Skip to content

Archief voor maart 2014

Falende justitie is bom voor democratie

Bron: De Redactie – 31 maart 2014 Het falen van justitie vormt voor de Vlamingen een van de grootste pijnpunten, zo blijkt uit “De foto van Vlaanderen”, het maatschappelijke onderzoek van de VRT. En als daar niks aan gebeurt, heeft dat belangrijke gevolgen voor onze democratie. Vier op vijf Vlamingen heeft schoon genoeg van de…

Lees meer

Vlucht in de oneindigheid

Bron: De Redactie -28 maart 2014 Als mensen het hebben over hoe ze –ooit, in een verre toekomst – graag willen doodgaan, hoor je vaak uitspraken als: ‘In mijn slaap’ of ‘Heel snel, alsof het licht opeens uitgaat’ of ‘In mijn zetel, na een goed glas wijn, op mijn oude dag’. Maar nu er in…

Lees meer

Beter laat dan nooit investeert de KULeuven in een opleiding islam

Bron: Knack – 26 maart 2014 Pas lanceerde de KULeuven haar nieuwe eenjarige opleiding ‘Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen’. De bedoeling van de opleiding bestaat erin de studenten te leren nadenken over de bronnen, denkwijzen en praktijken van de islam in relatie tot onze hedendaagse context. Het vertrekpunt daarbij is de wetenschappelijke studie van diezelfde bronnen,…

Lees meer

Wilders en Martin Luther King

Bron: De Redactie – 25 maart 2014 Het recht op vrije meningsuiting is één van de pijlers van een moderne rechtsstaat… en toch… Artikel 19 van onze Grondwet waarborgt de vrijheid voor ieder burger om op elk gebied zijn mening te uiten. Artikel 10 EVRM klinkt gelijkaardig. En ook in het eindarrest dd. 21.04.2004 van…

Lees meer

Oekraïne, spiegel van het Europees cynisme: wie mensenrechten ondergeschikt maakt aan economie verkoopt zijn ziel

Bron: Knack – 25 maart 2014 Sluipschutters schieten op demonstranten. Een gebied niet veel kleiner dan België wordt door een buurland snel en efficiënt geannexeerd. Nochtans zijn deze landen – Oekraïne, Rusland – lid van de Raad van Europa, de Europese instelling die 47 landen telt die zich gebonden weten door het Europees Verdrag voor…

Lees meer

Rode kaart voor racisme in sport

Bron: De Redactie – 21 maart 2014 Bij deze Dag tegen Racisme geloof ik sterk in het idee van maatschappelijke integratie, het idee dat mensen uit verschillende culturen elkaar onwaarschijnlijk veel kunnen inspireren. Mijn engagement als sportpsycholoog in door België en Vlaanderen gesubsidieerde projecten in Afrika, bestaat er bijvoorbeeld in sport als middel in te…

Lees meer

Eupen terug naar Duitsland?

Bron: De Redactie -20 maart 2014 Een vergissing van de geschiedenis is rechtgezet. Zo zeggen, ook op onze sociale media, de voorstanders van de aansluiting van de Krim bij Rusland. Om het ‘zelfbeschikkingsrecht’ te rechtvaardigen wordt wel vaker een beroep gedaan op de geschiedenis. Het gaat, zo heet het dan, om een terugkeer naar de…

Lees meer

De zoektocht naar geluk staat onder druk

Bron: Knack – 20 maart 2014 Wat willen ouders voor hun kind? Wat willen grootouders voor hun kleinkind? Wat willen vrienden en geliefden voor elkaar? Eenvoudig: gelukkig zijn. Fundamenteel is dat waar alles om draait en wat we elkaar toewensen. Is dat ook niet wat we willen voor onszelf? Hoewel we als mens soms erg…

Lees meer

Europa is sociaal ernstig ontspoord

Bron: De Tijd – 15 maart 2014 Voor de Europese verkiezingen in mei riep voorzitter Herman Van Rompuy op tot een ‘positief’ discours, om geen koren op de molen te gooien van de anti-Europese partijen. Een pro-Europees discours hoeft echter geen lofzang van het gevoerde beleid te worden. Europa’s mobilisatiekracht hangt af van een eerlijke…

Lees meer

Laat duizend kunsten bloeien

Bron: De Standaard – 13 maart 2014 Noem het geïntegreerde kunst, kunst in gebouwen, kunst in opdracht, voor mij om het even (‘Moet er nog kunst zijn?’, DS 12 maart). Wat hier belangrijk is, is dat kunstenaars, opdrachtgevers en gebruikers met elkaar geconfronteerd worden en dialogeren. Ja, ze hebben elk een eigen uitgangspunt. Een goede…

Lees meer