Kolet Janssen: ”Believer bashing’

‘God houdt van elke mens’, stond er vrij vertaald in grote kleefletters op het achterportier van de auto naast ons op de parking. We waren een weekend diep in Duitsland en we bezochten een museumkasteel in een slotpark, samen met een heleboel Duitsers. Ik besefte opeens haarscherp twee dingen. Eén: ik was het helemaal eens met wat die Duitser op zijn auto afficheerde. En twee: geen haar op mijn hoofd zou eraan denken om in België met zo’n uitspraak op mijn wagen rond te rijden.

Duitsland is een ander land dan België, op heel wat gebieden. Voetgangers wachten er bij het rode oversteeklicht, ook als er mijlenver geen auto’s te zien zijn. Alles staat helder en duidelijk uitgelegd: van de wegwijzers in het kleinste dorpje tot het bordje bij het flesje water in de hotelkamer (dit is inbegrepen in de prijs, het volgende niet meer). In grootwarenhuizen, boekhandels en theewinkels struikel je over de advents- en kerstattributen, al dan niet met een gelovige invulling. Koekmannetjes en Christuskindjes vrolijken er samen het straatbeeld op.

‘Het is ook nooit goed!’

Intussen woedde er op het thuisfront alweer de zoveelste fanatieke strijd. Een schrijver stelde breed uitgemeten het bloed en het geweld uit het Oude Testament aan de kaak. Dat joden en christenen deze al te expliciete teksten tegenwoordig eerder wegmoffelen en als voorbeelden van een achterhaald godsbeeld beschouwen, maakte het in zijn ogen alleen maar erger. Als gelovige bekruipt je dan wel eens het gevoel van ‘Het is ook nooit goed!’.

Als je dit soort teksten uit heilige boeken letterlijk neemt en wilt toepassen op onze hedendaagse samenleving, word je (terecht) een gevaarlijke fundamentalist genoemd. Dat leidt tot een heleboel ongewenste gevolgen, zoals onderdrukking van de vrouw of geweld tegen andersdenkenden. Nu gelovigen al eeuwenlang op zoek zijn naar de kern van de boodschap en de tijdsgebonden details achter zich hebben gelaten, worden ze daar ook nog eens voor geviseerd. Dat begint toch wel erg te lijken op ‘believer bashing’.

Gelovigen een hak zetten

En dan was er nog dat onderzoek, dat zogenaamd haarscherp aantoonde dat kinderen die gelovig werden opgevoed gemener en egoïstischer waren dan andere kinderen. In Duitsland hoorden we niets over deze ophefmakende studie. Voor elk onderzoek is er wel een andere studie die het tegenovergestelde beweert, maar ergens zijn er in ons land blijkbaar mensen die met alle geweld gelovigen een hak willen zetten.

Er was ook niet meteen een tegenstem te horen die erop wees dat gelovigen manifest oververtegenwoordigd zijn bij vrijwilligerswerk en giften voor goede doelen, zoals uit andere studies blijkt. Dat kloosters al aan opvang van asielzoekers deden nog voordat het woord was uitgevonden. Dat ze naar goede christelijke traditie (de linkerhand hoeft niet te weten wat de rechterhand doet) daar niet mee te koop lopen. En dan krijgen ze ook nog eens goedkope kritiek van een politicus die er voordeel uit denkt te slaan.

Je kunt er niet omheen: er is in ons land, meer dan in de meeste ons omringende landen, een groep mensen die gelovigen het licht in de ogen niet gunt. Wie zegt dat het aantal seropositieven bij homomannen hoger is dan het gemiddelde, krijgt de wind van voren. Wie durft te suggereren dat zelfstandigen vaker belastingen ontduiken dan anderen, wordt teruggefloten. Alleen wie gelovigen als maatschappelijk onaangepasten of zelfs gevaarlijke individuen afschildert, mag vrijuit zijn gang gaan.

Is het zo moeilijk om ermee te leven dat er ook in ons land een groep mensen is die zichzelf blijft gelovig noemen, christen of moslim, jood of boeddhist of nog iets anders? Wie heeft er last van dat mensen uit verschillende godsdiensten in God geloven en in hun geloof de waarden vinden die hun leven zin geven? Gelovigen zijn niet achterlijk, ze zijn er niet op uit om iedereen in hun omgeving te bekeren, ze kunnen gewoon zonder problemen meedraaien in onze samenleving. Het is hoog tijd dat iedereen in ons land leert omgaan met mensen die anders denken en toch goede medeburgers zijn. Want in de toekomst zullen dat er alleen maar meer worden.

 

 

Laat een reactie achter