Info voor de media:
Logia heeft een netwerk van professionals uit diverse werkvelden.
Zij hebben een eigen, vaak verrassende zienswijze op maatschappelijke vraagstukken. 
Wij brengen u graag in contact brengen met deze professionals.
Afspraken kunt u vervolgens zelfstandig met hen maken. 
Neemt u gerust contact met ons op indien u verdere informatie wilt hebben.