Quaestio van de dag

Psychiater Marc Eneman: “Herbeginnen is het meest wijze wat een mens kan doen. Een leven, met al wat er in gebeurd is, kan inderdaad niet herhaald worden, het is onomkeerbaar. Maar herbeginnen kan altijd.“

Lees meer

“Het zou jammer zijn om heilige teksten te verbannen naar kerken, moskeeën en tempels. Wie alleen onderdanig is aan de gangbare normen en gedachten, verliest altijd andere belangrijke waarden uit het oog.” – Kolet Janssen

Lees meer

“Bepaalde manieren van spreken over migranten en maatregelen die niet lang geleden onaanvaardbaar zouden zijn geweest, zoals kampen aan de buitengrenzen, zijn nu mainstream.” – Steven Van Hecke

Lees meer

“De goede strategie voor het nastreven van het geluk is – denk ik – dat mensen dikwijls hun eigen kleine beperkte leventje gaan proberen te verbinden met iets wat groter is, met iets dat ze belangrijker beschouwen dan hun eigen leven.” – Antoon Vandevelde 

Lees meer

“Wanneer verliefdheid liefde wordt, ontluikt de Agapè. De beheerste liefde, waarbij het bestaan van de ander het mooiste geschenk aller tijden is. ‘Alles verdraagt zij, ­alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij’, met dank aan het Hooglied van apostel Paulus”. –  Xenia Geysemans

Lees meer

“De eersten de laatsten zullen zijn en de laatsten de eersten enkel en alleen wanneer we allen samen aankomen” – Barbara Mertens

Lees meer

Kunnen of mogen we binnenkort enkel nog maatschappelijk aanvaarde kinderen laten geboren worden? Vandaag moet je als patiënte al heel assertief in je schoenen staan om een NIP-test te weigeren, als arts even sterk om alternatieve zorgpaden aan te bieden. Bernard Spitz  

Lees meer

Zonder de liefde, blijven zowel het leven als het geloof onvruchtbaar. Paus Franciscus

Lees meer

“Vriendschap opent wereldwijd poorten tussen mensen uit verschillende culturen. Hoe meer vriendschapsbanden er gesmeed worden tussen mensen, hoe meer kans op vrede.” Kolet Janssen.

Lees meer