Open brief: ‘Zomermanifest 2014’

De nieuwe regeringen wachten grote uitdagingen. Het begrip neoliberalisme vat tal van maatschappelijk tendensen samen: primauteit van de vrije markt, verschuiving van verantwoordelijkheden van de collectieve naar de individuele sfeer,…

Lees meer