Alexis Versele: ‘Kunnen we van verkrottende woningen geen sociale woningen maken?’

Renovatie van verkrotte, leegstaande panden biedt oplossingen voor het tekort aan sociale woningen voor kansarme mensen, schrijft architect Alexis Versele ( KU Leuven) van denktank Logia.

Kent u iemand die eigenaar is van een woning die staat te verkrotten? Dat is inderdaad zonde, maar misschien heeft deze persoon goede redenen om de handen niet uit de mouwen te steken: stel dat de woning een erfenis is van vijf kinderen en dat deze vijf onderling niet overeenkomen wat ermee te doen. Of stel dat deze persoon een hele drukke job heeft en daarnaast nog eens twee linkerhanden en geen budget voor ingrijpende verbouwingen. Niemand kan hem de slechte staat van het huis kwalijk nemen.

Daarnaast kunnen we het schrijnend tekort aan sociale woningen voor kansarme mensen niet onder stoelen of banken steken. Dit manifesteert zich over heel Vlaanderen. Zo heeft ook de openbare sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een zeer groot tekort aan financiële middelen om haar sociaal woonbeleid op een duurzame wijze vol te houden (DS 03/07/18). Indien Vlaanderen geen oplossing heeft voor de sociale huisvesting in Gent (en bij uitbreiding de rest van Vlaanderen) wordt het nog moeilijker voor diegenen die recht hebben op een sociale woning. Het aanbod is nu al ontoereikend. Steeds meer gezinnen zijn aangewezen op een private woning die meestal te duur is of niet voldoet aan de vigerende normen wat betreft veiligheid en energie en ook te wensen laat in comfort door vocht en schimmel, thermisch onbehagen, CO-gevaar, elektrocutiegevaar, geluidsoverlast door burenhinder.

Tegelijk zijn er heel wat leegstaande en onderbenutte panden. U hoort het al komen: kunnen we van leegstaande, verkrottende woningen geen sociale woningen maken? Het lijkt wel een droom. Maar vorige week ging in Gent een nieuw concept van start om het privaat huuraanbod voor sociale huurders uit te breiden., gelanceerd onder de naam Het Pandschap. Het staat in voor de renovatie van leegstaande en onderbenutte panden, inclusief de financiering, het beheer, het onderhoud én de verhuur aan gezinnen met een bescheiden inkomen via het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) van OCMW Gent. De huurprijs ligt gemiddeld 20 procent lager dan de huurprijs op de reguliere huurmarkt. Het Pandschap stelde deze week haar eerste gerenoveerde woning voor in de Gentse Rabotwijk. De renovatie kostte ongeveer 80.000 euro. Het project loopt in een samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen.

Renovassistance is een gelijkaardig Brussels initiatief dat vastgoed van privé-eigenaars in beheer neemt om het aan personen met een beperkt inkomen te verhuren. In 7 dichtbevolkte gemeenten in en rond Brussel, biedt het op dit. Renovassistance koopt en renoveert verlaten huizen om ze nadien te verhuren moment 320 kamers in 128 wooneenheden aan het SVK ‘Ieder zijn Woning’ dat erkend is en gesubsidieerd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mensen in kansarmoede krijgen op die manier een gezonde en kwalitatieve huisvesting tegen de beste prijs.

Als architect, bekommerd om het sociale en duurzame aspect van wonen, denk ik dat het een goede zaak is dat er organisaties zijn die onmiddellijk deze twee problemen aanpakken: het groot aantal leegstaande panden en het tekort aan sociale woningen. Ze vangen twee vliegen in één klap.

 

Bron: Knack.be

Laat een reactie achter