Jurian Van Parys: ‘Weet de CEO van de VRT wat in een eucharistieviering gebeurt?’

‘Is religieuze geletterdheid nog van belang voor onze openbare omroep?’ schrijft Jurian Van Parys van de christelijke denktank Logia. Hij maakt zich zorgen over VRT-CEO Frederik Delaplace, die wil bekijken of de openbare omroep nog erediensten moet uitzenden.

In een tijd van haat en oorlog is er grote nood aan een boodschap van liefde en vrede zou je denken. Maar niet zo in het vooruitstrevende Vlaanderen. Hier wordt de uitzending van de katholieke erediensten in vraag gesteld. In een interview zei de CEO van de VRT Frederik Delaplace in een interview: ‘Het is een vraag waar ik na Godvergeten zelf mee zit: moet de VRT zich ook laten ontdopen?’

Ik ben verontwaardigd en ik vermoed velen met mij. “Gaan we dan ook geen sportwedstrijden meer capteren want ook daar grensoverschrijdend gedrag?”, tweette VRT-coryfee Phara de Aguirre.

“Kunnen we het na de maatschappelijke beroering en de komst van een parlementaire onderzoekscommissie nog maken om op zondag om tien uur even de ogen dicht te doen? ” stelde Delaplace in De Standaard. Pardon? Qua radicalisering kan dit tellen. Laten we geen misbruik maken van misbruik. Ik zag de vier afleveringen van Godvergeten. Een verdienste van dit programma is dat het openbaart dat misbruik in de kerk systemisch is. Dit vergt een antwoord en een traject voor slachtoffers van misbruik. Van de kerk, justitie en politiek wordt verwacht dat zij de meest kwetsbaren beschermen. Een parlementaire onderzoekscommissie buigt zich hierover.

Weet de CEO van de VRT wat in een eucharistieviering gebeurt? Ik getuig dat er geen kinderen worden misbruikt. Wel wordt een boodschap van liefde verteld: doe niet aan een ander wat je zelf niet graag hebt. Velen putten moed uit de mis. Wekelijks kijken zij uit naar dit moment. Goed of slecht te been. Even ontsnappen uit de routine van alle dagen. Ik nodig Frederik Delaplace uit om eens een eucharistieviering bij te wonen.

Mijn kerk, de Nederlandstalige kerk in Brussel, is gezegend met vlotte voorgangers en rijke persoonlijkheden. Zij heten Johnny, Gino, Tony, Mariette en Chris. Drie heren-pastoor en twee dames-pastor. En Dirk, topambtenaar bij de Europese Commissie en recent tot diaken gewijd. Het zijn mensen van en voor de wereld, met de gave van het woord. Geen aliens maar mensen van vlees en bloed. De pastoresploeg biedt intellectueel en spiritueel voedsel. Op creatieve wijze: van een dagelijkse blog tot online meditaties. Zij dragen voortreffelijk zorg voor mijn mentale gezondheid.

Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Het is goed dat de nummer één van VRT zich uitspreekt over de maatschappelijke beroering rond kindermisbruik. Radio 2 schrapte het programma ‘De inspecteur’ na het ontslag van Sven Pichal. Afgelopen week liet de woordvoerder van VRT weten dat tv-serie Galaxy Park van Ketnet en VRT MAX wordt gehaald. Een acteur wordt beschuldigd van zedenfeiten bij minderjarigen. Mijn kinderen reageren aangedaan.

We praten niet makkelijk over ons geloof, laat staan over onze geloofsverkondigers. “Ik ken die man niet!” riep de eerste apostel van Jezus en rots van onze kerk. Ook in deze tijd benadrukken we graag onze vrijheid, onafhankelijkheid en kritische zin. We associëren ons niet graag met meneer pastoor, zelfs al zijn we innerlijk overtuigd van het evangelie dat hij ons voorzegt en uitlegt.

Bijbelverhalen leren mij dat je geluk kan vermenigvuldigen door het te delen. Zo ook in de parabel van de talenten. De dienaar die één talent kreeg, was zo bang het te verliezen, dat hij het geld verborg en niet ging werken om het te vermenigvuldigen. Ik investeer mijn (gebreken en) talenten als vader in mijn gezin. Ik tracht er geluk te delen. Ouderschap is een rijke bron van blijdschap, vreugde, trots, zorgen, ontgoocheling en ontreddering. Opvoeden van tieners is een kwestie van intenser dan ooit begeleiden én loslaten. Het christelijke geloof biedt ons gezin hulp, houvast, hoop en troost.

Aandacht voor religie zou vanzelfsprekend moeten zijn voor een openbare omroep. Een jaar geleden nam ik deel aan een tiendaagse pelgrimstocht door het Heilig Land. Vandaag staat het in brand. Abraham is de stamvader van christenen, joden én moslims. Dat inzicht helpt mij, ook in mijn job van juridisch adviseur bij het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, om de wereld beter te begrijpen.

Is religieuze geletterdheid nog van belang voor onze openbare omroep?

Bron: Knack

1 reactie

 1. Andries Van den Abeele op 17 oktober 2023 om 16:43

  Waarde Heer Van Parys,

  Ik ben het volledig met u eens.

  De reactie en uitspraak van de heer Delaplace is volkomen onbegrijpelijk. Hij is zelf een product van het katholiek onderwijs. Is hij nadien militant antikatholiek geworden of wil hij zich zogezegd “neutraal” opstellen en punten winnen bij vrijzinnige bestuurders?

  Ik moedig u aan de goede strijd door te zetten.

  met hartelijke groeten,
  Dries Van denAbeele.

Laat een reactie achter