Paul Quirynen: ‘Justitie kan menselijk zijn’

Onder het motto “Als het goed is zeggen we het ook” geeft advocaat Paul Quirynen complimentjes aan ons justitieapparaat. Aanleiding is een bijeenkomst met slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Brussel.

Het was deze week erg deugddoend te ervaren hoe respectvol justitie vandaag wil omgaan met de slachtoffers van de dramatische gebeurtenissen op 22 maart in Zaventem en het Metrostation Maelbeek in Brussel.

Over zinvolle initiatieven mag ook eens iets goed gezegd worden zeker in de wereld van justitie waar vaak geworsteld wordt met negativiteit en heel veel (zelf)kritiek.

Op initiatief van het federaal parket en het justitiehuis te Brussel werden de voorbije dagen alle slachtoffers uitgenodigd voor een eerste informatieve samenkomst met de mogelijkheid voor éénieder om zich burgerlijke partij te stellen en overleg te hebben met de terzake bevoegde onderzoeksrechter, de magistraten van het parket een een ganse reeks geëngageerde justitieassisten.

Ik heb nooit meegemaakt dat justitie zo gastvrij kan zijn door een groot aantal slachtoffers op een warme en menselijke manier te onthalen en hen begeleiding te geven bij de moeilijke zoektocht om binnen justitie de juiste weg te vinden.

Ik heb nooit meegemaakt dat justitie zo gastvrij kan zijn voor een groot aantal slachtoffers.

Slechts enkele maanden na het dramatisch gebeuren werden de betrokken mensen niet alleen geïnformeerd over hun juridische rechten en plichten, maar worden zij ook daadwerkelijk geholpen bij het recupereren van verloren of beschadigde goederen daar blijkbaar de overheid in dit verband gedetailleerde inventarissen heeft opgesteld.

Nauwelijks 15 jaar geleden diende het begrip “slachtofferbejegening” nog uitgevonden te worden en helaas is het zo dat het ganse “Dutroux-gebeuren” ook op dit vlak een belangwekkende kentering heeft veroorzaakt binnen onze samenleving.

Sedertdien worden slachtoffers van misdrijven aanvaard en erkend als een volwaardige procespartij en hebben zij ook recht van spreken bij de verdere afhandeling van de dossiers waarin zij betrokken zijn.

Menselijke justitie

Ik was vooral getroffen door het engagement en de bezieling van de initiatiefnemers die aantonen dat justitie – als zij dat werkelijk wil – ook heel erg menselijk kan zijn en oprecht bekommerd is om de slachtoffers van zinloos geweld.

De betrokken slachtoffers werden ook uitgenodigd voor een nieuwe informatieve vergadering in het najaar van 2016 waarbij hen ook belangwekkende informatie zal worden verschaft over de stand van het gerechtelijk strafonderzoek zonder evenwel het geheim van dit onderzoek te schenden.

Eenmalig?

In dit schrijnend en dramatisch dossier zijn er vele doden en gewonden.Talloze slachtoffers zijn slechts in het begin van hun moeizame weg naar heling en herstel. Het moet voor hen een troost zijn dat de overheid vanaf nu inspanningen doet om naast hen te staan en hen te bemoedigen.

Ik durf hopen dat ook in de toekomst toe dit dossier verder performant, transparant, juridisch correct en binnen een redelijke termijn wordt afgehandeld . Eénmalig scoren op zich is goed doch constructieve inspanningen zullen nodig blijven om ook bij dit dramatisch gebeuren waarheid en gerechtigheid te doen zegevieren.

 

Bron: VRT NWS

Laat een reactie achter