Thomas Deweer: ‘Waarom liefdevol verzet vandaag meer dan ooit nodig is’

‘Ook wij roepen op om te ‘radicaliseren’: niet vanuit een gevoel van uitsluiting, maar vanuit liefde’, schrijven Annemarie Gielen en Thomas Deweer van Pax Christi Vlaanderen bij de start van de vredesweek.

Op 21 september is het Internationale Dag van de Vrede. Die dag gaat ook de jaarlijkse vredesweek van start, een campagne die dit jaar resoluut de kaart trekt van de liefde. Liefde? Maar wat dan met de strijd tegen de waanzin van de oorlog, tegen kernwapens en wapenhandel? Moet dat niet de focus zijn van de vredesbeweging in plaats van te kiezen voor een soft ideaal? Gaat ze zo de harde maatschappelijke confrontaties niet uit de weg? Integendeel. Als we de volledige titel van de campagne bekijken, klinkt het strijdbaarder: Radicaal samen in liefdevol verzet. Als vredesbeweging gaan we samen met onze partners steevast in verzet tegen onrecht, maar dan nooit met geweld, des te meer met liefde. Dat is niet eenvoudig. De naaste, die we vaak herleiden tot wie ons relationeel nabij is, hebben we lief. Echter, liefde voor de vreemde, voor zij die we als vijanden bestempelen, is een hele uitdaging, maar des te meer noodzakelijk. Pax Christi Vlaanderen en de 34 partners van de Vredesweek gaan in verzet tegen de onverschilligheid waarop we al te vaak botsen, tegen het populisme waarmee we dag na dag geconfronteerd worden, tegen de alles wat wars is van elementaire menselijkheid. Denken we maar aan de onmenselijke manier waarop vluchtelingen behandeld worden aan de buitengrenzen van Europa. Mag er wat meer liefde zijn voor elkaar?

Inspirators zoals Martin Luther King blijven ons de weg van liefdevol verzet tonen. Oog in oog met misprijzen, discriminatie en geweld tegen zwarten én met de aanslepende Vietnamoorlog, zei hij: ‘Liefde, zelfs voor de vijanden, is de sleutel om de problemen van onze wereld op te lossen.’ Vandaag herhaalt Mohamed El Bachiri: “Ik ga terug naar de essentie, de liefde die het uitgangspunt zou moeten zijn van alle ideeën, alle godsdiensten, alle mensen.” El Bachiri spreekt van een jihad van liefde. Liefde is een persoonlijke kracht ten goede en een maatschappelijke kracht van verandering. Actief geweldloze liefde en verzet tegen onrecht, tegen alles wat mensen discrimineert en naar beneden haalt, vormt de hefboom voor succes. De Vredesweekpartners verzetten zich tegen verwijten aan hele bevolkingsgroepen voor zaken die mank lopen rondom ons en in de wereld. Wij verzetten ons tegen het feit dat groepen tegen elkaar worden opgezet uit rancune. We roepen iedereen op om zich niet uit elkaar te laten spelen en de onderlinge solidariteit te versterken. Mensen met een andere achtergrond of overtuiging zijn geen ‘probleem’. Integendeel, zij maken de kern uit van een sterke democratie en samenleving.

Liefde slaat bruggen tussen mensen in tijden van angst en woede. We denken hierbij aan het inspirerend werk van Bleri Lleshi. Actief geweldloze liefde is het fundament om samen de uitdagingen van ons samenlevingsmodel aan te pakken en te strijden voor een rechtvaardigere en vreedzamere wereld. Ook wij roepen op om te ‘radicaliseren’: niet vanuit een gevoel van uitsluiting, maar vanuit liefde. Om niet aan moedeloosheid ten onder te gaan, moeten we de kracht van de liefde in ons wakker houden. Terreurorganisaties leiden jongeren en volwassenen op om te haten en te doden. Willen we een inspirerend en geweldloos tegenwicht bieden, dan moeten we met dezelfde ijver en op dezelfde grote schaal aan de slag om nieuw vertrouwen te wekken. Dan moeten we de handen uit de mouwen steken om een nieuwe beleving van wat echte geweldloze liefde is zichtbaar en tastbaar te maken.

Auteurs: Annemarie Gielen & Thomas Deweer, Pax Christi Vlaanderen, Campagne Vlaamse Vredesweek, #vredesweek #liefdevolverzet

 

 

Bron: Knack.be

Laat een reactie achter