Open brief: ‘Zomermanifest 2014’

De nieuwe regeringen wachten grote uitdagingen. Het begrip neoliberalisme vat tal van maatschappelijk tendensen samen: primauteit van de vrije markt, verschuiving van verantwoordelijkheden van de collectieve naar de individuele sfeer, verlies aan solidariteit, economische parameters om geluk en succes te meten, nadruk op efficiëntie en prestatiegerichtheid, afbraak van sociale netwerken … . Gevolg: sterke toename…

Lees meer