Nikolaas Sintobin: ‘De zelfvernieuwende kerk’

Indrukwekkend wat een golf van enthousiasme er op gang is gekomen sinds de verkiezing van Jorge Bergoglio tot paus. Bij mensen uit de Kerk, maar net zo goed bij mensen die daar weinig tot niets mee te maken hebben. Het lijkt wel dat de nieuwe paus in brede kringen grote hoop heeft doen ontstaan. Er…

Lees meer

Kolet Janssen: ‘Eigen schuld, dikke bult?’

Als baby en peuter was ik een fanatieke duimzuigster. Later kreeg ik – daardoor? – konijnetanden en moest ik jarenlang een beugel dragen. Een vriend van mij heeft last van zijn knie omdat hij in zijn jonge jaren drie keer per week gevoetbald heeft. Bij een vriendin heeft één van de kinderen een allergie voor…

Lees meer

Paul Quirynen: ‘Franciscus wordt een paus voor de moderniteit’

Bij de nieuwe paus valt vooreerst de naam op die voormalig kardinaal Jorge Bergoglio gekozen heeft: Franciscus. Deze naam zegt veel over wie Bergoglio is. Het is in de eerste plaats een intentieverklaring. Franciscus verwijst uiteraard naar Franciscus van Assisi, de minderbroeder, de man van de nederige armoede en van de eenvoud. Woorden die in…

Lees meer

Paul Quirynen: ‘Danneels en de kerk van morgen’

Het leek gisteren een vroeg Paasgebeuren op het Sint Pietersplein in Rome.Het leek de verrijzenis van onze kardinaal.Na jaren stilzwijgen sprak gisteren Godfried Danneels opnieuw vrank en vrij over de pauskeuze en over de toekomst van kerk en wereld.Het deed deugd om Godfried Danneels gelukkig te zien en uit zijn mond opnieuw woorden te horen…

Lees meer

Wim Vandewiele: ‘Vanackere en de onmogelijke spagaat tussen perceptie en waarheid’

Steven Vanackere is uit de politiek gestapt. Hiermee is het politieke landschap een charismatische en authentieke leider kwijt. Authentiek leiderschap is één van de laatste en krachtigste ontwikkelingen op het domein van de leiderschapstheorie, die al heel wat gedegen onderzoeksresultaten kan voorleggen én meer en meer de leidraad wordt voor vorming over leiderschap. Zoals Hannes…

Lees meer

Kolet Janssen: ‘Heupwiegen met rode lippen’

Ons jaar puilt uit van de ‘dagen’ of ‘weken’ voor één of ander nobel doel: hartpatiënten, pleegzorg, kinderrechten, iedereen heeft zijn week of dag. Maar één van de bekendste blijft toch Vrouwendag. Gaat het bij de andere themadagen of –weken steevast om minderheden, dan is dat bij Vrouwendag helemaal niet het geval. Vrouwen zijn ongeveer…

Lees meer

Paul Quirynen: ‘En plots zag u de foto van Kim’

De spanning is voorbij nu Kim De Gelder toelating gaf om zijn portret zichtbaar te maken in de media. In kranten en sociale media zullen de beelden razendsnel verspreid worden begeleid door allerlei commentaren in diverse richtingen. Het is meer dan duidelijk dat foto- en beeldmateriaal meer en meer gaan wegen op de opinievorming en…

Lees meer