Dries Deweer: ‘De Mantelzorgers van de democratie’

We gaan er prat op democraten te zijn. Op marginale extremisten na, zijn we allemaal fan van de democratie, al was het maar omdat het de minst slechte bestuursvorm is die de mensheid heeft voortgebracht. In onze verheerlijking durven we nochtans vergeten waar het echt om gaat.

Lees meer

Kolet Janssen: ‘De christelijke ramadan’

‘Ik doe dit jaar mee met de vasten’, hoor ik een meisje op de trein zeggen tegen een vriendin. ‘Vasten? Jij bent toch geen moslim?’, repliceert de vriendin. Het kan snel gaan. Een paar decennia geleden moest je de ramadan uitleggen als de vasten van de moslims. Nu is de veertigdagentijd de christelijke ramadan geworden.…

Lees meer

Paul Quirynen: ‘Over grenzen…’

Het respect voor ieder medemens en de gelijkwaardigheid van alle medeburgers vormen de grondslag voor de strijd tegen iedere vorm van racisme waardoor niet-discriminatie terecht een fundamenteel mensenrecht is geworden gebaseerd op internationale wetgeving. Ook de vrije meningsuiting in een gelijkaardig grondrecht dat hoe dan ook dient te worden gevrijwaard. De paradox is evenwel dat…

Lees meer

Kolet Janssen: ‘Pestmensen’

Mensen zijn er in soorten. Met een aantal van hen kun je goed opschieten. Een heleboel mensen laten je onverschillig. Maar aan een paar enkelingen ga je je spontaan ergeren. Dat valt niet altijd uit te leggen. Maar het is vaak de reden tot pestgedrag. Er wordt veel gepest op scholen. Kinderen en jongeren kunnen…

Lees meer

Mark Van de Voorde: ‘Charlie moet voor de hoofddoek zijn’

Het pleidooi van Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, voor het opheffen van het hoofddoekverbod gaat over meer dan over het dragen van levensbeschouwelijke symbolen op school. Het gaat ook over meer dan over de vraag of ook achter het loket van een overheidsdienst iemand een kruisje, keppeltje of tulband mag dragen.

Lees meer

David Dessin: ‘De boosaardigegod van Stephen Fry’

Toen Stephen Fry onlangs op de Ierse televisie werd gevraagd wat hij tegen God zou zeggen, werd zijn antwoord dadelijk wereldnieuws in West-Europa, met miljoenen hits op YouTube. “God is volslagen boosaardig, wispelturig en monsterlijk”, kopte ook deredactie.be. Zijn antwoord past echter in een al ouder wordende traditie van wat wel eens ‘celebrity-atheïsme’ genoemd wordt,…

Lees meer

Kolet Janssen: ‘Niets mis met Lichtmis’

Vandaag is het Lichtmis. Dat heeft u waarschijnlijk niet gemerkt en dat is niet abnormaal. Want ook katholieke feesten hebben last van discriminatie. Ze kunnen niet allemaal Kerstmis zijn. En net als ‘Onnozele kinderen’ (28 december) en Driekoningen (6 januari) is Lichtmis (2 februari) niet echt een feest waar veel commercieel succes mee te rapen…

Lees meer