Mark Van de Voorde: ‘Kwaad, de donkere kant van onszelf’

Een vrouw in een vechtscheiding heeft onlangs haar kind vermoord en in stukken gesneden. Naar een ander moord van een moeder op haar kinderen werd zopas een film gemaakt. Die gruwelijke verhalen zijn uiterst uitzonderlijk, maar ze confronteren ons wel met het onopgeloste mysterie van het kwaad. We kunnen er niet bij dat mensen zoiets…

Lees meer

Bernard Spitz: ‘Niet Pinksteren!’

Sinds jaar en dag hoor ik rond Pinksteren iemand in de (Franstalige) media vurig pleiten om de religieuze feestdagen af te schaffen. Totnogtoe in de woestijn. Ongeacht de oorsprong blijft de extra verlofdag blijkbaar voor de meesten toch nog een geschenk. Maar nu we praktisch alle dagen horen dat we meer en langer gaan moeten…

Lees meer

Mark Van de Voorde: ‘Flexibiliteit doodt talent’

Het aantal afwezigheden op het werk is in vier jaar tijd met bijna de helft gestegen. Niet omdat steeds meer werknemers hun voeten vegen aan hun werk, maar omdat ze crashen op de werkvloer. Burn-out heet dat. Een van de oorzaken van een burn-out, schrijven Luk Dewulf en Guido Vangronsveld in Help! Mijn batterijen lopen…

Lees meer

Ides Nicaise: ‘Sociaal verzet tegen Europa is niet onterecht’

Dat de Grieken massaal verzet bieden tegen de Europese besparingsdictaten is niet zo verwonderlijk. Waarschijnlijk zijn ze het wel eens met het idee van begrotingsdiscipline op zich. Maar de brutaliteit waarmee besparingen opgelegd worden aan de kleine man stuit elkeen tegen de borst. De EU wast haar handen in onschuld omdat de inhoud van de…

Lees meer

Hendrik Opdebeeck: ‘Soberheid is de nieuwe deugd’

Treffend hoe de laatste tijd op verschillende fronten leuzen als vrijheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid de lucht in gingen. Het ACW wijst zoals de Indignados op de botsing tussen vrijheid en rechtvaardigheid waardoor een meer verantwoordelijke of duurzame groei zich opdringt. De Open VLD pleit op haar visiedag voor een rechtvaardige vrijheid dankzij verantwoordelijkheid. En een…

Lees meer

Hans Geybels: ‘C/K: een sterk merk’

Bij de restyling van haar logo, heeft de KAV er bewust voor gekozen om de K te laten vallen. De naam moet kracht en vrouwelijkheid bundelen en de keuze is gemaakt: KAV is Femma geworden. Over de nieuwe naam heb ik geen vermeldenswaardige mening, wel over het schrappen van de K uit namen van verenigingen…

Lees meer

Jos Wouters: ‘Een aparte school voor Einsteins?’

Deze dagen is in onderwijskringen de discussie aangewakkerd of hoogbegaafde leerlingen beter in private scholen les volgen. Er is al een initiatief op poten gezet, binnenkort wordt een school voor hoogbegaafde kinderen geopend. Hier is op zich niets mis mee, maar het doet wel de vraag rijzen hoe we met buitengewoon begaafde kinderen omgaan in…

Lees meer

Steven Van Hecke: ‘Het woord is weer aan de Duitsers’

Vandaag is het 9 mei, Europadag. EU-ambtenaren hebben een dagje vrij, maar veel valt er op deze feestdag niet te vieren. Nadat de eurocrisis regeringswissels teweegbracht in onder meer Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje, lijken nu de kiezers Europa zelf de wacht aan te zeggen. Hoe liggen de kaarten nu het eerste stof van…

Lees meer