Een visie apart

De experten of ervaringsdeskundigen van Logia bieden een meerwaarde voor het huidige nieuwsaanbod door hun benadering vanuit een christelijke inspiratie. Hiermee benadrukken ze facetten die in het huidige publieke debat te weinig aan bod komen:

  • Dialoog als centrale motor voor duurzame verandering
  • Subsidiariteit als creatie van verantwoordelijkheidszin in alle geledingen van de samenleving en niet enkel bij de top
  • Universele broederlijkheid om de noodzakelijke verbondenheid en solidariteit tussen mensen te creëren
  • Menselijke waardigheid om de unieke waarde van elke mens, inclusief de meest kwetsbare, te benadrukken
  • Het algemeen belang centraal, met specifieke aandacht voor de bijdrage daaraan van elk individu
  • Vrijheid die kansen schenkt aan iedereen om zich ten volle te kunnen ontwikkelen in een gemeenschap