‘Een mens die echt beluisterd wordt, een dakloze die oprecht ergens welkom is, voelt zich alleen daardoor al lichter en meer bevrijd’ – Patricia Adriaens

Lees meer

‘Ja, de mens is gemaakt om gelukkig te zijn, stelt Thomas van Aquino. Werkelijk geluk houdt de kunst van droefenis in. Het tegenovergestelde van geluk is niet verdriet, maar een…

Lees meer

Laat ons er nu eens vanuit gaan dat brugpensioen geen verworven recht is, maar een geschenk dat je krijgt van de gemeenschap. Een dankwoord zou veel spanning wegnemen, maar we…

Lees meer

Hans Geybels: ‘Wie eerst luistert, heeft achteraf meestal echt iets te zeggen‘

Lees meer

Ellen Van Stichel: “Voor filosofen als Aristoteles bestond er geen solitair geluk, maar was dit verbonden met het zoeken naar algemeen welzijn via politiek. En tot de jaren zestig ging…

Lees meer