In tegenstelling met de waterval van meldingen in kerkelijke context zijn er weinig meldingen en klachten over seksueel misbruik in de sport. Dit staat in schril contrast met de cijfers (ongeveer 7% misbruik) in mijn onderzoek. Ofwel ben ik door honderden adolescenten iets op de mouw gespeld. Mijn onderzoek is echter tweemaal herhaald met vergelijkbare…

Lees meer

Vrijdag: ongeruste buren beuken het appartement naast hen open en ontdekken een dementerende vrouw. Al drie of vier weken zit ze bij het lichaam van haar overleden man. Dagenlang stil geklop wekte de ongerustheid van de buurt. Vermoedelijk signalen van de vrouw die op de grond sloeg om hulp te vragen. Vandaag: een spervuur aan…

Lees meer