U bent hier:    Home      Wereld

‘Waarom rust er een taboe op vruchtbaarheidsbehandelingen in derdewereldlanden’

23 april 2017
Gepubliceerd inArtikelen, Cultuur, Slider, Wereld, Zorg

Normen en waarden zijn volop in het nieuws. Vluchtelingen die naar Europa komen, moeten er zich naar schikken. Ze moeten er kennis van nemen. “Zo doen wij dat hier”, lijkt wel het mantra van de Westerse samenleving. Maar wat als we onze hulp buiten de eigen grenzen gaan aanbieden, in ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld?

Lees meer

Je zou mogen verwachten dat godsdiensten voorop lopen om wereld meer te laten lijken op paradijs

5 april 2017
Gepubliceerd inArtikelen, Cultuur, Geloof, Slider, Wereld

De grote godsdiensten in ons land delen een oud verhaal: over de paradijselijke toestand bij het begin van de schepping. God is klaar met scheppen en alles is zoals het zou moeten zijn: de natuur in al zijn pracht, vrede en harmonie tussen dieren en mensen. Zoals zo vaak is zo’n verhaal geen verslag van een oude toestand die later verloren is gegaan. Het is een gemeenschappelijke droom van mensen die aanvoelen waar het met onze wereld naartoe zou moeten.

Lees meer

Kan sport polarisatie tussen culturen en geloofsgemeenschappen verminderen?

31 maart 2017

Door de oorlogen in het Midden-Oosten en de daarmee verbonden vluchtelingenstroom naar Europa en door de radicalisering van sommigen binnen de Islam en de terroristische aanslagen dreigt een escalerende confrontatie tussen het christelijke en het Europese seculiere denken enerzijds en de radicale Islam anderzijds. Met de hakken in het zand worden lijnen getrokken. Tot hier en niet verder, wij geven niet toe op onze basiswaarden. Symbolen van de ander worden in vraag gesteld, verschillen worden uitvergroot waardoor argwaan en verharding binnensijpelen in het maatschappelijk discours.

Lees meer

Darwindag: ‘De biologie schijnt voorlopig te ontsnappen aan de ‘grondwet’ van de sterrenkunde’

12 februari 2017
Gepubliceerd inAlgemeen, Artikelen, Slider, Wereld

Op 12 februari is het elk jaar Darwindag om de geboortedatum van de vader van de evolutietheorie te herdenken. Zijn Origins of Species (1859) betekenden een belangrijke verschuiving in de theorievorming van de biologie, maar ook in ons denken over de wereld en onze plaats erin in het algemeen. De wereld is compleet anders sinds Darwin.

Lees meer

Willen vrijzinnigen via de islam eigenlijk christenen of joden treffen?

9 februari 2017

In tijden van twitter en flitsberichten is het soms goed om grondig een boek te lezen. Ik was de voorbije dagen overdonderd na lezing van “Het huis der moskee” van Kader Abdolah waarin de geschiedenis van Iran wordt verteld vanuit het spanningsveld tussen religie en maatschappij. Op een prachtige wijze wordt beschreven hoe in het vroegere Perzië de islam het fundament was van een ganse cultuur en haar samenleving later verwesterd werd in de richting van een modern Teheran en Iran. In latere jaren werd de Iraanse maatschappij andermaal fundamenteel gewijzigd met dramatisch geweld, uitgaande van nieuwe religieuze en radicale leiders.

Lees meer

‘Religie heeft niet het monopolie op menslievenheid, maar wel een grote motiverende kracht’

5 februari 2017
door admin

Auteur: Antoon Vandevelde Recent werd in Groot Brittannië een uitgebreide studie gepubliceerd over ‘faith-based charities‘, dat wil zeggen over NGO’s, die vanuit een religieuze overtuiging hulp verlenen aan mensen in nood. Ongeveer een kwart van de Britse ‘charities’ verwijst naar een religieuze overtuiging in hun missie, in hun ontstaansgeschiedenis of in de definitie van hun projecten en ze blijken ook ongeveer een kwart van de giften op te halen.

Lees meer

‘WK met 46 in plaats va 32 ploegen: FIFA slaat de bal mis’

29 januari 2017
Gepubliceerd inArtikelen, Slider, Sport, Wereld

De beslissing van de FIFA om 46 in plaats van 32 ploegen toe te laten op het WK van 2026 staat haaks op zowel de analyses en voorstellen van experten als op het groeiend maatschappelijk ongenoegen tegenover een ongecontroleerde globalisering die enkel de grote internationale ondernemingen ten goede komt.

Lees meer

‘Mensen met een beperking: een rijkdom of een last?’

23 januari 2017

‘Drie verhalen over het samenleven met mensen met een beperking, vanuit een totaal verschillende invalshoek en betekenisgeving, zijn exemplarisch voor wat er binnen onze maatschappij bestaat aan diversiteit aan denkbeelden’, schrijft kinder- en jeugdpsychiater Marie-Jeanne Langenaken. ‘De grote vraag is steeds opnieuw: welke weg willen wij hiermee gaan, hier en nu?’

Lees meer

‘Transitiehuizen voor gedetineerden zorgen voor wat licht aan het einde van de tunnel’

19 januari 2017
door admin

Auteur: Jan De Cock Gesteld dat een gevangene een mens is en dat ieder mens recht heeft op wonen (Op 27 februari 1994 neemt België het recht op wonen op in artikel 23 van de Grondwet : “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting“) dan komt het idee van transitiehuizen niets te vroeg. Ofwel neem je het kansenbeleid voor gevangenen au sérieux, ofwel verhuis je naar de Filipijnen. Vandaag gaat het over 11.000 mensen in Belgische gevangenissen.

Lees meer

Neem contact op

  • Dijkstraat 44, 3150 Wespelaar
  • T 016 61 80 62 of T 016 36 01 31

Over ons

Logia is een christelijk impulsforum. Het brengt professionals uit het maatschappelijk werkveld bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Samen zoeken zij naar antwoorden op actuele en maatschappelijke vragen. Logia wil de rijkdom van de christelijke sociale ethiek bekendheid geven in de regionale en landelijke media.