Mark De Vroede: ‘Alle Menschen werden Brüder: is het nog mogelijk?’

Volgens een onderzoek van de Ambrassade zijn er zelfs jongeren die zo angstig zijn dat ze niet meer kunnen slapen. Ze vrezen dat het geweld uit Oekraïne en Israël zal overwaaien naar België. Gedeeltelijk is hun angst te verklaren door de sociale media, waar via video’s van oorlog en geweld ernstige gebeurtenissen snel de wereld rond gaan. Maar we mogen ook de rol van grote figuren uit de politieke wereld niet onderschatten: hun spierballenretoriek draagt zeker niet bij tot hoop op vrede in de wereld. Ik begrijp best dat jongeren hierdoor bang worden voor de toekomst van de wereld en bijgevolg dus ook voor hun eigen toekomst hier in Europa.

Charles Michel bijvoorbeeld, Europees president en voormalig Belgisch premier, riep al op tot het voeren van een “oorlogseconomie”. Ook de Franse president Emmanuel Macron herhaalde zijn bereidheid om West-Europese troepen naar Oekraïne te sturen. In ons land zijn bijna alle partijen voorstander van het defensiebudget op te trekken naar 2% van het bbp, ook al hebben we al een enorm begrotingstekort.

Geloven wij dan niet langer in dialoog? Zouden we niet beter de oude gouden raad van Jesaja “zwaarden omsmeden tot ploegijzers” volgen? Of zoals de pas 200 jaar geworden 9de symfonie van Beethoven: Alle Menschen werden Brüder? We helpen de jongere generatie toch beter door te volharden in het nastreven en waarmaken van waarden als vrede en dialoog, in plaats van alle hoop uit te sluiten en hen nachtmerries te bezorgen?

Geloven we dan niet langer dat mensen vredevol kunnen samenleven? We hebben initiatieven nodig die tot voorbeeld strekken en die bruggen bouwen tussen mensen, zij kunnen immers tot inspiratie dienen voor alle generaties. Een mooi voorbeeld hiervan vond plaats in Borgerhout waar op Paasdag, vlak na zonsondergang, aan een tafel van 2 kilometer lang met 6.000 gasten het christelijk Paasfeest en de islamitische Iftar gezamenlijk werd gevierd. Zelfs de Arabische nieuwszender El Jazeera bracht hiervan verslag uit. Zulke initiatieven kunnen wel voor hoop zorgen en aanzetten geven tot een vredevolle samenleving. Op die manier kunnen we de jongere generatie op zijn minst laten voelen dat een derde wereldoorlog niet hoeft en dat er best nog wel mensen van goede wil zijn en elkaar willen leren kennen, ondanks de verschillen.

Jonge mensen, verlies jullie hoop niet op een vredevolle toekomst. We hebben elke dag de kans om ‘brüder’ te worden. Die kans mogen we niet aan ons laten voorbijgaan.

Bron: HBVL

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20240531_94740012

 

Laat een reactie achter