Thérèse Leysen: “Koester ouders die bewust een school kiezen”

Ik ben voorzitter van vijftien katholieke scholen. Onze basisscholen zijn in de stad Antwerpen gebonden aan de inschrijvingen per computer, waardoor ouders kamperen aan de schoolpoorten. We laten ze binnen in de sportzaal. Ouders kiezen bewust voor een school met een project dat het best aansluit bij de opvoeding die zij hun kind willen geven.…

Lees meer

Saskia Van Den Kieboom en Niek Everts: Als hulp verlenen ook hoop verlenen zou zijn

Auteurs: Niek Everts & Saskia Van Den Kieboom. Straatpastoraat ’t Vlot en Straatoverleg Antwerpen. Ze herdenken de gestorven straatbewoners op 2 maart om 16 uur op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen. Van begin 2017 tot nu stierven in Antwerpen 35 straatbewoners, vaak in schrijnende omstandigheden. Niek Everts en Saskia van den Kieboom willen iedereen gedenken.

Lees meer

Thomas Wouters: Toch weer kamperen?

Thomas Wouters betwijfelt dat er spontaan een sociale mix zal ontstaan door het centraal aanmeldingssysteem. Er lijkt een einde te komen aan de impasse rond een nieuw inschrijvingsdecreet voor het leerplichtonderwijs. Niemand wil nog eens een kampeerseizoen voor inschrijvingen in de populairste scholen (DS 1 maart).

Lees meer

Francis Loyens: Het evangelie is een handvest voor het leven

Francis Loyens (56) is de eerste leek aan het hoofd van het Limburgse vicariaat Onderwijs. ‘Maar dit is geen primeur. In andere Vlaamse bisdommen gebeurde zo’n personeelswissel al eerder’, verduidelijkt de Zuid-Limburger, die vanuit zijn nieuwe functie ook lid wordt van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Lees meer

Yves Vanden Auweele: ‘Hoe zorgen we ervoor dat grensoverschrijdend gedrag sneller gemeld wordt?’

De vloed aan meldingen en getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag heeft een omslag veroorzaakt in de publieke opinie. Ze reageert geschokt en tolereert het niet of terughoudend reageren op dergelijk misbruik niet meer. Deze omslag heeft alles te maken met het tegenwoordig bijna dagelijks bekend worden van grove incidenten en ontluisterende bekentenissen, ook in organisaties die…

Lees meer

Steven Van Hecke: De doodgravers van de Europese democratie

Stel dat Bart De Wever (N-VA) van oordeel is dat de Antwerpenaren onvoldoende op de hoogte zijn van de zegeningen die het huidige bestuur de Scheldestad heeft gebracht en dat hij daarom in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in dialoog wil treden met zijn burgers. Die burgers zouden dan publiek kunnen kenbaar maken hoe zij…

Lees meer