Jo Hanssens: ‘Wat betekent Wereldvrededag voor ons?’

21 september is door de VN uitgeroepen tot Wereldvrededag. Een dag om na te denken over onze bijdrage tot vrede in de wereld. Minachting voor de andere en geweld, wrok en haat steken altijd weer de kop op en zijn in ieder mens potentieel aanwezig. Vrede is een kwetsbaar goed dat ons elke dag weer…

Lees meer

Kolet Janssen: ‘Verlies-verlies in plaats van win-win’

Naar aanleiding van onlangs bekend geraakte cijfers over echtscheiding, heb ik enkele bedenkingen neergepend. Je kunt er in onze tijd niet naast kijken hoeveel leed echtscheiding met zich mee kan brengen. Vooral met kinderen gebeuren er vaak schrijnende dingen. Ik moest enkele maanden geleden naar een schoolfeestje. Je herinnert je die feestjes nog wel: een…

Lees meer

Hans Geybels: ‘Zwijgen als vermoord, zelfmoord’

“… Amper twee weken later, kreeg ik het bericht dat ze overleden was door zelfdoding. Dat komt ongelooflijk hard aan: je wereld stort echt in! Een nietszeggend afscheidsbriefje, haar eigen leven vol ellende, miserie, wanhoop en tranen én een financiële put heeft ze achtergelaten. De levenswijze die ze de laatste jaren hanteerde, was niet leefbaar:…

Lees meer

Wim Verbaal: ‘Leerlingen zijn meer dan de producenten van de toekomst’

Velen vragen mij stelling te nemen rond de hervormingen in het secundair onderwijs. Ik heb lang geaarzeld mijn stem te laten horen. Voor- en tegenstanders van de klassieke talen gebruiken argumenten die mij tegen de borst stuiten. Voorstanders beroepen zich op de intellectuele en de culturele erfenis uit de oudheid. Tegenstanders schrijven dit als ‘oude…

Lees meer

Thérèse Leysen: ‘Geachte minister Smet, dit zijn onze voorstellen’

We leven in een maatschappij waar aanzien en macht, rijkdom en materiële welvaart een belangrijke plaats innemen. “Alles moet kunnen, je leeft maar één keer, vrijheid-blijheid”,  zijn slagzinnen met een grote permissiviteit tot gevolg. Uiteindelijk leidt dit alles niet tot geluk, maar tot leegte en verder tot een gevoel van zinloosheid. Soms leiden deze gevoelens…

Lees meer