Jan Rosier e.a.: ‘De universiteit onderzoekt, de industrie profiteert’

Nadat drie collega’s van de Universiteit Antwerpen (UA) hadden uit­gehaald naar een advertentie van ­chemiebedrijf Ineos en een interview met vicerector Silvia Lenaerts (DS 7 juni), argumenteerde rector Herman Van Goethem dat de samenwerking tussen industrie en universiteit een win-winsituatie kan zijn ten gunste van de samenleving (DS 8 juni). Maar is dat zo? En waarom willen bedrijven ­samenwerken met universiteiten?…

Lees meer

Hans Geybels: ‘Goed onderwijs vereist vrijheid van onderwijs’

Als vertegenwoordiger van een groep ­ouders van leerlingen in het katholiek ­onderwijs ­ ben ik gelukkig met het arrest van het Grondwettelijk Hof over de eind­termen. Het Hof heeft geoordeeld zoals je dat van het Hof mag verwachten: als een college van wijze mensen en volledig vanuit de grondwet. Met zijn beslissing viel of stond…

Lees meer

Overkoepelende vergadering samen met Forum Logia

Op zaterdag 4 juni sloten we ons werkjaar op een feestelijke manier af, samen met Forum Logia (Logia in Franstalig België). Kardinaal De Kesel was onze gastspreker. Er hebben ook drie leden van Logia een getuigenis gegeven over wat Logia voor hen betekent en waarom ze het waardevol vinden om als christenen aanwezig te zijn…

Lees meer

Ides Nicaise: ‘Waarom doen we niet hetzelfde voor de tienduizenden dak- en thuislozen in België als voor Oekraïense vluchtelingen?’

 Na de covidcrisis en de overstromingen in Wallonië beweegt de gruwel van de Russische invasie in Oekraïne ons andermaal tot keuzes die onze grenzen verleggen. Dat geldt niet alleen voor de ‘warme solidariteit’ van particulieren, die bijvoorbeeld hun woning openstellen voor de vluchtelingen. Opmerkelijk is dat ook het beleid zijn (figuurlijke) ‘grenzen’ van wettelijke solidariteit…

Lees meer

Mark Van de Voorde: ‘De samenleving is al christendemocratisch, nu de CD&V nog’

De samenleving is al christendemocratisch, nu de CD&V nog’ ‘Een beweging zonder ‘bewogenheid’ sputtert, maar een politicus zonder ideologie stottert. Vandaar het wollig taalgebruik. Daardoor werden partijen onherkenbaar en onaantrekkelijk’, schrijft Mark Van de Voorde, die in deze bijdrage stilstaat bij de crisis bij CD&V. ‘De kern van het christendemocratische denken is precies wat mensen…

Lees meer

Bea Meertens: ‘Geloof, hoop en liefde in de zorg’

De afgelopen jaren is er terecht veel aandacht en waardering uitgegaan naar professionele zorg in ziekenhuizen. Verpleegkundigen tonden en staan onder enorme druk. Er was applaus, er was aandacht voor de zwaarte van hun job. Daarnaast lees ik ook de commentaren over de rusthuizen, die niet voldoende zorg (kunnen) bieden, de excessen waar kwetsbare ouderen…

Lees meer