Internationale studiedag dialoog christenen en moslims – International Colloquium dialogue Christians-Muslims

Beschrijving – Description

Talrijke ontwikkelingen in de wereld van de islam vormen een belangrijke uitdaging het komende decennium, niet in het minst voor de moslimgemeenschap zelf. Het debat op dit ogenblik wordt gepolariseerd tussen enerzijds politiek-correcte (vaak naïeve) standpunten en anderzijds xenofobe en ronduit racistische standpunten. Daardoor komt de dialoog – die we beschouwingen als de enige uitweg – in het gedrang. Is de dialoog tussen christenen en moslims vandaag mogelijk? En zo ja, onder welke voorwaarden? Op deze vragen geeft de studiedag een antwoord.

Many developments in the world of the Islam are an important challenge for the coming decade, not at least for the Muslim community itself. Now the debate is polarised between on the one hand a politic correct (often naive) point of view and on the other hand a xenophobe, racist opinion. Therefore, the dialogue, which we consider the preferred way, can be pushed aside. Is a dialogue between Christians and Muslims today even possible? And if so, on which terms? This colloquium tries to find answers.

Inhoud – Content

Engaging Religious Diversity and Difference – Mun’im Sirry

Dialogue in the light of the spirituality of unity / Le dialogue à la lumière de la Spiritualité de l’unité – Rita Moussallem

Christian-Muslim dialogue in Nigeria: challenges and prospects – Bishop Kukah (Nigeria)

L’évangile: chemin vers la paix – Hendrik Hoet 

Programma – Programme

09.00 – 09.30                  Coffee and registration

09.30 – 09.45                   Welcome

09.45 – 10.45                    Lecture 1

10.45-11.00                       Coffee break

11.00-12.00                      Lecture 2

12.00-14.00                      Lunch break

14.00-15.00                      Lecture 3

15.00-16.00                      Lecture 4

16.00-17.00                      Reception

Praktische informatie – Practical information

Plaats – Location

Irish College, Janseniusstraat 1, 3000 Leuven

Registratie en betaling – Registration and conference fee

Het inschrijvingsgeld voor de studiedag bedraagt 10 euro.

Dit bedrag dient overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE56 0688 9125 1888 (Logia vzw).

Gelieve uw naam te vermelden en de tekst ‘registratie conferentie 30 mei 2018’.

Studenten kunnen gratis deelnemen aan de studiedag.

Om u in te schrijven, gelieve het registratie formulier in te vullen.

—————-

Conference fee is 10 euro and includes participation, coffee and reception.

This amount should be transferred to bank account BE56 0688 9125 1888 (Logia vzw).

Please mention the name of the participant and ‘registration conference 30 May 2018’ as ‘free communication’.

Students are welcomed free of charge.

To registrate, please fill out the Registration Form.

Laat een reactie achter