Hans Geybels: ‘School blijf school. Ouder blijf ouder.’

Een panel van ouders vindt dat de school meer opvoedingstaken voor haar rekening moet nemen. Mag het onderwijs ook vinden dat de ouders meer opvoedingstaken zouden uitvoeren? Al meer dan een decennium lang krijgen we te horen dat het onderwijs ruimte en tijd moet vrijmaken voor taken die eigenlijk bij het ouderlijk pakket horen. Ik denk aan manieren leren, omgang in het verkeer, omgaan met geld, seksualiteit …
Studies wereldwijd wijzen uit dat scholen in eerste instantie kennisinstellingen zijn. Zij kunnen met andere woorden vaak enkel kennis overdragen. Attitudes worden thuis aangeleerd. Diezelfde studies wijzen uit hoe moeilijk het zelfs is voor scholen om ongepaste attitudes te corrigeren.
Mogen scholen opnieuw scholen worden alsjeblieft? De meeste mensen in het onderwijs worden al een tijdje overvraagd met dingen waar ze weinig aan kunnen veranderen. Met andere woorden: een school staat dikwijls machteloos tegenover een scholier of leerling die totaal zonder manieren de school binnenkomt. Een warme oproep aan ouders om hun mooie opvoedende taken weer op te nemen aan daaraan prioriteit te geven.
Ter afsluiting. Ik wil nu ook weer geen strikte scheidingsmuur tussen ouders en scholen bepleiten. Er mogen gerust raakpunten zijn, maar die moeten realistisch ingevuld worden. Ouders moeten ouders blijven en scholen scholen, maar af en toe mogen en moeten ze zelfs samen een pint drinken.

Laat een reactie achter