Boek ‘Tegen de stroom’

Dit boek is gegroeid uit het tienjarig bestaan van Logia

Het Vlaamse media- landschap is immers weinig gediversifieerd. De media gaan snel mee met wat de doorsnee Vlaming denkt en ze stimuleren die gedachten ook. Is die evolutie wel zo positief als men laat uitschijnen?

De nadruk ligt immers steeds meer op individualisme, prestatiedrang en materièˆle status. Vanuit hun spiritualiteit leggen christenen andere klemtonen, zoals algemeen welzijn, verantwoordelijkheidszin tegenover mens, samenleving en klimaat, het belang van de ander, en vergevingsgezindheid. Hun insteek biedt een alternatief om een duurzame toekomst op te bouwen voor iedereen.

Logia verzamelt mensen van alle leeftijden die van hun christelijke inspiratie blijven getuigen, niet alleen thuis maar ook in het kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. In dit boek komen deze mensen aan het woord.

Klik hier om het boek aan te kopen.