Paul Quirynen: ‘Een kwetsbare Luc De Vos’

Iedere dag sterven medemensen. Gefascineerd door de mediaheisa wilde ik een antwoord zoeken op de vraag hoe het kwam dat een toch wat ruwe hoekige Gentse zanger zoveel gevoelens van verdriet en verbondenheid heeft losgeweekt in bijna alle lagen van de samenleving.Ik wilde Luc De Vos beter leren kennen en door te googelen kwam ik terecht op de website www.checkpointtv.be waar een filmpje beschikbaar is onder de naam …Er kan nog van alles gebeuren

Met mooie beelden , woorden en klanken komt Luc De Vos heel verrassend, spiritueel en kwetsbaar over en zegt hij wijze dingen over de zin van het bestaan, die alleen maar aantonen hoe veelzijdig die man moet geweest zijn.

Hij getuigt over zichzelf en over een fundamenteel gevoel van eenzaamheid waar bij blijkbaar vroeger mee geworsteld had.Ook zijn bekommernis dat onze samenleving zo’n hoge verwachtingen stelt aan jongeren spreekt boekdelen en toont aan hoe verbonden Luc leefde met de gevoelens van jongeren en jongvolwassenen.

In het filmpje spreekt Luc ook over de kwetsbaarheid van ieder mens en over het “en toch” maar blijven dromen van het goede. Hij noemt het zelf blijven geloven in jezelf en in je medemensen met als streefdoel er toch maar te zijn voor elkaar. Zelfs Nietzsche komt ter sprake wanneer Luc getuigt dat het veeleer de liefde moet zijn dan het lijden, die mensen sterker maakt.

Er gebeurt veel in de wereld en binnen de wereld van justitie duikt het kwaad steeds weer op vanuit onverwachte hoeken. Bij het herdenken van de zaak Dutroux blijft het een tragisch gebeuren hoe het noodlot plots en onverwacht toeslaat en een aantal families omvormt van zorgeloze gezinnen naar mensen, die worstelen met het kwade, met het slechte van mensen, met kwetsbaarheid. Ook talloze slachtoffers van zinloos geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag blijven jarenlang kwetsuren meedragen omwille van het feit dat een dader kwaadwillig handelde en vanuit een machtpositie misbruik maakt van de kwetsbaarheid van anderen. Misbruik maken van de kwetsbare situatie van medemensen is ook een sleutelbegrip bij diverse misdrijven van mensenhandel, die vaak leiden tot hedendaagse toestanden van moderne slavernij.

Durven nadenken over goed en kwaad is een uitdaging voor ieder van ons en het was een fijne ervaring om via deze internetgetuigenis aspecten van Luc De Vos te leren kennen, die ondanks vele bladzijden foto’s en teksten, nauwelijks ter sprake zijn gekomen. De kwetsbaarheid van mensen en van het leven ter sprake brengen gebeurt weinig en staat helaas in schril contrast met het hedendaags gevoel dat alles moet lukken en dat mensen grenzeloos willen leven.

Er kan nog van alles gebeuren…was de titel van het filmpje. Met zijn eigen dood heeft Luc De Vos wellicht weinig rekening gehouden doch ook zijn slotwoorden hebben een heel diepe betekenis en getuigen van vertrouwen en hoop. Zijn oproep dat het goede steeds dient te zegevieren op het kwade dient velen van ons te blijven inspireren als grondhouding in eigen kring doch ook in een ruimere samenleving.

Bron: De Redactie – 10 december 2014

Laat een reactie achter