Paul Quirynen: ‘Dat advocaat Walter Van Steenbrugge geen katholieke juryleden wil in eerste euthanasie­proces is een brug te ver’

Advocaat Walter Van Steenbrugge wil alle katholieke kandidaat-juryleden wraken bij de opstart van een assisenproces in Gent rond drie dokters die euthanasie uitvoerden bij een 38-jarige vrouw. Dat is voor ere-advocaat Paul Quirynen een brug te ver. Juryleden van alle geloofsovertuigingen moeten volgens hem een plaats hebben in de rechtbank.

e boeiende tv-reeks “De Twaalf” heeft de procedure voor een hof van assisen opnieuw zichtbaar gemaakt. Ik blijf vooral gefascineerd door het feit dat ieder jurylid het proces op eigen wijze heeft ondergaan en uiteindelijk ook moet oordelen vanuit zijn eigen gevoelsleven, beïnvloed door de rugzak die eenieder draagt: zijn verleden, zijn omwereld, zijn eigen fouten en gebreken.

Een tweede verdienste van de reeks is zeker ook dat andermaal aangetoond wordt dat iedere strafzaak specifiek is en dat ieder veroordelend vonnis gesteund moet worden op elementen en bewijzen afgeleid enkel uit het strafdossier of uit het procedureverloop ter zitting.

Het blijft erg belangwekkend dat de media maatschappelijke problemen uitspitten, doch het al dan niet bewust interfereren bij de afhandeling van een strafzaak blijkt tenslotte ook nefast voor het goede verloop van een zoektocht naar waarheid en gerechtigheid, dat iedere strafzaak moet zijn.

Kaakslag

Diverse advocaten hebben commentaar gegeven op de tv-reeks, doch met verstomming vernam ik dat meester Walter Van Steenbrugge blijkbaar alle katholieken wil wraken bij een assisenproces dat eerstdaags wordt opgestart te Gent om en rond de problematiek van euthanasie en het medisch handelen van artsen.

Uiteraard heeft deze advocaat vrije meningsuiting en zegt de wet uitdrukkelijk dat bij een assisenzaak zowel de procureur des Konings als de raadslieden van de verdediging het recht hebben op “wraking” van kandidaat-juryleden en dat deze wraking niet moet en/of mag worden gemotiveerd.

Een dergelijke “oneliner” is als een kaakslag tegenover eenieder die ook vandaag nog vanuit een christelijke inspiratie leeft

En toch is deze uitspraak erg en een teken des tijds. Ik ervaar een dergelijke “oneliner” als een kaakslag tegenover eenieder die ook vandaag nog vanuit een christelijke inspiratie leeft en een dergelijke grondhouding als gelovige wil aanwenden in het kader van zijn beroep binnen het maatschappelijk debat.

Genoemd advocaat scoort persoonlijk uiteraard andermaal met zijn uitdagende woorden en zijn houding sluit aan bij de agressieve houding die hij ook heeft verwoord in diverse dossiers rond kindermisbruik binnen de kerk.

Dialoog aangaan

Hoe meer zinvol zou het zijn om in plaats van vijandschap te creëren respect te tonen voor andersluidende stellingen, geloofsovertuigingen of ideologieën en – steeds opnieuw – de dialoog aan te gaan.

De “sneer” naar katholieken ligt ook in de lijn van diegenen die iedere vorm van geloof willen verbannen naar de privé-sfeer en die bestaande wetgeving rond geboren worden en sterven blijkbaar grenzeloos willen liberaliseren.

Hoe meer zinvol zou het zijn om in plaats van vijandschap te creëren, respect te tonen voor andersluidende geloofsovertuigingen

Ik verkies de term “christenen” boven “katholieken”, doch ben ik overtuigd dat de christelijke waarden zoals solidariteit, respect voor het leven en voor de kwetsbare medemens bouwstenen zijn en moeten blijven voor een verdraagzame samenleving.

Ik wil niet interfereren over het assisenproces dat komende is, doch lees in de media dat blijkbaar sommige actoren het individueel karakter van een specifiek dossier willen overstijgen om er zodoende een politiek en  ideologisch proces van te maken.

Reeds voorheen heb ik steeds voorgehouden dat wetgeving over geboren worden en sterven delicaat is en slechts gewijzigd kan worden na fundamenteel nadenken en na het oprecht luisteren naar eenieder die betrokken is bij dergelijke problematieken.

Ook de stem van christenen mag men niet wraken of negeren bij de discussies rond abortus of euthanasie.

Ik durf hopen dat zelfs Meester Walter Van Steenbrugge wil toegeven dat de christelijke wereld een gans netwerk heeft uitgebouwd rond medische en sociale hulpverlening en rond onderwijs en ook constructief heeft bijgedragen tot de aanpassing ervan aan de dagen van heden.

Ook vandaag in vele beroepsgroepen en lagen van de bevolking leven en werken heel wat mensen nog met een christelijke inspiratie, die niet alleen voor hen maar ook voor hun naasten zinvol is.

Uiteraard heeft mijn gewezen confrater op zijn assisenproces zijn recht op wraken, doch zijn woorden mogen niet uitgebreid worden naar het verbannen van iedere geloofsovertuiging uit het maatschappelijk debat.

 

Bron: VRT NWS

Laat een reactie achter