Paul Quirynen: ‘Slavernij, ook bij ons’

Sociale dumping , hongerlonen , tewerkstelling in mensonwaardige omstandigheden zijn begrippen die de voorbije weken zichtbaar zijn geworden en die duidelijk maken dat vandaag slavernij , ook binnen onze samenleving , nog steeds aanwezig is. Enkele schrijnende verhalen van slachtoffers van menselijke uitbuiting tonen aan hoe deze een maatschappij ondermijnen en dat medemensen vandaag nog steeds aangewend worden als middel voor geldgewin.

Een moderne definitie van slavernij is de uitbuiting van medemensen gekoppeld aan het misbruik van hun kwetsbare situatie.Wie belang heeft bij deze praktijken zijn mensenhandelaars en vaak ook gewiekste zakenlui die systemen uitwerken met een maximale winst voor zichzelf, minimale sociale verantwoordelijkheid en een totaal gebrek aan respect voor medemensen die gebruikt worden als goedkope arbeidskracht of dienstverlener. Een ethische begrenzing om en rond slavernij is het al dan niet bestaan van “mensonwaardige omstandigheden” waarbij medemensen tewerkgesteld worden in diverse economische sferen.

Mensonwaardig

Het uurloon van 2.06 euro dat betaald werd aan een 50-tal Portugese arbeiders op een werf in Brussel heeft het systeem van detachering binnen de bouwsector zichtbaar gemaakt. Het ontwijken van verplichtingen inzake sociale zekerheid en veiligheid en de totaal verschillende arbeidsmarktorganisatie binnen en buiten Europa maken het mogelijk dat pseudo legale constructies leiden tot maximale winsten doch steeds op de kap van die arbeiders, die minimaal worden vergoed en hier vaak ook verblijven in mensonwaardige omstandigheden.

Ook in land- en tuinbouw werken bedrijven met gedetacheerd personeel uit de verste landen om hier het zwaarste werk te verrichten zonder toezicht van vakbonden en heel vaak in nauwelijks aanvaardbare werkomstandigheden.

Allerlei systemen zoals schijnzelfstandigheid, dag-tewerkstelling en zogenoemde interimovereenkomsten worden aangewend als juridisch scherm om de harde realiteit te verdoezelen, zijnde een tewerkstelling die het begrip slavernij benadert.

Tenslotte zijn er in de economische sfeer ook de schrijnende voorbeelden uit de transportsector waarbij vrachtwagenchauffeurs uit Roemenie of Bulgarije langs de parkings op de E40 eten koken op een kampvuur met gamellen omdat voor deze chauffeurs de prijzen van het baanrestaurant onbetaalbaar blijven.

Vrouwen

Ze zijn zo lief meneer … was 20 jaar geleden een verwijzing naar de schrijnende uitbuiting van jonge meisjes en vrouwen binnen de wereld van de seksindustrie en de prostitutie.Sedertdien zijn er in dit land diverse initiatieven genomen om binnen deze wereld van slavernij respect te vragen voor het leed van deze slachtoffers en ook om een aantal slachtoffers van seksuele uitbuiting te begeleiden naar een toekomst met iets meer hoop en toekomst.

Ze blijven zo leep en brutaal meneer …is vandaag helaas een vaststelling dat de wereld van seksuele uitbuiting nog steeds gestuurd wordt door geldhongerige organisatoren van vrouwenhandel die nog steeds de te betalen prijs van jonge vrouwen bepalen als koopwaar, afhankelijk van leeftijd , maten en gewichten. Zij die deze handel blijven organiseren zijn sluwer geworden en werken eveneens met dubieuze contracten allerhande, met beloften van valse tewerkstelling en met geweld en agressie om iedere vorm van verweer in de kiem te smoren.

De vroegere bendes van vrouwenhandelaars zijn wellicht verdwenen doch een gelijkaardige seksuele uitbuiting, die vaak een vorm van slavernij benadert, gebeurt nu binnen het kader van massagesalons, private bars en escortebureaus. Enkele recente strafzaken van de voorbije maanden hebben aangetoond dat de vrouwen-slaven-handel nog steeds bestaat in dit land.

Kinderen

Ook minderjarigen en jonge kinderen worden vaak geëxploiteerd door mensen die met misbruik van macht de waardigheid van deze jongeren negeren met het oog op eigen geldgewin. De confrontatie met kinderporno maakt zichtbaar op welke wijze de seksuele integriteit van kinderen zo flagrant wordt miskend door hen te dwingen tot allerlei houdingen en situaties die mensonwaardig zijn en met als enig doel te voldoen aan de lusten van de volwassen dader en/of het geldgewin dat deze wil benaarstigen.

Een andere voorbeeld van moderne slavernij met jongeren als slachtoffer zijn de georganiseerde bedelorganisaties waarbij vaak gehandicapte kinderen uit het Oostblok uitgespeeld worden om via bedelarij geld te verzamelen voor de gewiekste organisatoren.

Slavernij vandaag kan verbonden worden met sociale dumping doch ook met dumping in het algemeen, zijnde de miskenning van medemensen, het zich beter voelen en het zelfs aanvaardbaar vinden dat kwetsbare mensen nogmaals misbruikt worden voor eigen geldgewin.

Uitbuiting van medemensen is nooit aanvaardbaar en kan alleen bestreden worden door op een intellectueel eerlijke wijze om te gaan – in woord en daad – met de begrippen van het recht op een menswaardig bestaan voor ieder burger en het principe van de gelijkwaardigheid van ieder medemens.

 

Bron: De Redactie – 2 december 2013

Laat een reactie achter