Dries Deweer: ‘Falende justitie is bom voor democratie’

Het falen van justitie vormt voor de Vlamingen een van de grootste pijnpunten, zo blijkt uit “De foto van Vlaanderen”, het maatschappelijke onderzoek van de VRT. En als daar niks aan gebeurt, heeft dat belangrijke gevolgen voor onze democratie. Vier op vijf Vlamingen heeft schoon genoeg van de vrijspraken door procedurefouten of de mogelijkheid voor…

Lees meer

Kolet Janssen: ‘Vlucht in de oneindigheid’

Als mensen het hebben over hoe ze –ooit, in een verre toekomst – graag willen doodgaan, hoor je vaak uitspraken als: ‘In mijn slaap’ of ‘Heel snel, alsof het licht opeens uitgaat’ of ‘In mijn zetel, na een goed glas wijn, op mijn oude dag’. Maar nu er in één klap 239 mensen van de…

Lees meer

Wim Vandewiele: ‘Beter laat dan nooit investeert de KU Leuven in een opleiding islam’

Pas lanceerde de KULeuven haar nieuwe eenjarige opleiding ‘Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen’. De bedoeling van de opleiding bestaat erin de studenten te leren nadenken over de bronnen, denkwijzen en praktijken van de islam in relatie tot onze hedendaagse context. Het vertrekpunt daarbij is de wetenschappelijke studie van diezelfde bronnen, denkwijzen en praktijken in dialoog met…

Lees meer

Paul Quirynen: ‘Wilders en Martin Luther King’

Het recht op vrije meningsuiting is één van de pijlers van een moderne rechtsstaat… en toch… Artikel 19 van onze Grondwet waarborgt de vrijheid voor ieder burger om op elk gebied zijn mening te uiten. Artikel 10 EVRM klinkt gelijkaardig. En ook in het eindarrest dd. 21.04.2004 van het Hof van Beroep van Gent in…

Lees meer

Michaël Merrigan: ‘Oekraïne, spiegel van het Europees cynisme: wie mensenrechten ondergeschikt maakt aan economie verkoopt zijn ziel’

Sluipschutters schieten op demonstranten. Een gebied niet veel kleiner dan België wordt door een buurland snel en efficiënt geannexeerd. Nochtans zijn deze landen – Oekraïne, Rusland – lid van de Raad van Europa, de Europese instelling die 47 landen telt die zich gebonden weten door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (en…

Lees meer

Mark Van de Voorde: ‘Eupen terug naar Duitsland?’

Een vergissing van de geschiedenis is rechtgezet. Zo zeggen, ook op onze sociale media, de voorstanders van de aansluiting van de Krim bij Rusland. Om het ‘zelfbeschikkingsrecht’ te rechtvaardigen wordt wel vaker een beroep gedaan op de geschiedenis. Het gaat, zo heet het dan, om een terugkeer naar de oorspronkelijke toestand. De sterkte van het…

Lees meer

Ides Nicaise & Wouter Schepers: ‘Europa is sociaal ernstig ontspoord’

Voor de Europese verkiezingen in mei riep voorzitter Herman Van Rompuy op tot een ‘positief’ discours, om geen koren op de molen te gooien van de anti-Europese partijen. Een pro-Europees discours hoeft echter geen lofzang van het gevoerde beleid te worden. Europa’s mobilisatiekracht hangt af van een eerlijke beleidsanalyse en programma’s waar de burger kan…

Lees meer

Wivina Demeester: ‘Laat duizend kunsten bloeien’

Noem het geïntegreerde kunst, kunst in gebouwen, kunst in opdracht, voor mij om het even (‘Moet er nog kunst zijn?’, DS 12 maart). Wat hier belangrijk is, is dat kunstenaars, opdrachtgevers en gebruikers met elkaar geconfronteerd worden en dialogeren. Ja, ze hebben elk een eigen uitgangspunt. Een goede opdrachtgever gaat soms uit van een kunst…

Lees meer

Kolet Janssen: ‘Kinderen moeten niet overbeschermd worden’

Het thema van de jeugdboekenweek is dit jaar ‘Gevaar!’ Een vreemd thema? Je kunt je inderdaad afvragen of het nodig is om kinderen wetens en willens bloot te stellen aan gevaar, ook al is het dan in een papieren versie. Moeten we kinderen per se opzadelen met geweld, wereldproblemen of onoplosbaar verdriet? Of hebben kinderen…

Lees meer