Timothy Devos: ‘Wereldkankerdag: artsen moeten soms getemperd worden in hun behandelingsenthousiasme’

Volgens professor en hematoloog (bloedkankerarts) Timothy Devos van UZ Leuven is het belangrijk dat er op Wereldkankerdag aandacht is voor twee zaken: enerzijds voor de positieve zijde van de wetenschappelijke vooruitgang binnen het kankeronderzoek, waardoor patiënten meer gericht en efficiënter kunnen behandeld worden en daardoor meer overlevingskansen hebben. Anderzijds heeft de wetenschappelijke vooruitgang volgens hem soms ook een negatieve zijde, namelijk de zeer hardnekkige focus op levensverlenging, die soms voorbij gaat aan kwaliteit van leven voor de kankerpatiënt zelf.

Overleving is volgens de arts heel belangrijk, maar niet het hele verhaal. Hij stelt dat studies ook meer en meer het belang aangeven van een meer totale zorg voor de kankerpatiënt.

Devos probeert in zijn eigen praktijk patiënten zo goed als mogelijk integraal te behandelen, met zowel aandacht voor lichamelijke klachten als voor sociale, psychische en spirituele noden. “Ik ben hier omringd door een fantastisch team van verpleegkundigen, sociaal assistenten, psychologen en pastorale medewerkers. Toch is het belangrijk dat ook de arts daar een beetje de motor en centrale coördinator van kan zijn, dat is belangrijk voor de patiënt merk ik.”

Wereldkankerdag roept bij Devos ook op dat sommige patiënten op een bepaald moment niet meer willen behandeld worden, omdat ze aan het einde komen van de zoveelste behandeling waardoor er niet echt veel hoop meer is op genezing en men liever zou willen overschakelen op goede palliatieve zorgen. Volgens hem zitten artsen vaak in een soort “behandelingsenthousiasme, waardoor de grens met therapeutische hardnekkigheid soms wel eens heel fijn kan worden en dat we, zonder dat we het beseffen, de patiënt wat te ver duwen in de behandeling. Voor mij is dat een deel van Wereldkankerdag om daar aandacht voor te vragen.”

 

Bron:Knack – 4 februari 2017

Laat een reactie achter