Kristof Decoorne: ‘Zolang de VRT maar onderdanig is’

“Minister Gatz, ik moet bekennen, ik kreeg wel wat sympathie voor je, zeker met je smaakvol en gezapig pleidooi op Radio 1 onlangs omtrent het genieten van een glas alcohol. Maar laat je je tussen pot en pint niet te veel vangen door toogpraat?” Een pastor schrijft naar minister Sven Gatz (Open VLD) over de discussie over de “onderdanigheid van de vrouw”.

Toogpraat, of haar actuele versie: Twitterland, zeker als het gaat over eenzijdige tweets over een gebruikte Bijbelpassage tijdens een eucharistieviering op Eén – gewoonlijk heel brave maar zeer verzorgde vieringen die veel mensen deugd doen.

Durft u, als minister van media en cultuur, wat verder te kijken met voldoende culturele bagage omtrent oude teksten?

Tuurlijk! Ook ik ben, als katholiek, diep verontwaardigd over uitspraken waar het respect voor de vrouw, of voor eender wie, wordt geschonden. En ja, ik worstel ook met bijbelpassages waarin vrouwen onderdanig moeten zijn aan hun man. U gaat echter zeer kort door de bocht door een vergelijking te maken met haatprediking. Enkele aanzetten tot een genuanceerde blik.

“Echter, is iemand die vooral een stok zoekt om mee te slaan, daar wel in geïnteresseerd? Zeker als het helpt uw mislukte poging te reanimeren om de uitzendingen van de eucharistie op het openbaar net te verbannen.”

Laat ons beginnen met de tekst zelf. Geen enkele vermelding in de berichtgeving over de rest van de Bijbelpassage, daar waar het gaat over de liefde van de man tegenover zijn vrouw. En die is niet van de poes!

Maar een verouderd rolpatroon blijft staan en kan je pas verstaan als je weet wat de Bijbel eigenlijk is: een getuigenis van mens en God die op weg gaan met elkaar en elkaar beter leren kennen. Oudere beelden maken deel van een groeiende relatie. Vandaar ook enkele restanten van polytheïsme en zelfs van een wraaklustige, jaloerse god. Eigenlijk was de geciteerde tekst van Paulus in zijn tijd zelfs progressief te noemen als het gaat over partnerrelaties.

Waarom dan niet gewoon die teksten wegsmijten? Dan smijt je het dierbare kind met het badwater weg. De Bijbel staat vaak dwars op ons denken, en daarmee daagt ze ons denken uit op weg naar een liefdevolle, en dus absoluut respectvolle, omgang met mijn medemens, en dit vanuit een puur altruïstische god.

En dan de desbetreffende priester op de beklaagdenbank. De man in kwestie koos de lezing niet, maar volgt het leesrooster van de Kerk. Hij moest allicht ook even slikken wanneer hij merkte dat deze uitdagende Bijbelpassage hem werd voorgeschoteld. Spijtig dat de man de moeilijke passage in zijn homilie onaangeroerd liet. Zeker tegenover zo’n breed televisiepubliek vraagt deze tekst duiding. Echter, het is wat cru om deze priester dan meteen in het rijtje van haatpredikanten plaatsen, zeg maar geslachtofferd om te scoren tegenover een welbepaalde achterban. Als dit zo snel gebeurt, dan hou ik mijn hart vast voor wat er sommige goedbedoelende imams onterecht wordt aangedaan. Dat noem ik pas weinig respectvol jegens de medemens.

Tot zover een poging tot nuance. Echter, is iemand die vooral een stok zoekt om mee te slaan, daar wel in geïnteresseerd? Zeker als het helpt uw mislukte poging te reanimeren om de uitzendingen van de eucharistie op het openbaar net te verbannen.

Ik registreer en waardeer dat u religie toch aan bod wil laten komen op de openbare netten, en zelfs ruimte wil geven om hun mening te verkondigen. Zolang er maar een filter op staat. Welke die filter dan is…? Waar staan we dan nog met die grote liberale verdienste in de grondwet: het verbod op censuur?

Ik begrijp volkomen uw angst voor religieuze onzin. Dat wordt inderdaad ook wel eens uitgekraamd, tot mijn ergernis. Evenzeer als de onzin die soms uit de mond van mensen komt die religie niet welgezind zijn. Dat mag wel ongefilterd in de media verschijnen. Religion bashing is immers in!

Bij uw vorige poging klonken ook stemmen tot een open en eerlijk debat – daar hoop ik op. Zo’n debat begint met nuance en niet met stokken. En hopelijk moet de VRT daarin geen ouderwetse onderdanige rol opnemen.

 

Bron: vrt.be

Laat een reactie achter