Paul Quirynen: ‘Er zijn weer slaven onder ons!’

Er wordt weer gekookt met gamellen … Ieder burger zou eens aandachtig de vrachtwagenparkings moeten bekijken langsheen onze autostrades die als het ware het centrum vormen  van ons Europees wegennet. Op vele plaatsen zie je drieste taferelen van armoedige truckchauffeurs en technisch gebrekkige trekkers of oude camions. Met vuurtjes en gamellen wordt er zelf nog…

Lees meer

Paul Quirynen: ‘Slavernij, ook bij ons’

Sociale dumping , hongerlonen , tewerkstelling in mensonwaardige omstandigheden zijn begrippen die de voorbije weken zichtbaar zijn geworden en die duidelijk maken dat vandaag slavernij , ook binnen onze samenleving , nog steeds aanwezig is. Enkele schrijnende verhalen van slachtoffers van menselijke uitbuiting tonen aan hoe deze een maatschappij ondermijnen en dat medemensen vandaag nog…

Lees meer