Hans Geybels: ‘De tijden zijn slecht. Alweer?’

De aarde warmt op, de financiële markten storten in, onoverzichtelijke migratiestromen bewegen zich over de planeet, politieke crisissen volgen elkaar op, religieus en politiek geweld groeit in omvang, verzuring, xenofobie en zinloze agressie nemen toe enzovoort. Veel goed nieuws is er niet nodig om de toekomst van de planeet een beetje rooskleuriger in te vullen.…

Lees meer

Hans Geybels: ‘Van waardevervaging naar waardeverschuiving’

Dat is pas sterk. Begin deze week verschenen de resultaten van het Europees waardenonderzoek en het enige dat blijft hangen is dat Vlamingen luier zijn dan Walen. Daarmee samenhangende conclusies: Walen hebben een sterker arbeidsethos, want ze verkiezen over het algemeen een carrière boven het gezin. Andere resultaten: trouw blijft een topper in relaties, maar…

Lees meer