Berichten getagd ‘religie’

Antoon Vandevelde: ‘Religie heeft niet het monopolie op menslievenheid, maar wel een grote motiverende kracht’

Recent werd in Groot Brittannië een uitgebreide studie gepubliceerd over ‘faith-based charities‘, dat wil zeggen over NGO’s, die vanuit een religieuze overtuiging hulp verlenen aan mensen in nood. Ongeveer een kwart van de Britse ‘charities’ verwijst naar een religieuze overtuiging in hun missie, in hun ontstaansgeschiedenis of in de definitie van hun projecten en ze…

Lees meer

De toekomst is met de islam

Paul Quirynen

Verrassend toch dat deze woorden de titel vormden van een boeiend interview met Mgr.Jozef De Kesel als aartsbisschop van Mechelen – Brussel en vandaag katholiek kerkleider in dit land. Maar er zijn objectieve feiten.

Lees meer

De islam is hot, jammer maar helaas

Bron: De Redactie – 2 juni 2013 Beroepshalve neem ik elke morgen uitgebreid de pers door. Het is me de laatste weken opgevallen hoe prominent moslims aan bod komen. Op sommige dagen zie ik in dezelfde kranten meerdere artikels, weliswaar over andere maar steeds moslimgebonden thema’s. Daarom kent iedereen intussen termen als salafisme, moslimscholen, moslimbuurten,…

Lees meer