Jurian Van Parys: ‘Als christen geloof ik in een leven na de dood, maar ook van het leven voor de dood wil ik iets maken’

Op 13 oktober is er een nieuwe Bijbelvertaling verschenen. Enkele taalkundige aanpassingen tegenover de oude vertaling uit 2004 doen hun intrede, maar de boodschap van de Bijbel blijft uiteraard dezelfde.

In de Bijbel vind ik teksten die verrassend actueel zijn. De Schrift doet mij nadenken over zogenaamde evidenties. Zo vind ik de parabel van de arbeiders van het elfde uur heel verrassend. Daarin beloont God ook de werkers van het laatste uur, dat wil zeggen de laatkomers, ruimhartig. Dit is een tegengewicht voor de dominante meritocratie, waarbij velen uit de boot vallen. In het Rijk Gods krijgen allen te eten. Ik hou van het tegendraadse van Jezus’ Woord.

Ik bevind me in uitstekend gezelschap. Ook de rector van mijn alma mater, de Universiteit Gent, raadt het lezen van de Bijbel aan. Als vrijmetselaar heeft hij de hele Bijbel uitgelezen. In bijbelverhalen vindt mijn zoekende, onrustige ziel rust. Naar aanleiding van de nieuwe bijbelvertaling getuig ik graag van dit wonder.

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” lees ik in Johannes 14:6. Heel bescheiden klinkt deze uitspraak niet. Wie zou hier vandaag mee wegkomen? Jezus spreekt deze woorden uit om Zijn leerlingen te troosten. Ze zijn ongerust. Zoals iedereen wel eens ongerust is of negatief: boos, moedeloos, ontgoocheld, onrustig, gefrustreerd, gekwetst, verbitterd.

Als christen geloof ik in een leven na de dood, maar ook van het leven voor de dood wil ik iets maken.

“Maak je niet ongerust en verlies de moed niet,” ontdek ik een beetje verder in Johannes 14. De Bijbel biedt een alternatief: blijf geloven in het goede. Een andersgelovige vriend zei me dat het makkelijker is om als christen door het leven te gaan dan als je in niets gelooft. Het christelijk geloof biedt een houvast en een waarheid aan. En wanneer je een geliefde verliest, geloof je dat dit niet het einde is en er leven is na de dood. Een aantrekkelijk aanbod toch? Weg, waarheid en leven. Wie biedt meer?

In het Bijbelfragment over weg, waarheid en leven spreekt vooral het woord ‘waarheid’ mij aan. In het leven tussen waarheid en waan, zoek en vind ik waarachtigheid in de Bijbel. Niet de absolute waarheid in de zin van zekerheid of eenduidigheid. Wel een grondhouding die uitdaagt, een waarheid die appelleert. Ik vind mijn meug in de Blijde Boodschap. Origineel, eenvoudig en bevattelijk. Minder ikke, ikke, ikke. Meer loslaten. Geven is krijgen. Universeel toepasbaar op de mensheid maar prominent afwezig in massamedia.

Doe mij maar een flinke geut spiritualiteit. Het helpt me dromen, bidden, danken, doorzetten, overwinnen. Het schenkt me rust en veerkracht. Ik zie voor mezelf nog een stevig traject van groei en ontwikkeling. Spiritualiteit alleen is niet zaligmakend. De valkuil is dat het je bevestigt in je eigen logica en werkelijkheid en je in je comfortzone laat. “Jouw God zal je niet snel tegenspreken, veronderstel ik?” liet iemand zich onlangs tegen mij ontvallen. Een pertinente vraag. De uitdaging is om de verlichting en inspiratie ook om te zetten in handelen. Ik heb nog veel huiswerk.

Religies zijn bron van oorlog én vrede. We leven helaas in een wereld van heilige oorlog, jihad, religieus fanatisme, radicaliserende gelovigen en extreem geweld. Godsdienst speelt een rol in vele conflicten, net als politieke, historische, culturele, etnische en economische factoren. Een onderschatte kracht van het christelijk geloof is zijn diplomatieke potentieel. Ik verwonder mij graag over de universele en verbindende kracht van het christendom. Van De Panne tot Opgrimbie, en overal op deze planeet. Van de vredeshanddruk met een Waal in de mis aan de kust, over een eucharistieviering op vakantie in de Duitse Eifel, tot de huwelijksviering van een vriend in New York. Daar herken je en voel je de christelijke inspiratie, wars van grenzen, taal of kleur. De nieuwe bijbelvertaling is tot stand gekomen in een sfeer van samenwerking tussen katholieken en protestanten. Er zijn duizenden suggesties door lezers ingestuurd en de nieuwe vertaling dient als de nieuwe standaardvertaling voor Vlaanderen en Nederland.

Als christen geloof ik in een leven na de dood, maar ook van het leven voor de dood wil ik iets maken. Een handleiding is geen overbodige luxe. Ik wil alvast nederig en warm de lectuur aanbevelen van het meest verspreide boek ter wereld, voortaan beschikbaar in hedendaags, natuurlijk Nederlands.

Bron: Knack

Laat een reactie achter