Toon Fonteyne, Danielle Colsoul & Katrien Verhegge: ‘De 550 miljoen euro van Electrabel’

De onderhandelingen over besparingen zijn volop aan de gang. Vorige week laaide de discussie rond Electrabel hoog op. Deze energiemaatschappij kondigt aan dat ze zich desnoods met gerechtelijke procedures zal verzetten tegen de plannen om 550 miljoen euro van hun winst in te leveren. Het geld moet immers door het bedrijf kunnen gebruikt worden om te “investeren in de toekomst”. Met 550 miljoen kunnen prachtige investeringen gebeuren in de drie belangrijkste levensdomeinen van kinderen, namelijk het gezin, de school en de vrije tijd. Investeringen die ervoor zorgen dat niet alleen het recht op een warm gezin, een toegankelijke school of een fantastische vrije tijd wordt gewaarborgd, maar die er mee voor zorgen dat kinderen voelen dat ze de moeite waard zijn. Investeringen die er op lange termijn mee voor zorgen dat ook deze kinderen zullen klaarstaan om als volwaardig burger economisch te participeren aan onze samenleving. Met een deel van de 550 miljoen euro kunnen duizenden nieuwe plaatsen inkomensgerelateerde kinderopvang worden gecreëerd, zodat ook de ouders van kinderen in armoede gemakkelijker gebruik kunnen maken van kinderopvang en actief worden op de arbeidsmarkt. Laat ons werken aan kinderopvang die opportuniteiten biedt om de ontwikkeling en vaardigheden van kinderen in armoede te versterken. Met een deel van het bedrag kunnen duizenden gezinsbegeleiders gefinancierd worden, die gezinnen in armoede kunnen ondersteunen in het opvoedingsproject dat ze met hun kinderen voor ogen hebben. Zo kunnen hun kinderen,veel sterker dan zijzelf, volwaardig participeren aan de samenleving. Met een deel van het geld kunnen we in de jeugdsector de nadruk leggen op competenties, maar dit niet enkel om jongeren meer rendabel te maken voor de arbeidsmarkt. Het lijkt ons belangrijker ervoor te zorgen dat jongeren zich bewust worden van wat ze in hun mars hebben. Dat dit hen helpt voor hun latere beroepsleven is een positief neveneffect, maar het mag niet het enige perspectief zijn. Zo stelt het project ‘Oscaronline.be’, mogelijk gemaakt met beperkte budgetten, jongeren in staat zelf hun competenties in kaart te brengen. Door vormingen en engagementen in hun vrije tijd leggen ze een eigen portfolio aan met hun mogelijkheden om de toekomst mee vorm te geven, een positieve investering dus. Met een budget van 300.000 euro slagen de jeugdbewegingen erin gedurende een schooljaar armoede in de kijker te werken, inclusief voor- en natraject. In samenwerking met verschillende partners sturen we deze boodschap de wereld in: “Armoede is een onrecht, maak er spel van!”. Jeugdbewegingen leren op deze manier welke drempels ze ongewild creëren en wat het kan betekenen wanneer je écht moet gaan besparen. Ook al mogen de kinderen niet figureren in dure tv-spotjes, ze helpen toch mee aan duurzame oplossingen. Dus Electrabel, jullie winst, investeer die alstublieft in fantastisch duurzame energie, de energie van kinderen. Laat het dus toch maar over aan de kinderen.

 

Bron: De Morgen

Laat een reactie achter