Jos Wouters: ‘Van een baby in Bethlehem naar een buddy in Beringen’

Kerstmis, het feest van gezelligheid, van versierde straten en uitnodigende etalages. Kerstmis, het feest van cadeaus en pakjes onder de kerstboom. Kerstmis, het feest van de beste wensen. Kerstmis, het feest van goede doelen en bijzondere muziek. Kerstmis, het feest van de gevulde tafel en het aangepaste menu. Kerstmis, het winterfeest van de warmte. Met…

Lees meer

Françoise Supeley: ‘Kerstmis krijgt enkel zin als het geen vrijblijvende nieuwjaarswens wordt’

De Advent startte onder donkere wolken die net als vorig jaar Kerstmis en familiemomenten bedreigden. De berichten over uitbraken van covid, stijgende cijfers van infecties, ziekenhuisopnames en overbelasting van de ziekenhuizen logen er niet om. Zullen we of zullen we niet samen Kerstmis vieren? Er was toch enige twijfel. Als angst regeert neigen we snel…

Lees meer

Alexis Versele: ‘Recht op huisvesting is een basisrecht’

Meer dan 40 Vlaamse sociale organisaties dienen onder de naam Woonzaak een klacht in tegen het Vlaams woonbeleid bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. Ze beogen een ander beleid, met toegang tot een veilige en betaalbare woning voor iedereen. ‘Moeten we echt wachten tot de uitspraak van een hof om het recht op huisvesting…

Lees meer

Johan Vanmuysen & Hugo Vanheeswijck: ‘Kijk eens naar jezelf: zonder een inspanning van mensen hebben mensenrechten geen zin’

De Dag van de Mensenrechten is in het leven geroepen om te vieren dat op 10 december 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een kerngroep onder leiding van Amerikaans presidentsweduwe Eleanor Roosevelt kreeg de taak om een document op te stellen…

Lees meer

Luc Stas: ‘Mensenrechten behoren ook toe aan onze gedetineerden’

Vandaag is het de internationale dag van de Mensenrechten. Op 10 december 1948 werd namelijk de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Een belangrijke gebeurtenis, want voor het eerst bevestigde de internationale gemeenschap het idee van een mensenrecht op een formele manier. Er werd geaffirmeerd dat elk mens, in elke omstandigheid en…

Lees meer

Herman Wouters: ‘Mooier dan het Weihnachtsoratorium’

Mede onder invloed van de motivatieleer van de Amerikaanse humanistische psycholoog Maslow (1908-1970) werden in onze westerse wereld de autonomie en de zelfontplooiing de meest belangrijke waarden. Relaties met andere mensen zijn daaraan ondergeschikt. Het lijkt me goed om daar naar aanleiding van de internationale dag van personen met een handicap even bij stil te…

Lees meer

Mark Van de Voorde & Filip Vanbesien: ‘We bouwen geen kerk, maar een gemeenschap’

Architecten Dimitri Minten en Tim Vekemans vinden de bouw van een nieuwe kerk voor de Brugse Emmaüsparochie ‘een duivels plan’ (DS 1 december). De twee architecten schreven hun opiniestuk op basis van een (correct maar onvolledig) krantenartikel. Kortom, met weinig accurate kennis van zaken. Ze zouden gelijk hebben, als achter die bouwplannen geen pastoraal en spiritueel project…

Lees meer