Over Logia

Logia is een denktank met meer dan 170 christelijke experten of ervaringsdeskundigen uit heel Vlaanderen die getuigenissen en expertise aanbieden, bedoeld voor de brede media. Logia snijdt vanuit haar visie thema’s aan die alle domeinen van de samenleving bestrijken: economie en welzijn, kunst en cultuur, Europa, duurzaamheid, onderwijs en opvoeding, justitie, sport, ethiek, wetenschap, religie, politiek, etc. De experten en ervaringsdeskundigen van Logia bieden een meerwaarde voor het huidige nieuwsaanbod door hun benadering vanuit een christelijke inspiratie. Hiermee benadrukken ze facetten die in het huidige publieke debat te weinig aan bod komen. Logia heeft een Raad van Bestuur met als huidige voorzitter Paul Quirynen. Hij volgde Wivina Demeester op. De vaste medewerkers van Logia zijn Hans Geybels, Aglaja Bornauw en Heleen Frigne. U kan hen bereiken op het adres info@logia.be.

Waarom dit initiatief?

Logia is een initiatief van het Katholiek Impuls- en Mediafonds vzw (KIM) en werd opgericht vanuit een reële nood. Dat blijkt uit het onderzoek dat WHY5 Research, het onderzoeksbureau van Jan Callebaut, deed in opdracht van het KIM-fonds naar de positie van de christelijke inspiratie in de Vlaamse media.

Aan de hand van een reeks diepte-interviews met professionals uit de media-, de communicatie- en de religieuze sector werd een stand van zaken opgemaakt wat betreft het spanningsveld tussen christelijke waarden en de media.

Eerste opvallende vaststelling is dat ‘gelovig zijn’ van deze tijd is. Een toenemend aantal mensen zoekt vandaag aansluiting bij (religieuze) zingeving. Die wordt door velen, ook jongeren, christelijk ingevuld. Daarnaast is er in de samenleving een vernieuwde belangstelling voor en nieuwsgierigheid naar het fenomeen religie in het algemeen en de betekenis van de christelijke waarden in het bijzonder.

Vervolgens stippen heel wat respondenten een tekort aan christelijke waarden in de media aan. Ook komt de nood aan nieuwe media-initiatieven, bijvoorbeeld via digitale weg, naar boven.

De onderzoeksresultaten hebben geleid tot de oprichting van de denktank Logia, die ondergebracht werd in een nieuwe vzw-structuur, met als doel het stimuleren van het brede maatschappelijke debat vanuit een christelijke invalshoek.

Wat zijn de doelstellingen?

Logia wil doelgericht inspelen op de verschillende noden die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Opeenvolgende prioriteiten zijn:

  • Het christelijk geïnspireerde gedachtegoed in het Vlaamse mediadebat aanbieden en stimuleren.
  • Het ontwikkelen, inspireren en opstarten van nieuwe mediaprojecten. De praktische uitvoering is niet onmiddellijk de taak van Logia, wel het voorbereidende studiewerk.
  • Het werken aan ad hoc-projecten in de media rond actuele thema’s die zich aandienen. Dit onder andere via internet, sociale netwerken en programma’s voor digitale tv. Bepaalde van deze projecten kunnen leiden tot blijvende initiatieven.

Logia profileert zich niet als de spreekbuis van de kerk. Die beschikt daarvoor over haar eigen kanalen. Logia tracht wel vanuit een christelijke inspiratie naar alle sectoren van de samenleving te kijken. De items van Logia betreffen dan ook alle maatschappelijk relevante thema’s.

Hoe gaan we te werk?

Enerzijds wordt een denktank opgericht met een aantal vaste leden, die actief zijn in diverse sectoren van de samenleving en overtuigd zijn van het maatschappelijke belang van christelijke waarden. Daarnaast is er een uitgebreid netwerk van contactpersonen, die snel geraadpleegd kunnen worden. Om de acties van deze medewerkers te ondersteunen is er anderzijds een operationele cel met drie stafmedewerkers opgericht, die tevens de administratieve ondersteuning verzorgt: Hans Geybels, Aglaja Bornauw en Heleen Frigne. De cel is tevens een aanspreekpunt voor de pers. Logia heeft ook een Raad van Bestuur met als huidige voorzitter Paul Quirynen. Hij volgde Wivina Demeester op.

Een visie apart

De experten of ervaringsdeskundigen van Logia bieden een meerwaarde voor het huidige nieuwsaanbod door hun benadering vanuit een christelijke inspiratie. Hiermee benadrukken ze facetten die in het huidige publieke debat te weinig aan bod komen:

  • Dialoog als centrale motor voor duurzame verandering
  • Subsidiariteit als creatie van verantwoordelijkheidszin in alle geledingen van de samenleving en niet enkel bij de top
  • Universele broederlijkheid om de noodzakelijke verbondenheid en solidariteit tussen mensen te creëren
  • Menselijke waardigheid om de unieke waarde van elke mens, inclusief de meest kwetsbare, te benadrukken
  • Het algemeen belang centraal, met specifieke aandacht voor de bijdrage daaraan van elk individu
  • Vrijheid die kansen schenkt aan iedereen om zich ten volle te kunnen ontwikkelen in een gemeenschap