U bent hier:    Home      Geloof

Met Logia op vorming over de Islam – Paul Quirynen

18 mei 2017

Het was als vroeger vertrekken naar een scoutskamp … Met een 25-tal mensen hadden wij afgesproken om  vooral eens te luisteren naar moslims om hun denkwereld te leren kennen. Met als idee “spreken is zilver, zwijgen is goud”  trokken wij het voorbije weekend ons terug op een afgelegen boerderij. Onze groep was verscheiden (diverse leeftijden en beroepen , mannen en vrouwen) en had geen echte doelstelling buiten het aanvoelen dat de groeiende polarisatie binnen onze samenleving kwaadaardig is en het idee dat drie dagen “cultuur delen” wellicht zinvoller is dan enkele oppervlakkige twitterberichten of one-liners met vaak uitdagende boodschappen.

Lees meer

Moslimjongeren bang gemaakt: ‘We moeten niet denken dat zich dit tot één gewest of onderwijsnet beperkt’

14 mei 2017

Wat hoort het onderwijs op elk niveau en in elke richting te doen? Kennis doorgeven, dat is duidelijk. En kennis heeft als intrinsiek kenmerk dat het waar is. Daarnaast (niet op de tweede en derde plaats, maar gelijktijdig) leren kinderen vaardigheden en attitudes.

Lees meer

‘Sorry Rutten, zo werkt het niet in een samenleving’

26 april 2017
door admin

Auteur: Kristof Decoorne, theoloog en ziekenhuispastor bij de Gasthuiszusters in Antwerpen Laat mij duidelijk zijn: ik ben absoluut pro een samenleving waar we elkaars vrijheid in denken, levensbeschouwing en handelen respecteren. Hierin draag ik heel veel sympathie weg voor het liberale verhaal. Ik heb het als katholiek moeilijk met euthanasie, vind het erg dat dit moet gebeuren, maar ik respecteer de keuze van de ander en kan het vaak zelfs begrijpen vanuit het verhaal van die andere. Diens keuze doet niets af aan mijn diepste waardering en genegenheid voor die andere mens. Doe de ander niet aan, wat je niet wil dat ze jou aandoen. 

Lees meer

Recht en vrijheid – ook voor moskeeën?

15 april 2017

Patrick Dewael pleitte er onlangs in “Terzake” voor dat we tot een situatie moeten komen “waarbij er meer moskeeën worden erkend, omdat ze op die manier ook het voorwerp kunnen uitmaken van controle, waardoor de andere moskeeën zich eigenlijk automatisch een beetje buiten het grondwettelijk en wettelijk kader plaatsen.”

Lees meer

Over bedelen, mensenhandel en Goede Vrijdag

14 april 2017

Herrie rond het bedelen… Het lijkt erop dat de Stad Antwerpen zelf reinigingsdienst wil spelen en al haar straten wil zuiveren van wat de “brave burger” stoort. Zo zou men nu verdachte bedelaars (wat een willekeurig begrip…) hun gelden afpakken en later justitie doen oordelen of het handelen van de stad juist en rechtvaardig was.

Lees meer

‘Witte Donderdag in dagen van terreur’

14 april 2017

Soms durf je het bijna niet meer hardop te zeggen. Dat het Pasen is, het feest van het leven dat sterker is dan de dood. Terwijl er bijna elke week slachtoffers vallen in vrolijke steden. De doden en gewonden zijn mensen met niets kwaads in de zin. Mensen die gewoon wilden leven, maar die aanliepen tegen dood en verwoesting, die hen door andere mensen werden aangedaan. Kan je als gelovige dan nog opkomen voor het leven?

Lees meer

Je zou mogen verwachten dat godsdiensten voorop lopen om wereld meer te laten lijken op paradijs

5 april 2017
Gepubliceerd inArtikelen, Cultuur, Geloof, Slider, Wereld

De grote godsdiensten in ons land delen een oud verhaal: over de paradijselijke toestand bij het begin van de schepping. God is klaar met scheppen en alles is zoals het zou moeten zijn: de natuur in al zijn pracht, vrede en harmonie tussen dieren en mensen. Zoals zo vaak is zo’n verhaal geen verslag van een oude toestand die later verloren is gegaan. Het is een gemeenschappelijke droom van mensen die aanvoelen waar het met onze wereld naartoe zou moeten.

Lees meer

Kan sport polarisatie tussen culturen en geloofsgemeenschappen verminderen?

31 maart 2017

Door de oorlogen in het Midden-Oosten en de daarmee verbonden vluchtelingenstroom naar Europa en door de radicalisering van sommigen binnen de Islam en de terroristische aanslagen dreigt een escalerende confrontatie tussen het christelijke en het Europese seculiere denken enerzijds en de radicale Islam anderzijds. Met de hakken in het zand worden lijnen getrokken. Tot hier en niet verder, wij geven niet toe op onze basiswaarden. Symbolen van de ander worden in vraag gesteld, verschillen worden uitvergroot waardoor argwaan en verharding binnensijpelen in het maatschappelijk discours.

Lees meer

Neem contact op

  • Dijkstraat 44, 3150 Wespelaar
  • T 016 61 80 62 of T 016 36 01 31

Over ons

Logia is een christelijk impulsforum. Het brengt professionals uit het maatschappelijk werkveld bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Samen zoeken zij naar antwoorden op actuele en maatschappelijke vragen. Logia wil de rijkdom van de christelijke sociale ethiek bekendheid geven in de regionale en landelijke media.