Kolet Janssen: ‘Een beetje betutteling’

‘Soms moet je mensen beschermen tegen zichzelf’, hoor en lees je steeds vaker. Dan gaat het over jongeren die naar Syrië willen, mensen die tot ’s avonds laat werkmails beantwoorden of zwakbegaafde meisjes die ten prooi vallen aan loverboys. Maar wil ik eigenlijk wel beschermd worden, tegen wie dan ook? Wil ik niet ten koste…

Lees meer

Alexis Versele: ‘Een eigen huis, een plek onder de zon’

Met een slim overheidsbeleid en met collectieve woningrenovaties kunnen kansarmen ook een gezond, leefbaar en energiezuinig huis bezitten. Tegelijk kan dat de sociale cohesie versterken. Er is een onbetwistbare link tussen armoede en het gebrek aan goede huisvesting. Sinds midden negentiende eeuw zijn beleidsmakers zich bewust van het probleem van de sloppenwijken in hun strijd…

Lees meer

Wim Decock: ‘Alleen nog heiligen en zondaars’

In onze samenleving is een nieuwe moraal in opmars, een moraal van goeden versus slechten, die weinig ruimte laat voor twijfel of begrip, schrijft Wim Decock. Wie haar uitspreekt, verwerft er superioriteit mee. Maar ze is vals, en kaatst vroeg of laat terug in het eigen gezicht. In de roes van de historische overwinning van…

Lees meer