Francis Loyens: Het evangelie is een handvest voor het leven

Francis Loyens (56) is de eerste leek aan het hoofd van het Limburgse vicariaat Onderwijs. ‘Maar dit is geen primeur. In andere Vlaamse bisdommen gebeurde zo’n personeelswissel al eerder’, verduidelijkt de Zuid-Limburger, die vanuit zijn nieuwe functie ook lid wordt van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Loyens volgde een onderwijzersopleiding en studeerde daarna pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven.

Na een postacademische cursus in het Amerikaanse Cleveland begon hij in 1987 aan zijn onderwijsloopbaan. Aan de toenmalige KHLim was hij eerst docent in de lerarenopleiding, later directeur onderwijsbeleid. In de nieuwe fusiehogeschool UCLL werd hij directeur studentenbeleid. Gedurende twaalf jaar was hij ook voorzitter van Christen Forum Limburg.

Solliciteerde u voor uw nieuwe functie?

Nee, ik wist niet eens dat er een vacature was. Ik was dan ook verbaasd toen monseigneur Patrick Hoogmartens me eind vorig jaar contacteerde. Ik deed mijn job heel graag en ik was ook actief in de associatiewerking van UCLL met de KU Leuven. Ik had wat tijd nodig om de vraag te laten doordringen, maar zei dan met overtuiging ja.’

‘Twee persoonlijke interessegebieden komen in deze nieuwe opdracht samen: onderwijs en de relevantie van het geloof voor onze samenleving. Er is een boeiende periode in aantocht. De plaats van religie in de maatschappij is brandend actueel, er komen nieuwe leerplannen en in 2019 wordt de modernisering van het secundair onderwijs uitgerold.’

Daar zullen nog heel wat discussies aan voorafgaan.

De regering heeft een raamkader uitgetekend, het is een politiek compromis. Als onderwijspedagoog vind ik dat men hierin verder had mogen gaan, maar dat terzijde. De scholen krijgen een vrijheidsmarge bij de invoering van het nieuwe plan. Gaat men voor een autonome eerstegraadsschool? Kiest men voor homogene klassen of niet?’

‘En hoe gaat men de studierichtingen van de tweede en derde graad ordenen? Kiest men voor domeinscholen, waar de studierichtingen van eenzelfde domein worden samengebracht, of opteert men voor campusscholen? Dat gaat om vrij complexe oefeningen, die vaak heel gevoelig liggen bij leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Het veronderstelt veel overleg en vooral een doordachte visie op goed onderwijs. Daar wil ik graag aan meewerken.’

Hoe ziet u de rol van de schoolbesturen, zeg maar de werkgevers? Die worden nu bemand door gepensioneerde leerkrachten en andere mensen uit de lokale gemeenschap. Ze worden daar niet voor vergoed. Is een professionalisering niet aangewezen?

De oorspronkelijke betekenis van het adjectief katholiek is open en universeel. De katholieke dialoogschool van vandaag is een gastvrije school, ongeacht de levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. De Bijbel is de toetssteen voor het beleid en de praktijk. Is dat oubollig? Nee, helemaal niet. Lees het evangelie, en je zult zien dat het een handvest is voor het leven.’

‘In Limburg behoort 67 procent van de basisscholen en 74 procent van de secundaire scholen tot het katholieke net. Daar zit een eeuwenlange traditie achter van congregaties, kloosterordes en bisdommen. Zij hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de opleiding en emancipatie van de jeugd. De dominante positie van de Kerk is verleden tijd, maar de christelijke inspiratie blijft waardevol.’

Bron: De Standaard (regionale pagina’s Limburg)

Laat een reactie achter