U bent hier:    Home      Justitie

De periode dUTROUX heeft – ondanks alle leed – slachtoffers geholpen

22 februari 2017

dUTROUX … De voorbije jaren weigerde Paul Marchal steevast om de familienaam van de moordenaar van zijn dochter An met een hoofdletter te schrijven. Het was en is een blijvend teken van zijn misprijzen voor die duivelse figuur die zoveel slechtheid en kwaadheid berokkende bij weerloze jonge kinderen en hun nabestaanden.

Lees meer

Een land dat kinderen uitzet, zet zijn hart uit…

28 augustus 2016

Bron: De Redactie – 28 augustus 2016 Een land dat kinderen uitzet, zet zijn hart uit… Deze slogan werd in Nederland gebruikt door de steungroep voor Glaucio, een jongen uit Angola, die bij onze noorderburen in aanmerking kwam om te genieten van het “kinderpardon”. Mauro Manuel was een andere jongere wiens dossier rechtstreeks aanleiding was voor de Nederlandse Kinderasielwet uit 2012, in de volksmond ook “wortelingswet” genoemd,die het verblijfsrecht regelt voor jonge asielzoekers.

Lees meer

Advocaat en seksualiteit

29 februari 2016
door admin

Bron: Deredactie.be – 28 februari 2016 Amper één generatie geleden werd overspel binnen een huwelijk nog strafbaar gesteld met gevangenisstraf. Het criterium voor het plegen van dit misdrijf was voor de vrouw een éénmalig seksueel avontuur doch voor de man was men toleranter, er diende een bewijs te zijn van onderhoud van bijzit. Een schoolvoorbeeld van discriminatie vandaag.

Lees meer

Ook verkrachters verdienen soms genade

5 februari 2016
door admin

Bron: Deredactie.be – 5 februari 2016 “Oordeel zelf niet, laat de rechter in eer en geweten beslissen. Misschien zijn er goede redenen om de straf van de dader op te schorten.” Ik heb het nooit meegemaakt dat een Minister van Justitie met verachting spreekt over de inhoud van een vonnis in eerste aanleg , een magistraat publiek de mantel uitveegt en tenslotte de beroepsmagistraten reeds oproept om minstens het bewuste vonnis te hervormen. Iedere strafzaak is steeds een samenloop van vaak ingewikkelde achterliggende samenlopende omstandigheden en dit aangevuld met de eigen soms ook genuanceerde persoonlijkheid van de betrokken dader en slachtoffer. Neen is neen …laat ons de computer-rechtspraak toepassen …lijkt de boodschap.

Lees meer

Terreur mag oppositie niet doen zwijgen

23 november 2015
door admin

Bron: Deredactie.be – 23 november 2015 In Frankrijk werd de afkondiging van de noodtoestand unaniem goedgekeurd door de Senaat. Dat past in het plaatje van de oorlogsretoriek van president Hollande. Het doet immers een beetje denken aan de regeringen van nationale eenheid in oorlogstijd, regeringen waarin men zich over alle partijgrenzen heen schaart achter de verdediging van het vaderland. Ook in ons land kondigde de regering allerlei maatregelen aan. Het is afwachten of het applaus ook hier op alle banken zal weerklinken. Liever niet, als je het mij vraagt.

Lees meer

“Verkrachting” is meer dan wettekst alleen

12 april 2015
door admin
Gepubliceerd inJustitie

Bron: De Redactie – 12 april 2015 Beste Sven Mary, Als advocaten elkaar een brief schrijven is het de gewoonte als hoofding te gebruiken “Waarde Confrater” en dit als een vorm van verbondenheid en respect voor éénieder die ons moeilijk beroep uitoefent. In wezen zijn wij collega’s doch wij spreken elkaar aan als confraters, medebroeders en -zusters. De betekenis van deze aanspreektitel is dat wij elkaar niet beschouwen als volledig onverschillig tegenover elkaar maar dat wij elkaar benaderen met een geest van “broederlijkheid” tijdens de soms hevige jurdische gevechten die wij voeren met elkaar en ten overstaan van de rechtbanken. Ik las Uw bijdragen in de media waarbij U opnieuw opkomt voor de meest liberale opvatting van individuele vrijheid van meningsuiting waarbij U het zelf volledig aanvaardbaar vindt dat een decaan van een faculteit psychologie in de gewone en sociale media stellingen verkondigt die vandaag de dag volledig achterhaald zijn, die naar mijn oordeel (ik heb ook een vrije mening …) seksistisch en minstens brutaal zijn ten overstaan van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Lees meer

Gevangenen zijn ook mensen

4 maart 2015
door admin
Gepubliceerd inJustitie, Maatschappij, Sociaal

Bron: De Redactie – 4 maart 2015 Dat er ook vrijwilligers actief zijn in de gevangenissen is wellicht minder bekend en alleszins minder evident. Ook in mijn omgeving, als ex-directeur van een gevangenis, stel ik vast dat heel wat vragen worden gesteld bij dit vrijwillig engagement. Waarom met gedetineerden? Gehandicapten, langdurig zieken, bejaarden, dat is iets anders, maar zich bezighouden met wat sommigen het uitschot van de samenleving noemen, is minder vanzelfsprekend en stoot regelmatig op onbegrip.

Lees meer

Volkert V. is niet eeuwig schuldig

8 mei 2014
door admin
Gepubliceerd inJustitie

Bron: De Redactie – 8 mei 2014 Ik herinner het mij alsof het gisteren was. Op 6 mei 2002, tijdens het proces-Karel Van Noppen, verdwenen plots alle “crimi-journalisten” uit de Antwerpse assisenzaal. Er was blijkbaar “groot nieuws”. De geruchten werden inderdaad waarheid: in Nederland was Pim Fortuyn koelbloedig neergeschoten door een milieuactivist.

Lees meer

Neem contact op

  • Dijkstraat 44, 3150 Wespelaar
  • T 016 61 80 62 of T 016 36 01 31

Over ons

Logia is een christelijk impulsforum. Het brengt professionals uit het maatschappelijk werkveld bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Samen zoeken zij naar antwoorden op actuele en maatschappelijke vragen. Logia wil de rijkdom van de christelijke sociale ethiek bekendheid geven in de regionale en landelijke media.