Vorige week stond de hervorming van het secundair onderwijs nog eens in het centrum van de belangstelling. Op maandag 26 november leek het even alsof Vlaams minister-president Peeters (CD&V) de oriëntatienota van minister van onderwijs Pascal Smet (SP.A) van tafel had geveegd, op woensdag werd in het daaropvolgende debat in het Vlaams Parlement gesteld dat…

Lees meer

We leven in een maatschappij waar aanzien en macht, rijkdom en materiële welvaart een belangrijke plaats innemen. “Alles moet kunnen, je leeft maar één keer, vrijheid-blijheid”,  zijn slagzinnen met een grote permissiviteit tot gevolg. Uiteindelijk leidt dit alles niet tot geluk, maar tot leegte en verder tot een gevoel van zinloosheid. Soms leiden deze gevoelens…

Lees meer