonnen, de aanloop naar dat andere hoogfeest, dat van de democratie, op 25 mei. Maar wat hebben die twee in godsnaam met elkaar te maken? Te weinig, zo blijkt bij nader inzien.

    Lees verder    

Pagina's:1234567...22Volgende »