Mark Van de Voorde: ‘Steekt CD&V haar trouwste kiezers een mes in de rug?’

Een uurtje meer of minder maakt weinig verschil, en Boeve [directeur-generaal van ‘de Guimardstraat’, het katholiek onderwijs] moet maar zien hoe hij dat zal oplossen met een nieuw vak of LEF”, zegt een van de CD&V-onderhandelaars cynisch.

Open VLD wil met dit voorstel wraak nemen op het feit dat het haar niet is gelukt om artikel 24 van de Grondwet (over de vrijheid van onderwijs) voor herziening vatbaar te krijgen. De partij wil immers de volledige laïcisering van de samenleving. Bij de Vlaamse liberalen is dat versleten geachte negentiende-eeuwse gedachtegoed blijkbaar nog springlevend.

Slechte relatie met de katholieke onderwijskoepel

Dat de liberalen de Vlaams-nationalisten aan hun kant kregen kan vreemd lijken. N-VA zegt immers de vrijheid van onderwijs en de katholieke scholen genegen te zijn. In de relatie met de koepel van het katholieke onderwijs daarentegen is het hommeles. N-VA wil de macht van de onderwijskoepels breken (past in haar strijd tegen het middenveld), maar vecht ook een vete uit met Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Boeve verving immers in het eerste jaar van het secundair onderwijs een uur Nederlands door een vak ‘Mens en Samenleving’.

“Om het christelijke geloof ‘onschadelijk’ te maken gebruiken nationalisten twee methodes, kapen en isoleren”

Dat de ‘bocht’ van N-VA enkel zou zijn ingegeven door een afrekening met Boeve, is erg kort door de bocht. Er is meer aan de hand. Het rechtse volksnationalisme heeft – overal in Europa – autoritaire trekken, zelfs totalitaire neigingen. Het wil de hele samenleving op een nationale (identitaire?) lijn krijgen. De twee grootste hinderpalen zijn het levensbeschouwelijke middenveld en de religie.

Bovenal het christendom is kop van Jut, omdat het met zijn universeel mensbeeld van de naaste de grootste tegenstander is van volksegoïsme en anti­vreemdelingen­politiek. Om het christelijke geloof ‘onschadelijk’ te maken gebruiken de Europese nationalisten twee methodes, kapen en isoleren.

Geloof verbannen uit de samenleving

Orbán (Hongarije), Salvini (Italië) en Baudet (Nederland) hanteren de techniek van het kapen. Ze werpen zich op als de verdedigers van de christelijke cultuur om de gelovigen van hun menslievende kerk te vervreemden en te verleiden voor hun antichristelijke politiek.

De Wever hanteert de techniek van het isolement: in zijn dun discours over ‘Verlichting’ (zie zijn boek Over Identiteit) beweert hij dat het christendom geen fundament is van onze beschaving en geen maatschappelijke betekenis meer heeft. Dus kan geloof worden geïsoleerd en verbannen uit de samenleving. Daarin past het schrappen van een uur godsdienstles.

“De meeste CD&V-mandatarissen weten nog nauwelijks waar christendemocratie voor staat”

Maar wat bezielt CD&V om akkoord te gaan met het schrappen van een uur godsdienst? De reden, zegt men, is dat de christendemocraten al zo veel katten te geselen hebben in de onderhandelingen en dat zij door dwars te liggen voor “een uurtje meer of minder” een grote prijs zouden betalen: financiële drooglegging van de onderwijskoepels (en ministersposten?).

CD&V is op drift

Toch is er meer aan de hand. CD&V is op drift. Er is het gevecht om de macht en de koers van de partij  tussen de linker- en de rechtervleugel. Dat gevecht is aangewakkerd door twee fenomenen. Enerzijds het onverwachte succes bij de jongste verkiezingen van Vlaams Belang met zijn extreemrechtse antivreemdelingenverhaal op het platteland, waar CD&V altijd sterk stond. Anderzijds de spanning met de christelijke arbeidersbeweging die de grootste ‘leverancier’ van steun en kandidaten was.

De crisis van de partij zit evenwel dieper: de ideologie en de politieke filosofie van de partij zijn zoek, omdat de meeste mandatarissen nog nauwelijks weten waar christendemocratie voor staat.

Nieuw is dat niet. Toen ik speechschrijver was bij Yves Leterme en Herman Van Rompuy (2004-2011), stond ik vaak versteld van de ideologische onwetendheid bij sommige verkozenen en zelfs bij sommige kabinetsmedewerkers. Ze konden niet zeggen waar de christendemocratie voor staat en wat het maatschappijbeeld van het personalisme is wisten ze al helemaal niet. Politiek was voor velen een technische aangelegenheid waarin ze zeer bedreven waren, maar niet gedreven. Het is er niet op verbeterd.

Voeling met het kerkelijk geëngageerde christendom is zoek

Hoe zou de partij zich dan gedreven op kunnen werpen voor de verdediging van godsdienstonderricht? Bovendien, heel wat CD&V-verkozenen hebben nauwelijks nog voeling met het kerkelijk geëngageerde christendom of weten niet waar het christelijke geloof voor staat.

“Het lijkt of CD&V aan een zelfmoordoperatie is begonnen”

Daardoor mikt CD&V vaak op kiezers die ze niet heeft (en ook nooit zal krijgen) en verwaarloost ze haar trouwste kiezers, de geëngageerde gelovigen en de mensen die op een of andere manier waarde hechten aan religie. Veel CD&V’ers weten zelfs niet dat hun trouwste kiezers ethisch bezorgd maar mild zijn, sociaaleconomisch centrumlinks, maatschappelijk voor een open verbondenheid en levenbeschouwelijk bewust.

Bij de houding van de christendemocraten in het onderwijsdebat kan men de vraag stellen: steekt CD&V haar trouwste kiezers een mes in de rug? Als ze straks ook de relaties met het christelijke middenveld opblaast, is ze het gros van haar kiezers kwijt. Het lijkt of CD&V aan een zelfmoordoperatie is begonnen. Ze lijkt uit te voeren waar De Wever op aanstuurt, de verdamping en vervolgens de verdwijning van de christendemocratie in Vlaanderen.

 

Bron: vrtnws.be

Laat een reactie achter