Paul Quirynen: ‘Durven nadenken over recht vandaag…’

Het recht zou als streefdoel moeten hebben om spelregels te maken waardoor onze maatschappij voor alle medemensen leefbaar is en met als ideaal het bouwen aan een veilige , solidaire en verdraagzame samenleving. Over recht , rechtvaardigheid en gerechtigheid dient steeds grondig en genuanceerd nagedacht te worden. De vrees bestaat dat bij occasionele “incidenten” nieuwe…

Lees meer