Patricia Adriaens: ‘Vrouwelijke waarden renderen’

Het ontslag van Indra Nooyi als CEO van PepsiCo leidde tot de discussie over het geringe aantal vrouwelijke bedrijfsleiders in de VS. De Tijd grapte dat er evenveel Fortune 500-bedrijven een John als CEO hebben als een vrouw. Waarom zijn er zo weinig vrouwelijke bedrijfsleiders?

De stap om als vrouw een bestuursmandaat of kaderfunctie op te nemen in de profitsector, een harde mannenwereld, is groot. Ik ben het eens met analyses die stellen dat vrouwen geneigd zijn zichzelf te onderschatten, waardoor ze zich niet snel kandidaat stellen voor een promotie of een bestuursfunctie. Vrouwen moeten nog meer durven te dromen, hoger mikken en geloven dat ze het kunnen waarmaken.

Ik zie in de realiteit soms clichématige verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Vrouwen nemen zelf-ontplooiing vaak als maatstaf van hun succes terwijl winst eerder op de tweede plaats komt. Naar mijn ervaring zijn vrouwen in mindere mate haaien die uit zijn op grote remuneraties. Er kunnen veel opinies worden geschreven over het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke bedrijfsleiders en quota’s. Maar wat moet in die discussie vooropstaan?

Ten eerste moeten er zowel mannelijke als vrouwelijke CEO’s, kaderleden en bestuurders zijn in een samenleving die is opgebouwd uit mannen en vrouwen. Ik kan me goed voorstellen dat mannen en vrouwen soms een andere aanpak genegen zijn, maar diversiteit leidt volgens mij tot een betere besluitvorming. Ten tweede hoop ik dat alle bedrijfsleiders, ongeacht hun geslacht, hun job uitoefenen vanuit een roeping. Zowel mannen als vrouwen moeten ernaar streven authentieke leiders te zijn.

Medewerkers hebben inauthenticiteit snel door en dat werkt contraproductief. Ik heb al vaak de slogan ‘If you pay peanuts, you get monkeys’ gehoord, maar volgens mij zit daar geen waarheid in. De beste leiders kiezen in de eerste plaats vanuit een maatschappelijk engagement voor hun job en kijken dan pas naar het loon.

Als leider en bestuurder is het daarenboven belangrijk te handelen vanuit bepaalde waarden als eerlijkheid, respect, verantwoordelijkheidszin, integriteit, duurzaamheid en vergevingsgezindheid. Niet alleen de jaarlijkse resultaten tellen, ook welke richting een bedrijf op lange termijn uitgaat.

Er zijn veel waardegedreven bestuurders, die hun personeel belangrijk vinden en duurzaamheid nastreven. Als ik voor mezelf spreek, kan ik zeggen dat de medewerkers het grootste kapitaal van mijn bedrijf zijn. Je moet proberen het goede in de mens te zien. Werknemers, wat hun taak ook is, voelen aan of leiders hun respecteren. Als ze zich gerespecteerd voelen, kijken ze minder snel uit naar een andere job. Zogezegde ‘zachte’ of ‘vrouwelijke’ waarden renderen economisch zeker.

 

Bron: De Tijd

 

Laat een reactie achter