Livestream: ‘Wordt laïciteit de norm?’

Al vanaf het ontstaan van België pogen bepaalde stromingen de vrijheid van religie en dus de invloed van religie in het publieke debat terug te dringen. De laatste grote – publiek gekende – actie dateert van een paar jaar geleden, toen men een preambule probeerde toe te voegen aan de grondwet waarin gestipuleerd werd dat elke nieuwe wet in België getoetst moest worden aan de laïciteit. De werkelijkheid is dat voortdurend pogingen worden ondernomen om de vrijheid van religie in te perken. Op deze studiedag worden alle démarches die de laatste decennia werden ondernomen op een rijtje gezet. Maar er wordt vooral ook ingezoomd op de rol en de betekenis van de katholieke geloofsgemeenschap zelf. Die lijkt zich haast niet te bekommeren om al die ontwikkelingen. Wordt de ‘neutrale’ publieke ruimte stilaan een werkelijkheid? En mag religie binnen onafzienbare tijd alleen nog in de verborgenheid van de private sfeer beleefd worden?

Onze gastsprekers waren:

Erik Borgman, professor theologie aan de Universiteit van Tilburg: De moed om af te wijken. Gelovig spreken in de publieke ruimte

Caroline Sägesser, CRISP/ULB: Faut-il inscrire le principe de laïcité dans la Constitution belge ?

Jo Vandeurzen, oud-minister van o.a. justitie (federaal) en volksgezondheid (Vlaams): over laïciteit in de Belgische politiek

U kan de streaming hier herbekijken.

Laat een reactie achter