Lezing: ‘Herman Van Rompuy – Christen in Europa’

Eerste algemene bijeenkomst van Logia op 30 mei 2011 “Het onderwerp van mijn uiteenzetting is ‘Christen zijn in Europa’. Ik wil bij het begin duidelijk maken dat ik niet zal spreken over ‘Christendom en Europa’, noch over ‘God in Europa’ of over ‘Het christendom in Europa’. De invloed van het christendom op onze cultuur en…

Lees meer

Speech Wivina Demeester welkomstwoord op de eerste overkoepelende vergadering van Logia

Eerste algemene bijeenkomst van Logia op 30 mei “Eind 2009 gaf het KIM-fonds ( dat zelf tot opdracht heeft het katholieke, Vlaamse en sociale gedachtegoed te verspreiden door informatieverstrekking, communicatie, pers en media ) de opdracht aan Jan Callebaut van WHY5 Research om na te gaan hoe christelijk geïnspireerde media in de toekomst optimaal konden…

Lees meer

Yvonne Denier: ‘Politici moeten geen hofnar spelen maar politiek bedrijven’

Politici mogen zich niet laten verleiden tot een retoriek die neerkomt op veredeld scheldwoordslingeren. Misschien interessant voor de eigen achterban, maar het draagt niets bij aan het politieke klimaat en schaadt de democratie. De voor intern gebruik bedoelde email die minister Ingrid Lieten per abuis doorstuurde naar alle ministers in de Vlaamse regering, waarin collega’s…

Lees meer

Wim Vandewiele: ‘Denk aan het kind in het badwater’

In een nieuw advies besluit de Raad van State dat het federaal parlement het belastingsgeld voor de erediensten en levensbeschouwingen wel anders kan herverdelen zonder dat er aanpassingen aan de grondwet nodig zijn. Het parlement is dus vrij te bepalen welk kader van priesters en andere bedienaren nodig is om in te spelen op de…

Lees meer

Ann Sofie Cloots: ‘Dumpster diver’

Gisteren werd Steven De Geynst, de beroemde dumpster diver, veroordeeld door de correctionele rechtbank van Dendermonde. Zijn misdrijf: het ‘bedrieglijk wegnemen’ van vervallen etenswaren uit de containers van een supermarkt, om het door te geven aan de minstbedeelden van de maatschappij. Zijn straf: zes maanden met uitstel. Er is al veel inkt gevloeid over de…

Lees meer

Wim Smit: ‘Bin Laden: much ado about nothing’

Niet zonder trots, maar met de gepaste bescheidenheid en terughoudendheid kondigde President Obama de dood van Osama Bin Laden aan. Een toespraak die leidde tot aanhoudende vreugdetaferelen en grootse uitspraken die even de schandvlek doen vergeten, nagelaten door het feit dat het maar liefst bijna tien jaar heeft geduurd om vijand nr. 1 van het…

Lees meer

Hans Geybels: ‘Zelfdoding blijft bagatel’

Een twaalfjarige jongetje uit Tienen pleegde dinsdagavond zelfmoord. Of zelfdoding. Of suïcide. Het maakt niet uit hoe je het noemt. Het resultaat blijft hetzelfde. De prille tiener komt nooit meer terug. Het drama heeft zich voltrokken. Een ouderpaar, een familie, een klas, een school en bij uitbreiding een stadje is geschokt en probeert de zelfdoding…

Lees meer