28.04.21 Wordt laïciteit de norm?

online

Al vanaf het ontstaan van België pogen bepaalde stromingen de vrijheid van religie en dus de invloed van religie in het publieke debat terug te dringen. De laatste grote – publiek gekende – actie dateert van een paar jaar geleden, toen men een preambule probeerde toe te voegen aan de grondwet waarin gestipuleerd werd dat…

Studiedag 2 juli 2021: ‘Ouderen afgeschreven. Corona legt een sluipende tendens bloot’

Leuven, campus sociale wetenschappen Parkstraat 51, Leuven, Vlaams-Brabant, België

Titel: Ouderen afgeschreven. Corona legt een sluipende tendens bloot. Datum: vrijdag 2 juli 2021 Locatie: aula Max Weber, campus sociale wetenschappen KULeuven, Parkstraat 51, 3000 Leuven We herinneren ons nog allemaal de schrijnende beelden uit de woon- en zorgcentra tijdens de eerste lockdown. Terwijl alle aandacht uitging naar de situatie in de ziekenhuizen, speelden zich…

€20

10.02.2024 studiedag: ‘In goede en kwade dagen’

Leuven, Universiteitshallen Naamsestraat 22, Leuven, Vlaams-Brabant, België

Studiedag 'in goede en kwade dagen': over liefde en relaties Het is een realiteit in ons land dat het aantal alleenwonenden toeneemt: in negen op de tien Belgische gemeenten zijn alleenwonenden vandaag het vaakst voorkomende type huishouden. De prognose is dat in 2070 meer dan 40 % huishoudens bestaat uit personen die alleen wonen. Deze…

€10

Studienamiddag: “Godsdienstvrijheid, tolerantie en neutraliteit: een ambigue drie-eenheid?” Logia + UCSIA

Universiteit Antwerpen, Hof Van Liere, Hof van Liere F. de Tassiszaal Prinsstraat 13, Antwerpen, Antwerpen, België

Vrijheid van godsdienst en geweten is een mensenrecht, vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (1948) en aanvaard door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Die internationale gedragenheid neemt echter niet weg dat er doorheen de jaren verschuivingen zijn in de interpretatie van dat fundamentele recht. Er dienen zich voortdurend nieuwe…

€30