Speech Wivina Demeester welkomstwoord op de eerste overkoepelende vergadering van Logia

Eerste algemene bijeenkomst van Logia op 30 mei

“Eind 2009 gaf het KIM-fonds ( dat zelf tot opdracht heeft het katholieke, Vlaamse en sociale gedachtegoed te verspreiden door informatieverstrekking, communicatie, pers en media ) de opdracht aan Jan Callebaut van WHY5 Research om na te gaan hoe christelijk geïnspireerde media in de toekomst optimaal konden inspelen op de behoeften van de mediagebruiker en te peilen naar de positie van de christelijke inspiratie in de media. Aan de hand van een reeks diepte-interviews met professionals uit de media-, de communicatie- en de religieuze sector werd een plan van actie voorgesteld.

Er bleek en blijkt wellicht nog een schroom te bestaan, een zekere vorm van schaamte, verbonden aan het uitdragen van een katholiek of christelijk geïnspireerde identiteit. Het op het christendom gestoelde mensbeeld is echter een vitale bezieling voor velen. Waarden als solidariteit, naastenliefde, keuze voor de zwakkere, rechtvaardigheid … zijn meer dan ooit actueel. Om het rentmeesterschap niet te vergeten, waarbij we goede willen koesteren en bewaren.

Vandaag ontbreekt de christelijke visie te vaak in de publieke opinie, terwijl andere levensbeschouwingen wel de discussie aansturen en mee vormgeven. De christelijke visie wordt bovendien makkelijk gereduceerd tot de kijk van de kerk als instituut.

Het is onze overtuiging dat de christelijke opinie een meerwaarde heeft die gerealiseerd moet worden. Het forum hiervoor zijn de media: print, audiovisueel en digitaal. Logia is geen spreekbuis van de kerk, daarvoor heeft de kerk haar eigen kanalen. De crisis in de kerk heeft de oprichting van Logia wel wat vertraagd. Eind 2010 werd Logia dan opgericht met de steun en de inspiratie van de leden van KIM.

De focusgroep uit het onderzoek stelde o.m. een groot gemis aan een christelijke visie in de ruime media vast. Er is duidelijk ook nood aan nieuwe media-initiatieven, bijvoorbeeld via digitale kanalen. Noch de facebookgeneratie, noch de twitteraars mogen ons afschrikken.

Logia is getart met het opzetten van een 4-tal denkgroepen, die intussen elk hun eigenheid hebben ontwikkeld en waaruit reeds een aantal initiatieven in de media zijn gegroeid.
Logia wil met haar individuele leden een christelijk geïnspireerde en solide stem in het maatschappelijk debat verwerven.

Logia wil de media een service aanbieden, wanneer zij een christelijk geïnspireerde opinie zoeken. Logia wil daartoe op termijn een contactpunt worden. De christelijk geïnspireerde bijdragen zijn niet beperkt tot ethische topics; bijdragen aan alle maatschappelijke debatten vanuit de christelijke grondwaarden zijn de doelstelling.

We willen jonge gezichten samenbrengen met gevestigde waarden. Sterke jongeren die christelijk geïnspireerd zijn opmerken én stimuleren om op het publieke forum te treden is een meerwaarde voor het debat. Het gaat ook om een fundamenteel geloof in jongeren. We zijn daarom ook zeer blij dat jongeren deel uitmaken van de verschillende denkgroepen.

We willen open en zonder schroom kunnen getuigen van een overtuiging, waardoor het christelijk geïnspireerde gedachtegoed in de Vlaamse media uitgebouwd en versterkt aanwezig is. De weg is lang, we willen hem vastberaden bewandelen.

Ik heb het geluk gehad te komen uit een warm christelijk nest, ik genoot een opleiding aan het Koninklijk Atheneum te Oudenaarde en de Rijksuniversiteit van Gent, waar ik actief lid was van de studentenparochie en via de sociale hulp een engagement had voor de zwaksten in de samenleving. Ik heb de schroom voor een overtuiging nooit gekend.”

Laat een reactie achter