Elisabeth Simoen: ‘Zielsblij met zoontje met Down’

De gedeeltelijke terugbetaling van de ‘downtest’ voor zwangere vrouwen heeft een gevoelige snaar geraakt bij verschillende moeders van kinderen met het Downsyndroom. Ze benadrukken dat deze kindjes evenveel recht hebben op leven als kinderen zonder afwijking. “Ik ben zielsblij met mijn zoontje met Down”, getuigt Elisabeth Simoen. 

Lees meer

Mark Lambrechts: ‘Dialoogschool is ook luisteren naar arme gezinnen’

In het het Sint-Lievenscollege blijft het aantal kinderen uit een sociaal achtergestelde buurt jaar na jaar stijgen. In het basisonderwijs waren er in 2015 775 leerlingen, van wie 572 uit een buurt met de indicator schoolachterstand. De kansarmoede-indicator (totaal aantal indicatorkenmerken gedeeld door het aantal leerlingen) voor het secundair onderwijs bedroeg in 2015 1,70, terwijl…

Lees meer

Paul Quirynen: ‘Met Logia op vorming over de Islam’

Het was als vroeger vertrekken naar een scoutskamp … Met een 25-tal mensen hadden wij afgesproken om  vooral eens te luisteren naar moslims om hun denkwereld te leren kennen. Met als idee “spreken is zilver, zwijgen is goud”  trokken wij het voorbije weekend ons terug op een afgelegen boerderij. Onze groep was verscheiden (diverse leeftijden…

Lees meer