Kolet Janssen: ‘De parabel van de Europese Unie’

Er waren eens mensen die een toren tot in de hemel wilden bouwen. Maar ze spraken allemaal verschillende talen en daardoor ontstonden er misverstanden en verwarring. De toren raakte nooit af. De mensen verloren de moed en het geloof dat ze bij elkaar hoorden. Dit oude Bijbelverhaal past soms naadloos bij de Babelse spraakverwarring die…

Lees meer