Justitie

‘Ik ben Alissar uit Damascus’

Auteur: Babs Mertens Door contacten met vluchtelingen besef ik des te meer hoe elk positief gebaar van medemenselijkheid en solidariteit, hoe klein ook, telt. Het kan voor hen een wereld van verschil maken.

Lees meer

Een land dat kinderen uitzet, zet zijn hart uit…

Bron: De Redactie – 28 augustus 2016 Een land dat kinderen uitzet, zet zijn hart uit… Deze slogan werd in Nederland gebruikt door de steungroep voor Glaucio, een jongen uit Angola, die bij onze noorderburen in aanmerking kwam om te genieten van het “kinderpardon”. Mauro Manuel was een andere jongere wiens dossier rechtstreeks aanleiding was…

Lees meer

Advocaat en seksualiteit

Bron: Deredactie.be – 28 februari 2016 Amper één generatie geleden werd overspel binnen een huwelijk nog strafbaar gesteld met gevangenisstraf. Het criterium voor het plegen van dit misdrijf was voor de vrouw een éénmalig seksueel avontuur doch voor de man was men toleranter, er diende een bewijs te zijn van onderhoud van bijzit. Een schoolvoorbeeld…

Lees meer

Ook verkrachters verdienen soms genade

Bron: Deredactie.be – 5 februari 2016 “Oordeel zelf niet, laat de rechter in eer en geweten beslissen. Misschien zijn er goede redenen om de straf van de dader op te schorten.” Ik heb het nooit meegemaakt dat een Minister van Justitie met verachting spreekt over de inhoud van een vonnis in eerste aanleg , een…

Lees meer

Terreur mag oppositie niet doen zwijgen

Bron: Deredactie.be – 23 november 2015 In Frankrijk werd de afkondiging van de noodtoestand unaniem goedgekeurd door de Senaat. Dat past in het plaatje van de oorlogsretoriek van president Hollande. Het doet immers een beetje denken aan de regeringen van nationale eenheid in oorlogstijd, regeringen waarin men zich over alle partijgrenzen heen schaart achter de…

Lees meer

“Verkrachting” is meer dan wettekst alleen

Bron: De Redactie – 12 april 2015 Beste Sven Mary, Als advocaten elkaar een brief schrijven is het de gewoonte als hoofding te gebruiken “Waarde Confrater” en dit als een vorm van verbondenheid en respect voor éénieder die ons moeilijk beroep uitoefent. In wezen zijn wij collega’s doch wij spreken elkaar aan als confraters, medebroeders…

Lees meer

Gevangenen zijn ook mensen

Bron: De Redactie – 4 maart 2015 Dat er ook vrijwilligers actief zijn in de gevangenissen is wellicht minder bekend en alleszins minder evident. Ook in mijn omgeving, als ex-directeur van een gevangenis, stel ik vast dat heel wat vragen worden gesteld bij dit vrijwillig engagement. Waarom met gedetineerden? Gehandicapten, langdurig zieken, bejaarden, dat is…

Lees meer

Volkert V. is niet eeuwig schuldig

Bron: De Redactie – 8 mei 2014 Ik herinner het mij alsof het gisteren was. Op 6 mei 2002, tijdens het proces-Karel Van Noppen, verdwenen plots alle “crimi-journalisten” uit de Antwerpse assisenzaal. Er was blijkbaar “groot nieuws”. De geruchten werden inderdaad waarheid: in Nederland was Pim Fortuyn koelbloedig neergeschoten door een milieuactivist.

Lees meer

Doodstraf is niet het einde (van het debat)

Bron: Knack – 30 maart 2014 Amnesty International publiceerde een rapport waaruit blijkt dat, ondanks enkele verontrustende ontwikkelingen, er toch nog steeds een wereldwijde trend is naar de afschaffing van de doodstraf.

Lees meer